Pôstna úvaha Antona Fabiana: Jednota v rôznosti

Ilustračná snímka. Zdroj: Unsplash/Juli Kosolapova
Zamyslenie na Prvú pôstnu nedeľu.
Newsletter

Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

V Nigérii dostávajú novomanželia ako svadobný dar dvojsedlo na koňa. Symbolizuje súlad a jednotu medzi mužom a ženou. Vyrobiť takéto dielo vyžaduje výtvarné nadanie, kvalitný materiál a zručnosť. Je to umelecké dielo, na výrobe ktorého sa podieľa takmer celá dedina. Tento symbol vyjadruje, že manželstvo je ako jazda na koni: buď sa obidvaja šťastne vezú, alebo obaja spadnú.

Manželstvo je typický príklad jednoty v rôznosti. Manžel, manželka, deti – každý je iný, ale rôznosť neprekáža jednote v láske. Existuje aj iný pohľad: pri pohľade na rôznosť vidieť iba rôznosť. Ak jeden z manželov druhému povie: „Nedá sa s tebou žiť, lebo si celkom iný,“ zabudol vidieť jednotu v rôznosti. Pokušenie rozbíjať jednotu a uprednostniť rôznosť je vlastné človeku. Bohu je vlastné vidieť jednotu v rôznosti.

O tomto pokušení hovorí aj evanjelium: „Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. A keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol.“ (Mt 4, 1 – 2).

Pre porozumenie pokúšania na púšti treba rozumieť pokušeniu v raji. Tam skončilo pokušenie prehrou, na púšti víťazstvom.

V tomto príbehu je spomínaný satan, anjeli a Ježiš. Keď to ľudia pred dvetisíc rokmi počuli, napadlo im, že tie isté prvky sa spomínajú v príbehu o raji na začiatku Biblie. V raji bola pôvodne jednota v mnohosti. Napríklad divé zvery žili v súlade s Adamom a Evou. Dnes je to naopak: buď divé zviera roztrhá človeka, alebo ho človek zabije. Sú v nesúlade, disharmónii.

Rabíni v jednom komentári k Biblii uvádzajú: „Adam a Eva po svojom vyhnaní z raja hľadali deväť dní niečo na jedenie. Nenašli však nič podobné tomu, čo mali v raji. Našli len potravu pre zver. Vtedy sa Adam sťažoval Eve: Toto dal Boh na jedenie zvieratám, ale my sme mali anjelský pokrm!“ (Život Adama a Evy, 4). Človek bol teda živený z harmónie, súladu, lásky.

V 10. kapitole tej istej knihy sa píše o tom, ako sa Eva vzoprela zvieraťu, ktoré chcelo napadnúť jej syna Seta: „Ty zlé zviera, nebojíš sa bojovať proti môjmu synovi – Božiemu obrazu? Prečo si otvorilo ústa, prečo zosilneli tvoje zuby?“ Zviera odpovedalo: „Nie proti nám, zvieratám, sa obracia tvoj plač, Eva, ale proti tebe, lebo vláda zvierat povstala skrz teba. Prečo si jedla zo stromu, z ktorého ti Boh jesť zakázal? Tým si zmenila aj našu prirodzenosť.“

Pre porozumenie pokúšania na púšti treba rozumieť pokušeniu v raji. Tam skončilo pokušenie prehrou, na púšti víťazstvom. V tomto zmysle veriaci židia očakávali, že príde Mesiáš, ktorý obnoví stratenú jednotu a prinesie do života harmóniu. Starý Adam svojím deštruktívnym konaním postavil Boha proti človeku a priniesol rozkol, disharmóniu. Nový Adam – Ježiš – priniesol vykúpenie: jednotu človeka s Bohom.

Prorok Izaiáš píše: „Vlk bude bývať s baránkom a leopard spočívať s kozliatkom; i teliatko a lev a kŕmny vôl budú spolu a drobný chlapček ich bude zavracať. Krava i medveď budú sa pásť, ich mláďatá budú ležať spolu a lev bude ako vôl žrať slamu. Nemluvňa sa bude hrať nad dierou hada, do jamy vretenice siahne rukou odkojenča. Nebudú zle robiť…“ (Iz 11, 6 – 9). To sú neuskutočniteľné veci. Práve v tejto jednote v rôznosti videl Izaiáš znamenie vykúpenia ľudstva.

Teda, keď sa Ježiš ocitá na púšti, vytvára znovu raj, lebo vidí život a svet v iných súvislostiach. Pokušenie je oddelenie toho, čo Boh spojil. Postaviť proti sebe nebo a zem, telo proti duchu, inštinkt proti rozumu, vôľu proti citom, Boha proti človeku – toto vie robiť človek: separovať, atomizovať, izolovať, stavať do kontrapozície. Vtedy pokušenie víťazí. Boží zámer so svetom je však iný. Boh vidí jednotu aj v rôznosti: nebo so zemou, ducha s telom, človeka so sebou atď.

Človek vidí len rôznosť v rôznosti. Svedčí o tom aj nasledujúci príbeh. Mandľovník prevyšoval všetky stromy v záhrade. Bol rád, že mu v korunách sedia sýkorky a farebné pinky. Raz sa mu v korune usadil ďateľ. Priložil ucho ku kôre a začul hemžiace sa nenásytné larvy. Začal vyberať jednu za druhou. Parádny strom zosmutnel: Taký škaredý vták mi zobákom ničí kôru? To predsa nenechám len tak! Pyšný mandľovník robil všetko možné, aby ďatľa odohnal. Nakoniec sa mu to podarilo. Odvtedy však larvy mohli v kôre bezstarostne tlstnúť a kúsok za kúskom prehrýzať celý kmeň. Raz večer prišiel prudší závan vetra a pyšný mandľovník sa zrútil na zem.

Ďateľ slúži stromu, keď ho zbavuje škodcov. Aj radosť, aj bolesť slúži životu. Aj svetlo, aj tma je užitočná. Otázkou je, či je človek schopný vidieť jednotu v rôznosti.

Boh vidí jednotu aj v rôznosti: nebo so zemou, ducha s telom, človeka so sebou. Človek vidí len rôznosť v rôznosti.

Biblickým znakom jednoty v rôznosti je dúha. Nie náhodou je znakom zmluvy Boha s ľuďmi po potope sveta. Ide o sedem farieb v jednote. Tým chcel biblický autor povedať: Aj teba, človek, dnes Boh vidí v jednote so sebou a s inými. Na zemi je človek vystavený pokušeniu všetko oddeliť, postaviť do protikladov a v mene tohto nepriateľstva vyhlasovať svoju pravdu. Toto pokušenie však treba prekonať ako Kristus na púšti.

Jeden mudrc povedal kupcovi: „Ako ryba skoná na suchu, tak skonáte aj vy, keď sa necháte opantať vecami tohto sveta. Ryba potrebuje vodu, vy potrebujete samotu.“ Kupec bol zdesený: „To mám nechať obchodovanie a vstúpiť do kláštora?“ A vtedy mu mudrc povedal: „Nie, nie, nie, vy si nechajte obchod, ale vstúpte do seba!“

Pôstne obdobie je výzvou vstúpiť do seba, dať si určité sebazaprenie, skutok pokánia, nejaké cvičenie, ktorým naznačíme: Bože, si pre mňa dôležitejší ako moje pohodlie! Bude to krok k jednote s Bohom, so sebou aj s blížnymi.

Z knihy Studňa a pavučina I.: Úvahy inšpirované evanjeliom, SSV 2016. Publikované so súhlasom autora. Redakčne upravené.

Newsletter

Teší nás, že ste tu. Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Podobné články