Veľavážení

Albino Luciani Listy velikánom minulých čias Štyridsať na prvý pohľad jednoduchých patriarchových listov obsahuje veľmi prepracované myšlienky, ktoré sú hodné nielen opakovaného čítania, ale aj našej analýzy, sú totiž plodom múdrosti podloženej obsiahlou civilizovanou formáciou, ktorá je schopná účinne sa vyjadrovať a vysvetľovať súčasnosti kresťanskú tradíciu… Na patriarchových textoch… oslovuje jasnosť a inteligencia, s ktorými pristupuje k pálčivým témam súčasnosti, a takisto väzba na nutnosť ohlasovať evanjelium doplnené neodmysliteľným svedectvom, ktoré potvrdzuje jeho vierohodnosť… Čitateľa si získava hovorový štýl a rozsiahla škála epizód, vtipov a opisov, ktoré sú plodom autorovej sčítanosti a robustne budovanej kultúry. Niektoré z myšlienok… sa budú vracať neskôr v príhovoroch pápeža, ktorý očaril svojou múdrou pohotovosťou a komunikačnými schopnosťami. Giovanni Maria Vian, riaditeľ L´Osservatore Romano

5,50 

Viac informácií
Benátsky patriarcha Albino Luciani, neskorší pápež Ján Pavol I., nemyslel pri zostavovaní svojich originálnych „listov“ na knihu; písal ich pre mesačník Posol svätého Antona, vydávaný v Padove. To znamená, že táto literárna korešpondencia s historickými aj nehistorickými osobnosťami bola určená talianskym čitateľom, a to predovšetkým čitateľom zo severného Talianska, najmä z Benátska. Autor listov išiel čitateľom v ústrety nielen aktualizáciou na talianske pomery a živou rečou, popretkávanou ľudovými výrazmi, ale aj častým citovaním severotalianskych autorov, zvlášť Manzoniho a Goldoniho. Mnohé citáty sú v pôvodnom nárečí. To všetko by malo odrádzať od úmyslu preložiť patriarchove listy do inej reči a predložiť ich netalianskemu publiku. No už pri uverejňovaní listov bolo zrejmé, že ich forma i bohatá a veľmi aktuálna tematika presahujú význam bežných článkov určených pre čitateľov náboženského mesačníka. Preto čoskoro po skončení ich uverejňovania vyšlo v januári 1976 prvé knižné vydanie listov pod názvom Illustrissimi. Táto nezvyčajná zbierka korešpondencie upútala i medzinárodnú pozornosť a viaceré z listov sa objavili v početných prekladoch po celom svete.