Synodálna Cirkev

1- 2023/1

Prvé číslo časopisu Ekklesía v slovenčine sa venuje téme synodálnej Cirkvi. Autormi článkov sú napríklad kardináli Jean-Claude Hollerich a Mario Grech, teológ Piero Coda, ako aj ďalší kňazi, rehoľníci či laici z rôznych krajín sveta. Ide o tematicky pestrý prierez tém, od komunitného rozlišovania cez pravoslávny prístup k synodalite až po synodálnu skúsenosť z Južnej Ameriky, Karibiku, Nemecka či Talianska.
H. BLAUMEISER, Ľ. POKOJNÝ
Synodálna Cirkev, Cirkev, ktorá prináša život

KARD. JEAN-CLAUDE HOLLERICH
Skladačka

KARD. MARIO GRECH
Synoda: udalosť Ducha Svätého

DIMITRIOS KERAMIDAS
Konsenzus otcov

PIERO CODA
Komunitné rozlišovanie v synodálnej Cirkvi

MARGARET KARRAMOVÁ
Kráčajúc cestou s Ježišom medzi nami

SUSANA NUINOVÁ
Proces spoluúčasti, ktorý chce zahrnúť každého

WILFRIED HAGEMANN
Počúvať sa s úctou a vo svetle evanjelia

MICHELE GATTA
Smerom k Cirkvi, ktorá je ponorená v dejinách

ANDREAS SEEHAUSER
Vedieť, ako hľadať jednotu v rozmanitosti

URSULA LONNGIOVÁ
Občania v srdci národa

GERARDO IPPOLITO
Cirkev v službe všetkým

HEIKE VESPEROVÁ
Jednota sa realizuje kráčajúc spolu

FABIO CIARDI, OMI
Vášeň pre Pravdu

CARLOS GARCÍA ANDRADE, CMF
Nevyhnutná vzájomnosť

Odporúčame prečítať

Ekklesíu podporili

Ako podporiť vydávanie Ekklesíe

Boli by sme radi, aby si tento časopis našiel svojich priaznivcov. Chceli by sme, aby jeho obsah bol prístupný zdarma všetkým čitateľom. Preto pozývame aj Vás zapojiť sa do siete dobrovoľných podporovateľov tohto časopisu Ekklesía. Podporiť  nás môžete jednorazovým alebo pravidelným príspevkom na číslo účtu: 

SK35 1100 0000 0029 4906 1968

Ďakujeme za vašu pomoc!