Rodinný život nie je mission impossible

Ilustračné foto. Zdroj: Rada KBS pre rodinu/Richard Kucharčík
Manželia a rodiny sa už desiaty raz schádzajú na Svetovom stretnutí rodín okolo Svätého Otca, aby sa povzbudili a vydali svedectvo o kráse manželského a rodinného života, ktorý je postavený na Kristovi.
Newsletter

Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Svetové stretnutie rodín na tému Rodinná láska: povolanie a cesta k svätosti prebieha v Ríme v dňoch 22. – 26. júna. Svätý Otec sa stretáva s delegátmi biskupských konferencií, cirkevných hnutí a rodinných združení. Miestne diecézy vo svete pripravujú sprievodné podujatia. Takto sa na tejto dôležitej cirkevnej udalosti budú môcť zúčastniť nielen tí, ktorí sa venujú pastorácii rodín, alebo rodiny, ktoré si môžu dovoliť cestovať, ale aj väčší počet rodín. V Ríme sa program začal v stredu večer Festivalom rodín v Aule Pavla VI. Od štvrtka do soboty pokračuje teologicko-pastoračný kongres.

Svetové stretnutie rodín sa koná šesť rokov od vydania posynodálnej apoštolskej exhortácie Amoris laetitia o láske v rodine a štyri roky po apoštolskej exhortácii Gaudete et exsultate o povolaní k svätosti v dnešnom svete.

Hneď v úvodnom programe festivalu zazneli silné svedectvá o vernosti, odpustení, obetavej láske a o kráse prijatia a bratstva v manželstve.

Pápež vo svojom príhovore citlivo vnímal a reagoval na každú z rodín, ktorá vyrozprávala svoju osobnú skúsenosť. Z jeho slov bolo cítiť vďačnosť za úprimnosť a hrdinstvo manželov a rodín, z ktorých žiadna neskrývala problémy či námahu spojenú so životom podľa hlboko ľudských a kresťanských ideálov.

Manželstvo Boh ponúka zaľúbeným ako dar, nie je formalitou či predpisom.

Pápež vyzval rodiny, aby začali od svojej reálnej situácie a skúsili kráčať spoločne ako manželia, ako rodina spolu s inými rodinami a s Cirkvou. Svätý Otec vyslovil prianie, aby Cirkev bola pre rodiny „dobrým Samaritánom“, ktorý sa vie priblížiť a pomôcť napredovať po ceste a „urobiť krok naviac, hoci aj malý“. Opäť pripomenul, že „Božím štýlom je blízkosť, spolucítenie a neha“.

Pápež František na základe svedectiev zadefinoval niekoľko „krokov naviac“, ktoré Cirkev, manželia a rodiny sú povolaní urobiť.

  • Krok naviac smerom k manželstvu. „Musíme sa obrátiť a kráčať ako pohostinná Cirkev, aby sa naše diecézy a farnosti vždy viac stávali spoločenstvami, ktoré pomáhajú všetkým s otvorenou náručou,“ povedal pápež v reakcii na svedectvo Sereny a Luigiho, ktorí svoje tri deti dali pokrstiť, no sami sa dlho nevedeli odhodlať pre vstup do sviatostného manželstva a momentálne sú na ceste prípravy. Objavili vlastné limity a pochopili, že sami si nevystačia, a preto sa potrebujú otvoriť Otcovej láske a milosti. Manželstvo Boh ponúka zaľúbeným ako dar, nie je formalitou či predpisom. V manželstve sa Kristus dáva manželom, aby mali silu darovať sa navzájom. „Rodinný život nie je mission impossible (nesplniteľná úloha),“ dodával odvahu pápež.

  • Krok naviac k objatiu kríža. Roberto a Maria Anselma Corbellovci vyrozprávali hlboké svedectvo zo svojej rodiny. Ich dcéra Chiara Corbella Petrillová, ktorá zomrela ako mladá mamička v roku 2012, je kandidátkou blahorečenia. Známa je svojím hrdinstvom, keď sa obetovala na záchranu života vlastného dieťaťa, keď počas tehotenstva ochorela na rakovinu jazyka. Svätý Otec cez jej svedectvo viery pripomenul hodnotu prijatého kríža v osobnom či manželskom živote, ktorý otvára „okno do večnosti”.

  • Krok naviac smerom k odpusteniu. Paul a Germaine sa podelili o svoj príbeh krízy v manželstve. Ťažkosti a problémy v manželskom živote sa nikomu nevyhýbajú. Dôležité je ich včas pomenovať a chcieť riešiť. Každý z nás môže byť nápomocný manželom, ktorých postretla búrka. Práve podaná pomocná ruka zo strany zrelších manželov pomohla aj páru Konžskej demokratickej republiky.
    Pri tejto skúsenosti Svätý Otec vyzdvihol rozmer odpustenia: „Odpustenie je dar, ktorý pramení z milosti, ktorou Kristus napĺňa manželský pár a celú rodinu, keď mu dovolíme konať, keď sa k nemu obrátime.“ Manželia nie sú superhrdinovia, neexistujú dokonalí manželia ani rodina, ako zvykne hovorievať pápež. Deti na rodičoch potrebujú vidieť pokoru, s ktorou prosia o odpustenie, a silu, ktorú nachádzajú v Bohu, aby ich pozdvihol z pádu.

  • Krok naviac smerom k prijatiu. Iryna a Sofia, ukrajinská mama s dcérou, vyrozprávali svoj príbeh o úteku z vlasti pred vojnou. Pápež František poukázal na ich vieru v Prozreteľnosť a poďakoval sa manželom Pietrovi a Erike za štedrosť, s akou ich prijali do svojej početnej rodiny. Na ich príklade sa Svätý Otec dotkol pohostinného prijatia, ktoré sú rodiny povolané ponúkať. Vo svete ľahostajnosti sú „pohostinné a veľkodušné rodiny pre spoločnosť čímsi hrejivým,“ povedal.

  • Krok naviac smerom k bratstvu. Zakkia pochádzajúca z Maroka, moslimka vydatá za katolíka s riadnym cirkevným obradom, žila v nábožensky zmiešanom manželstve s talianskym diplomatom Lucom. Po šiestich rokoch harmonického manželstva, z ktorého sa im narodili tri dcérky, Zakkia tragicky ovdovela. Najprv žili v Nigérii a neskôr v Konžskej demokratickej republike, kde sa Luca stal veľvyslancom a zomrel pri atentáte počas výkonu služby. Ich manželstvo stálo na úprimnej láske, úcte, solidarite a dialógu medzi kultúrami a náboženstvami. „Na ich príbehu vidíme, ako sa ľudské a náboženské môže prelínať a prinášať krásne ovocie.“ Pápež práve rodinu vyzdvihol ako „školu“, v ktorej sa človek učí bratstvu.

Na záver Svätý Otec vyzval prítomných i tých, čo program sledovali online, aby nastavili ucho Pánovi a dali sa ním premieňať. Takto sa svet stane „domovom pre toho, kto potrebuje byť prijatý, pre toho, kto sa potrebuje stretnúť s Kristom a cítiť sa milovaný“.

PREČÍTAJTE SI TIEŽ:

Celý príhovor pápeža Františka

Svedectvá rodín v plnom znení

Newsletter

Teší nás, že ste tu. Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Podobné články