Sociálna podnikateľka Ana: Každá rozmanitosť, každý človek je súčasťou spoločnosti, v ktorej žijeme

Keď mala Argentínčanka Ana Argento Nasser 28 rokov a čakala svoje prvé dieťa, založila organizáciu Por Igual Más. Bolo to takmer pred desiatimi rokmi a práve v tom čase, keď sa tešila so svojím manželom na bábätko, prišla motivácia urobiť ešte niečo pre tých, ktorí to majú v živote o niečo komplikovanejšie.
Newsletter

Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Keď mala Argentínčanka Ana Argento Nasser 28 rokov a čakala svoje prvé dieťa, založila organizáciu Por Igual Más. Bolo to takmer pred desiatimi rokmi a práve v tom čase, keď sa tešila so svojím manželom na bábätko, prišla motivácia urobiť ešte niečo pre tých, ktorí to majú v živote o niečo komplikovanejšie. Sociálna podnikateľka chcela jednoducho pracovať na zlepšení práv ľudí so zdravotným postihnutím.

Spomínaná organizácia momentálne združuje viac ako 60 mladých ľudí z rôznych provincií Argentíny. „Por Igual Más som založila v roku 2014 v Córdobe spolu s mojím manželom a ďalšími priateľmi. Chceli sme vytvárať príležitosti pre ľudí s postihnutím, ktorí boli vždy marginalizovaní,“ vysvetľuje Ana, ktorá má diplom z komunikačných vied a je jednou z tvárí Františkovej ekonomiky (Economy of Francesco – EoF). Dnes pokračuje vo svojom príbehu. Podľa nej sú títo ľudia najkrehkejší.

Nadácia si stanovila dva ciele. Prvým bolo nanovo definovať miesto, ktoré by spoločnosť mala poskytnúť ľuďom so zdravotným postihnutím, a posilniť postavenie týchto ľudí cez osvetu. To im zároveň pomáha dosahovať ich ciele, pričom rozvíjajú aj svoje zručností a kompetencie. Ana so svojím tímom zaviedla rôzne programy od vzdelávania, cez komunikáciu, rozvoj, dostupnosť až po zamestnanosť.

Druhým cieľom boli školenia v rámci moderných technológií. „Je to jeden z našich hlavných projektov. Ide napríklad o webové stránky, správu komunity či digitálny marketing,“ vymenúva angažovaná protagonistka EoF.

Ak by sme mali hovoriť o číslach, tak nadácia funguje dobre a môže sa pochváliť veľkým množstvom zapojených inštitúcií či získaných kontaktov – viac ako 3 000 kontaktov, viac ako 4 000 zapojených inštitúcií, školenia pre 500 učiteľov, 1 500 študentov.

Keď si Ana v rámci Františkovej ekonomiky mala vybrať jednu z tematických dedín (villages), vybrala si „CO2 nerovnosti“. Ana vidí v tomto názve provokáciu. „Produkcia skleníkových plynov a environmentálna kríza nás pozýva zamyslieť sa nad odpadom produkovaným sociálno-ekonomickým systémom, ktorý prehlbuje nerovnosti – či už ide o nerovnosti príjmov, zdravia, príležitostí, práv, prístupu k technológiám a environmentálnym zdrojom,“ hovorí.

Dva projekty, vášeň a záväzok

Mladá podnikateľka koordinuje dva projekty – jedným je periodický časopis venovaný ľudským právam spolu so zbierkou rozhovorov s názvom The Voice of Diversities (La voce delle diversità). „Súčasne som jednou z koordinátoriek siete Latinskej Ameriky EoF, v ktorej prostredníctvom aktivít a iniciatív presadzujeme princípy hospodárstva EoF na perifériách našich miest. Byť súčasťou hnutia EoF je vášeň, záväzok, nový spôsob vytvárania globálnych vzťahov a práce pre novú ekonomiku,“ vraví Ana.

Neexistuje niekto vnútri a niekto vonku. Všetci sme vnútri.

Keď sa Ana vracia naspäť k téme zdravotne znevýhodnených, hovorí o tom, že práve mladí ľudia sú strážcami pred globalizáciou ľahostajnosti. Prostredníctvom komunít a na základe toho, čo tam videli, môžu poukázať, aké dôležité sú vzťahy a práva tých najkrehkejších a najzraniteľnejších.

„Pracovať na zlepšení práv ľudí so zdravotným postihnutím znamená v prvom rade naučiť sa rozpoznávať a vážiť si životy ľudí tým, že sa nebudeme pozerať len na efektívnosť a produktivitu. Naopak, ukážeme, že ľudia so zdravotným postihnutím môžu byť dôležitým a aktívnym prínosom, ak sa im vytvoria správne podmienky,“ hovorí. Podľa nej ide o zmenu paradigmy, ktorú Ana opisuje aj v publikácii s názvom Model komunikácie a legitímne uznávanie rozmanitostí. „Musíme prejsť od konceptu začlenenia ku konceptu uznania, pretože každá rozmanitosť, každý človek, každý z nás je súčasťou spoločnosti, v ktorej žijeme – neexistuje niekto vnútri a niekto vonku. Všetci sme vnútri,“ uzatvára Ana.

Zdroj: Ana Argento Nasser / Facebook


Zdroj: edc-online.org

Autor
Články autora
Odporúčané
Newsletter

Teší nás, že ste tu. Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.