Prekonávať škandál nejednoty kresťanov

Zdroj: Facebook/Taizé na Slovensku
Zamyslenie k Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov.
Newsletter

Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Dnes sa začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý potrvá do 25. januára. Tieto dni majú už dlhoročnú tradíciu a zjednocujú rôzne kresťanské komunity v modlitbe.

Aj keď pretrvávajú teologické rozdiely medzi kresťanskými cirkvami, prvá a konkrétna vec, ktorú kresťania môžu a mali by robiť, je práve spoločná modlitba. Sám Ježiš sa v predvečer svojej smrti modlil za jednotu svojich: „… aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, si vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet veril, že si ma ty poslal“ (Jn 17, 21).

Nemali by sme však zostať len pri spoločnej modlitbe. Ak sa pozrieme na históriu ekumenického dialógu, zistíme, že modlitba je síce istým míľnikom, no dnes je minimom toho, čo môžeme na tomto poli spraviť. Ani modlitba by sa nemala limitovať len na tento týždeň, i keď, žiaľ, v niektorých prípadoch a kútoch sveta sa nedeje ani len to.

Nejednota kresťanov je škandálom, ktorý treba mať stále na zreteli. Na jeho zmierňovanie je nevyhnutné vidieť, ako sa predstavitelia rôznych cirkví spolu modlia a spolupracujú tam, kde je to potrebné a možné. A takto dávajú príklad aj ostatným veriacim.

Ak sa pozrieme na históriu ekumenického dialógu, zistíme, že modlitba je síce istým míľnikom, no dnes je minimom toho, čo môžeme na tomto poli spraviť.

Podnetom k tomu, ako ísť nad rámec spoločnej modlitby, je aj výstižná pasáž z Knihy proroka Izaiáša, ktorá sa zároveň stala hlavnou témou tohtoročného týždňa: „Robte dobro, domáhajte sa práva“ (Iz 1, 17). V materiáli na tento rok sa píše: „Naučiť sa konať dobro si vyžaduje rozhodnutie spytovať si svedomie. Týždeň modlitieb je pre kresťanov vhodným časom, aby si uvedomili, že rozdelenia medzi našimi cirkvami a denomináciami nemožno oddeliť od rozdelení existujúcich v rámci širšej ľudskej rodiny. (…) Zachovávať právo znamená mať úctu ku všetkým ľuďom. (…) Boh od nás očakáva, že sa zjednotíme v spoločnej zodpovednosti za rovnosť všetkých Božích detí. Jednota kresťanov by mala byť znamením a zárodkom zmierenej jednoty celého stvorenia. Naopak, rozdelenie medzi kresťanmi oslabuje silu tohto znamenia a v konečnom dôsledku skôr rozdelenie prehlbuje, než aby prinášalo do zraneného sveta uzdravenie, čo je poslaním Cirkvi.“

Kresťania sú povolaní rozšíriť si srdce a obzory nielen na „svoju“ cirkev, komunitu či krajinu, ale na celé ľudstvo. Len takto sú skutočnými svedkami toho, od koho odvodzujú svoje meno a ktorého nasledujú. Domáhať sa práva a zasadzovať sa o spravodlivosť pre všetkých je aktuálnou výzvou aj pre dnešné Slovensko. Načúvať spoločenským problémom a pomáhať ich prekonávať je oblasťou, kde rôzne cirkevné spoločenstvá môžu spolupracovať a byť prínosom. V minulosti to boli práve evanjelici a katolíci, ktorí na Slovensku pozdvihovali kultúrnu a spoločenskú úroveň vždy, keď to bolo potrebné. V našej histórii zohrali nepopierateľnú úlohu.

Kresťania sú povolaní rozšíriť si srdce a obzory nielen na „svoju“ cirkev, komunitu či krajinu, ale na celé ľudstvo.

Na záver by som chcel spomenúť ešte to, čo je azda viditeľným vrcholom našej nejednoty. A to je škandál nejednotného slávenia Veľkej noci, ako to viackrát poznamenal aj pápež František.

Práve snaha Svätého Otca spolu s ekumenickým patriarchom Bartolomejom a koptským pápežom Tawadrosom speje k tomu, aby sa našiel spoločný dátum slávenia tejto centrálnej udalosti kresťanskej viery, ktorá spája všetkých veriacich v Ježiša Krista. Toto úsilie smeruje k roku 2025. Vtedy nielenže slávenie Veľkej noci pripadne na rovnaký deň pre všetkých kresťanov, ale pripomenieme si aj 1700. výročie prvého ekumenického koncilu, ktorý sa uskutočnil v roku 325 v Nicei. Tento koncil je významný nielen preto, že zadefinoval kristologické a trojičné dogmy či vyznanie viery, ale aj preto, že zaviedol spoločné slávenie Veľkej noci. To sa však neskôr zavedením Gregorovej reformy kalendára narušilo.

I keď táto aktuálna snaha nie je jednoduchou záležitosťou, keďže každá strana má rozličné dôvody na zachovanie svojej stáročnej praxe, čo by mohlo byť krajším svedectvom jednoty kresťanov?

Autor
Články autora
Odporúčané
Newsletter

Teší nás, že ste tu. Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Podobné články