Bratislava bude opäť pochodovať za život

Pochod Bratislava za život v roku 2013. Foto: bratislavazazivot.sk
V Bratislave sa v nedeľu 24. septembra 2023 o 15:00 na Hlavnom námestí uskutoční pochod Bratislava za život. Cieľom pochodu je osláviť život a zároveň apelovať na ukončenie diskriminácie nenarodených detí.
Newsletter

Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Hlavným mottom tohto ročníka je heslo „VOLÍM (SI) ŽIVOT“. Hlavnými organizátormi sú Inštitút Ladislava Hanusa, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku a Asociácia za život a rodinu. Záštitu nad podujatím prebrala Bratislavská arcidiecéza.

Manifest podujatia deklaruje odhodlanie budovať kultúru života založenú na tom, že každý ľudský život má nesmiernu hodnotu vo všetkých jeho fázach, od počatia až po prirodzenú smrť. „Uvedomujeme si, že dnes ohrozujú život a dôstojnosť človeka mnohé ohrozenia, vrátane vojny, násilia, ale aj eutanázie, prenájmu materníc, umelého oplodnenia, umelého potratu, skladovania a usmrcovania embryí či sociálnej nespravodlivosti. Chceme bojovať proti všetkým takýmto ohrozeniam. Teraz však zdôrazňujeme potrebu odstrániť hlbokú nespravodlivosť v našej spoločnosti voči najmenším z nás, ktorou je umelý potrat,“ povedal Tomáš Kováčik z Asociácie za život a rodinu.

„Život nenarodených detí treba chrániť rovnako, ako chránime život už narodených ľudí. Túto spravodlivú požiadavku chceme vniesť do spoločnosti práve v období, keď rozhodujeme o charaktere našej krajiny,“ uviedol Juraj Šúst z Inštitútu Ladislava Hanusa.

Organizátori si uvedomujú, že ochrana nenarodených detí musí stáť na dvoch pilieroch, ktoré idú ruka v ruke. „Prvý pilier zabezpečujúci zlepšenie súčasného stavu je napravenie abnormálnej situácie zavedenej komunistickým režimom, keď je určitej skupine ľudí upierané najzákladnejšie ľudské právo na život. Druhým pilierom, ktorý ide ruka v ruke so zákonnou ochranou nenarodených, je pomoc tehotným matkám a rodinám v núdzi, keďže ekonomické dôvody patria medzi časté dôvody, pre ktoré matky zvažujú umelé ukončenie tehotenstva,“ dodal Patrik Daniška z Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku.

Organizátori zdôrazňujú, že na Slovensku fungujú dlhé roky organizácie poskytujúce pomoc matkám v núdzi, ktoré sú rôznymi osobami či okolnosťami tlačené do potratu. Sú to napríklad: Nesúdime. Pomáhame, Alexis poradňa, Zachráňme životy, Áno pre život či Spišská katolícka charita. Je potrebné šíriť o nich povedomie a verejne vyzdvihnúť všetkých ľudí i organizácie, ktoré obetavo a nezištne pomáhajú matkám v núdzi.

Nástrojom na ochranu nenarodených detí je však aj úprava legislatívnej ochrany každého ľudského života. „Vždy existuje lepšie riešenie ako potrat. Potrebujeme o tých riešeniach ako celá spoločnosť vedieť a aktívne ich ponúkať, aby sa o nich matky v núdzi dozvedeli, aby pre ne bol potrat „unthinkable“, teda aby im ani na um neprišiel napriek zložitej situácii,“ povedal Tomáš Kováčik z Asociácie za život a rodinu.

„Všetci ľudia sú si rovní v dôstojnosti a v ľudských právach. Ústava SR hovorí, že život človeka je hodný ochrany už pred narodením. Zákony zavedené komunistickou diktatúrou v našej spoločnosti zanechali krutú nespravodlivosť, keď dovoľujú usmrtiť dieťa do 12. týždňa tehotenstva a ak existuje podozrenie napr. na genetické postihnutie, tak je to ešte dlhšie. Vždy sa budeme zasadzovať za skončenie tejto nespravodlivosti. Cieľ, ktorý presadzujeme, je ochrana každého ľudského života už od počatia a bez akejkoľvek diskriminácie,“ pripomenul Juraj Šúst.

Práve podpora pro-life legislatívy je podľa organizátorov podporou skutočnej, autentickej demokracie, keďže je založená na objektívnom hodnotovom poriadku.

Podujatie sa začne zhromaždením, na ktorom vystúpia osobnosti z radov lekárov, právnikov, akademickej sféry, Cirkvi, verejných inštitúcií a občianskeho života, predstaviteľov médií i pro-life organizácií zo Slovenska i sveta. Súčasťou programu budú aj vystúpenia umelcov vrátane programu pre deti. A príde aj kúzelník.

Politických kandidátov a ich podporovateľov taktiež srdečne pozývame na naše podujatie, avšak dovoľujeme si ich požiadať, aby vlajky či transparenty politických strán na podujatie neprinášali.

Newsletter

Teší nás, že ste tu. Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Podobné články