Politická sloboda nestačí, k tej pravej vedie ešte dlhá cesta

Vyrastal v rodine gréckokatolíckeho kňaza, ktorý bol za totality – počas štúdií teológie, poslaný na nútené práce do českého pohraničia. Napriek prenasledovaniu a dlhým rokom tajného pôsobenia však Michal Hospodár hovorí, že otec túto skúsenosť vnímal ako príležitosť k rastu a osobnému svedectvu viery. Po kňazských stopách svojho otca sa vybral aj on sám a to ešte pred pádom režimu. Prvé roky v slobodnej krajine vraj prežíval veľmi optimisticky a s radosťou, hoci dnes priznáva, že „politická sloboda nestačí a za tou pravou vedie ešte dlhá cesta.“ O tom, ako bývalý režim ovplyvnil jeho život i život jeho Cirkvi, čo si myslí o našom postoji k slobode a akú úlohu zohráva podľa neho Cirkev pri formovaní historickej pamäte, budeme hovoriť v dnešných Dialógoch nm. Moderuje Veronika Rendeková.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Autor