Carlos García Andrade, CMF

Doktor dogmatickej teológie. Aktuálne pôsobí na Inštitúte teológie zasväteného života Claretianum v Ríme.

Zdieľať: