Predčasný pohlavný styk či kríza identity. Čo všetko trápi tínedžerov?

Zdroj: Pexels
V treťom článku o dospievaní sa lepšie pozrieme na emocionálny a sexuálny rozmer u chlapcov a dievčat a celý rad problémov, ktoré sprevádzajú toto turbulentné obdobie. Ako môžeme mladým pomôcť nasmerovať energiu, ktorá vychádza zo sexuality a afektivity tak, aby nezraňovali seba ani iných?
Newsletter

Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

V druhej časti sme sa zamerali na zmenu v myslení u adolescentov. Ak chceme ako rodičia svojim deťom lepšie porozumieť a prispieť k tomu, aby z nich vyrástli slobodní a zrelí dospelí, osvojme si zopár poznatkov o ich vývoji, no najmä vydávajme svedectvo o kráse vzťahov a veďme ich k sebaovládaniu.

Predpoklad

Evolučný vývoj človeka má za cieľ evolúciu druhu a realizáciu ľudstva ako rodiny schopnej harmonicky spolunažívať. Toto všetko sa deje pre evolučné zákony vpísané do ľudskej bytosti, ako aj pre slobodu ľudí určovať svoj život. V dospievaní je vývoj inštinktívneho mozgu obzvlášť silný. Cieľom je pripraviť človeka na dospelý život. Práve z tohto dôvodu sa lepšie pozrieme na afektívno-vzťahový rozmer.

Je dôležité, aby sa dospievajúci stali pánmi svojej afektivity a sexuality.

Vzťahová a afektívna dimenzia

Vnútorný svet adolescenta charakterizuje intenzívny emocionálny a sexuálny rozmer.
Tieto silné impulzy podmieňujú rad typických problémov dospievania:

  • Vzťah s dospelým je naštrbený. Adolescent prežíva napätie a má rôzne ťažkosti spojené s potrebou autonómie a nezávislosti. Cíti potrebu odlúčiť sa od rodičov, no zároveň sa chce pridať k skupine, aby si vybudoval vlastnú identitu.
  • Masturbácia: štatistiky hovoria, že 70 % chlapcov a 30 % dievčat praktizujú masturbáciu. Skúmajú vlastné telo, ženie ich napätie podmienené sexuálnym vývojom. Hoci ide o jav, ktorý je typický najmä pre dospievanie, je dôležité poskytnúť chlapcom a dievčatám usmernenia, ako správne vnímať a prežívať vlastnú sexualitu. Užitočné rady a informácie im môžu pomôcť, aby sa dokázali ovládať a pochopili krásu sexuality v rozmere sebadarovania.
  • Kríza identity je charakterizovaná opakovanými nesplnenými predsavzatiami a rozporuplným správaním, ktoré podmieňujú zmeny nálady a konflikty so sebou samým a s inými. Klamstvo zvyknú adolescenti využívať ako prostriedok obrany pred kritikou a aby vyzneli sebaistejšie.
  • Zaľúbenie: na základe štatistík vieme, že vo veku 12 až 18 rokov sa dospievajúci najmenej päť ráz zamilujú. Citové vzplanutie prežívajú ako čosi absolútne. Tento cit vnímajú často egocentricky.
  • Predčasný pohlavný styk: priemerný vek, keď adolescenti okúsia prvýkrát pohlavný styk, je 14 rokov. Spôsobujú to rôzne faktory, najmä vplyv masmédií a nedostatok autentickej afektívnej a sexuálnej výchovy v kombinácii s presúvaním zodpovednosti rodiny na iné vzdelávacie inštitúcie, ktoré sú často bez hodnôt.

Dospievajúci cíti potrebu odlúčiť sa od rodičov, no zároveň sa chce pridať k skupine, aby si vybudoval vlastnú identitu.

Najdôležitejšie je, aby sa dospievajúci chlapec či dievča stali pánmi svojej afektivity a sexuality.
Pre mužov je ťažšie usmerňovať svoje inštinkty, takže pornografia a masturbácia často predstavujú riziko vzniku skutočnej závislosti, ktorá môže trvať veľa rokov.
Dievčatá ťažšie zvládajú svoje afekty a city, sú ustavične zaľúbené a trápi ich žiarlivosť, časté zmeny nálad a rôzne formy manipulácie.

Život v skupine je príznačný pre spôsob dospievania a odpútania sa od rodiny. Mladí hľadajú vlastnú identitu, čo je neraz spojené s nemalou námahou a mnohými rizikami. Ak je skupina, do ktorej sú začlenení, pozitívna, bude to pre nich veľká pomoc na ceste v ústrety dospelosti. Potreba identity je však neraz taká silná, že mnohým chlapcom a dievčatám hrozí, že sa stanú súčasťou pochybných a rizikových skupín.

Využívaniu médií, najmä Instagramu, TikToku, Facebooku a rôznych sociálnych sietí, ktoré sa stali miestom výmeny a rozširovania identity, sprevádzané kŕčovitým získavaním sledovateľov pre potvrdenie vlastnej sebaúcty, by bolo potrebné venovať väčší priestor.

Vydávajte príklad vlastným svedectvom o spôsobe prežívania vzťahov.

Výchovné postoje rodičov

Vzťahy sú mimoriadne dôležité a dospievajúceho majú posúvať k čoraz väčšej zrelosti. Dohoda a súlad majú mať prednosť pred príkazmi a trestami.
Afektívny a sexuálny problém je súčasťou procesu identity, ktorý dospievajúceho núti experimentovať s často povrchnými, promiskuitnými a neusporiadanými vzťahmi. Rodičia sa musia veľmi snažiť, aby svoje deti vhodnými radami usmernili na ceste za zrelosťou:

  • Predstavte svoj vlastný pohľad na afektivitu a sexualitu. Sexualitu treba prezentovať ako energiu, ktorá je vlastná mužovi a žene, a prejavuje sa prostredníctvom sebadarovania.
  • Ponúknite konkrétne rady a usmernenia, ktoré dospievajúcemu pomôžu správne nasmerovať energiu plynúcu zo sexuality a afektivity.
  • Vydávajte príklad vlastným svedectvom o spôsobe prežívania vzťahov.
  • Podporujte adolescentov na ich ceste k zrelosti a zvládnutiu sexuality tým, že im ponúknete možnosť angažovať sa v sociálnej oblasti a solidarity.
  • Ak ste veriaci, veďte svoje deti odmala k osobnému vzťahu s Ježišom. Čistota je cieľ, ktorý možno dosiahnuť postupne aj vďaka modlitbe a sviatostiam.

Ak vás téma zaujíma, prečítajte si tiež:

Dnešné deti objavujú emócie a lásku pomerne skoro. Ako im pomôcť pri hľadaní odpovedí?

Autor
Články autora
Odporúčané
Newsletter

Teší nás, že ste tu. Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Podobné články