Reakcia na odporúčanie komisie pri KBS o sérii kníh Láske sa treba učiť

Vydavateľstvo Nové mesto vydalo sériu kníh o sexuálnej výchove detí Láske sa treba učiť pre rôzne vekové kategórie. Dozvedeli sme sa, že Subkomisia pre školské vyučovanie náboženskej výchovy a náboženstva neodporúča našu publikáciu a navrhujú zastavenie jej distribúcie v cirkevných organizáciách, vydavateľstvách a školách.
Newsletter

Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Zdôvodnením je, že „podľa všetkého publikácia podľa doterajšej recenzie nezohľadňuje vekovú kategóriu detí, ktorým má byť adresovaná. Komisia pre katechizáciu a školstvo pri Konferencii biskupov Slovenska túto knihu preto neodporúča“. V Trnavskej arcidiecéze knihy dostali zákaz. 

Ako kresťanské vydavateľstvo rešpektujeme a prijímame odporúčanie komisie. Sťahujeme knihy z kresťanskej distribúcie a septembrový termín konferencie za účasti autorov a ďalších odborníkov posunieme na neskorší termín.  

Hoci boli čiastkové informácie medializované už pred dvoma týždňami, reagujeme až dnes, lebo našou snahou bolo vstúpiť do dialógu s kritikmi. Počas posledných dní sme absolvovali sériu stretnutí s cirkevnými predstaviteľmi, aby sme vysvetlili motivácie na vydanie spomínaných kníh a pochopili dôvody kritiky. V dialógu na túto dôležitú tému pre dobro detí budeme pokračovať a máme nádej, že príde k vzájomnému pochopeniu.  

Publikácie Láske sa treba učiť pravdivým a odborným spôsobom prinášajú rodičom relevantné podklady na sprevádzanie detí v tejto oblasti. Vydaním kníh sa tak otvorila citlivá téma, ktorá sa bytostne dotýka všetkých rodín.

Uvedomili sme si, že na Slovensku chýba príručka pre rodičov o výchove k afektivite a sexualite, ktorá by bola vystavaná odborne, podľa aktuálnych psychologických poznatkov rešpektovania vývoja dieťaťa a zároveň pravdivo ukazovala krásu a podstatu emócií a sexuality.

Siahli sme preto po bestselleri od dvojice overených talianskych autorov, psychológov Ezia Acetiho a Stefanie Caglianiovej, ktorých si pravidelne pozývajú talianski biskupi do svojich diecéz ako renomovaných odborníkov v oblasti psychológie. Slovenské vydanie sme konzultovali s odborníkmi z oblasti prekladateľstva, medicíny, teológie a psychológie.  

Ezio Aceti je psychológ, formátor, autor kníh o výchove. Má tiež ukončené štúdium náboženskej výchovy. Viedol mnohé formačné kurzy pre rodiny, kňazov, rehoľné sestry, katechétov po celom Taliansku i v zahraničí. Svoje skúsenosti formátora v oblasti sexuálnej etiky poskytol aj Inštitútu Jána Pavla II. pri Pápežskej Lateránskej univerzite v Ríme. V roku 2019 mu vydavateľstvo San Paolo vydalo knihu Il pellicano: catechista per il futuro (Pelikán: katechéta budúcnosti).

Stefania Caglianiová je psychologička, riaditeľka a formátorka učiteľov katolíckych škôl. Vo svojej diecéze je zároveň zodpovedná za katolícke materské školy.

Prvý diel knihy určený rodičom detí od 4 do 7 rokov je pomôckou, ktorá uvádza deti do sveta rozlišovania emócií, rozdielov medzi chlapcami a dievčatami a do sveta spoznávania ľudského tela a vzniku života. Nevyhýba sa ani biologickým pomenovaniam pohlavných orgánov a vysvetleniu, ako sa dieťatko dostane na svet. Deti bežne v tomto veku prejavujú záujem o časti svojho tela, pretože práve cez ne objavujú seba a učia sa rozumieť samy sebe, druhým a poznávať svet.

V rodine sa často zmieňujeme aj o vonkajších mužských či ženských vonkajších pohlavných orgánoch, už len pri základnej hygiene. Myslíme si, že ak rodičia pravdivo odpovedia malému chlapcovi či dievčatku na ich otázky a oboznámia ich aj so správnymi pojmami pomenúvajúcimi časti ich tela i tela opačného pohlavia, môžu im pomôcť lepšie poznať samých seba. A vzhľadom na vlastnú telesnosť sa tak nebudú cítiť trápne ani neisto. Všetko však závisí od prístupu rodičov.

Generácii, ktorá od svojich rodičov nedostala takmer žiadne informácie o sexualite, sa môže zdať priskoro otvárať tieto témy s deťmi už v predškolskom veku. „Nezabúdajme, že v knihe pod pojmom sexualita nemáme na mysli sexuálny styk, ale charakteristiku, ktorá je vlastná každej ľudskej bytosti, chlapcovi aj dievčaťu, žene i mužovi, dievčatku i chlapčekovi, ktorí takto vyjadrujú samých seba, vlastnú osobu,” vysvetľuje spoluautor knihy Ezio Aceti.

Sme presvedčení, že ak o láske hovoríme a vysvetľujeme ju s láskou a spôsobilosťou, ktorú ponúka kniha Láske sa treba učiť, nikdy to nenaruší a neohrozí pokoj detí pri ich raste. Deťom treba veci vysvetľovať vtedy, keď nás o to požiadajú alebo keď majú k danej téme nejaké otázky. O chvíli, kedy prebehne debata o počatí, nerozhoduje väčšinou rodič či vychovávateľ, no samo dieťa, ktoré prichádza s otázkou. Veď nezriedka sa deti dospelých pýtajú: „Ako som sa narodil?“, „Ako som sa dostal, mamička, do tvojho bruška?“. „Pri podobných otázkach, ktorým sa nedá uniknúť, pokiaľ rodič chce budovať a udržať vzťah dôvery, netreba veci zapierať a vymýšľať si. Zároveň treba byť na takéto otázky pripravený a deťom povedať vhodným spôsobom pravdu. Pre každé dieťa tá chvíľa nastane inokedy, no vždy je potrebné sprevádzať ho svojou citovou blízkosťou,” vysvetľuje autor knihy Ezio Aceti. V takomto zmysle výchova k zdravo prežívanej sexualite v rodine nie je predčasná.

Niektorí kritici dokonca vyčítajú knihe prvky LGBTI ideológie. S tým však nemôžeme súhlasiť, pretože ani autori, ani vydavateľstvo žiadnym spôsobom túto ideológiu nepropagujú. Naopak, knihy vyšli v Taliansku ako reakcia na Štandardy pre sexuálnu výchovu z dielne WHO v snahe predbehnúť ideologické obsahy, s ktorými ako kresťania máme problém. Prostredníctvom kníh Láske sa treba učiť chcú autori pravdivými informáciami pomôcť rodičom, aby svoje deti naučili správne rozlišovať a v budúcnosti rozpoznávať ideologické prvky.

Druhý diel knihy Láske sa treba učiť je venovaný rodičom detí vo veku od 8 do 11 rokov. Chceme zdôrazniť, že aj tento diel nepatrí do rúk deťom bez aktívneho sprevádzania rodičov. Tak prvý, ako aj druhý diel obsahujú priloženú príručku pre rodičov, ktorá vysvetľuje, ako previesť deti obsahom knihy. Každý rodič pozná svoje dieťa a vie odhadnúť, či už je dostatočne zrelé. Aj keď zo skúsenosti mnohých súčasných rodičov dostávame reakcie, že deti práve v tomto veku prichádzajú zo školy s otázkami, ktoré sme my v ich veku ešte neriešili.

Nezabúdajme však, že väčšina detí má už v prvých ročníkoch základných škôl nekontrolovaný prístup na internet. Žijeme v presexualizovanej dobe a deti sa dozvedajú mnohé veci práve prostredníctvom internetu či kamarátov, veľa ráz veľmi nevhodným spôsobom. Rozprávanie sa s vlastným dieťaťom o kráse sexuality ho, naopak, môže ochrániť.

Niektorých prekvapila otvorenosť druhého dielu knihy, ktorá deťom približuje pojmy ako pornografia, masturbácia, antikoncepcia, potrat, homosexualita. Niektorým čitateľom prekážalo, že pri vysvetľovaní týchto pojmov autori priamo nepodávajú morálne stanovisko. Veriaci rodičia sú prirodzene pozvaní prepájať obsah knihy s duchovnou a morálnou formáciou. Samotné knihy však nie sú koncipované ako explicitný výklad katechizmu, ale sú pomôckou na sprostredkovanie vnímania krásy o sexualite civilným jazykom, v ktorom sa môžu nájsť rodičia bez ohľadu na vierovyznanie. Myslíme si, že séria kníh Láske sa treba učiť môže byť užitočnou pomôckou pre rodičov v sprevádzaní detí na ceste ich rozvoja.

Newsletter

Teší nás, že ste tu. Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Podobné články