Dialóg medzi rodičmi a deťmi

Ako rodičia túžime pochopiť svoje deti. Hľadáme spôsob, ako byť súčasťou ich sveta. Ako viesť pokojný a zmysluplný dialóg, vystihnúť správnu chvíľu na rozhovor a nezatrpknúť, ak nás dieťa odmietne?
Newsletter

Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Buďme pripravení načúvať deťom s otvorenou mysľou vo chvíli, keď sa nám otvoria. Je dôležité, aby každé dieťa prežilo jedinečné okamihy ako s jedným, tak aj s druhým rodičom.

Každý rodič nosí v sebe želanie pochopiť vlastné deti, ich myšlienky, sny, pocity, ktoré prežívajú, ale aj ich ťažkosti, pochybnosti, neistoty. Chceli by sme nájsť kľúč, ktorým by sme si odomkli dvere do ich sveta a mohli byť jeho súčasťou bez toho, aby sme boli považovaní za otravného votrelca. Chceli by sme s nimi viesť otvorený a pokojný dialóg, jednoduchý, ale zmysluplný. A predsa, komunikovať s vlastnými deťmi je často všetko iné, len nie jednoduché.

Komunikácia s deťmi počas dospievania je osobitná kapitola – na jednej strane túžia nahliadnuť do sveta dospelých, na druhej strane neraz ignorujú alebo dokonca odmietajú pomoc, rady či blízkosť rodičov. Napriek takejto uzavretosti zo strany dieťaťa je podstatné nezostať zatrpknutí a snažiť sa čeliť komunikačným ťažkostiam s trpezlivosťou a otvorenosťou. V prvom rade je dôležité, aby sme boli vnímaví, a tak mohli vystihnúť vhodný okamih na rozhovor. Mladým často nezáleží na mieste rozhovoru. Môžu sa zdôveriť počas cestovania, presunu autom do školy či cestou domov z plávania. Keď príde ten okamih, treba byť pozorní a s otvorenou mysľou načúvať, aby sme mohli zachytiť to, o čo sa chce dieťa či tínedžer s nami podeliť.

Buďme vnímaví, aby sme vystihli vhodný okamih na rozhovor.

Okrem toho je kľúčové pochopiť štýl rozhovoru každého dieťaťa, ktorý je jedinečný. Sú typy detí, ktoré množstvo otázok otravuje a ak ich začneme vypočúvať, tak sa uzatvoria. Naopak iné deti majú rady tento druh pozornosti a chcú nás podrobne o všetkom informovať. Existujú deti, ktorým sa páči rozprávať ráno, hneď po zobudení, iné, naopak, rady rozprávajú pri jedle či večer pred spaním. Niektoré zasa uprednostňujú rozhovor počas cesty autom či prechádzky. Ak budeme rešpektovať tento prirodzený rytmus, vytvorí sa priestor na dialóg, ktorý odzrkadlí záujem dieťaťa a umožní mu, aby sa ľahšie otvorilo na mieste a v čase, ktorý si samo vyberie.

Rozhovor by nikdy nemal byť povinnosťou, ale slobodnou voľbou, preto sa neodporúča na ňom bezpodmienečne trvať a zvyšovať tón hlasu. Samozrejme existujú aj situácie, v ktorých je potrebné a dôležité klásť deťom otázky a v iných prípadoch zasa trpezlivo čakať a skúsiť sa im mierne pootvoriť (rozprávať o sebe, o svojich skúsenostiach, zážitkoch či zlyhaniach), čím navodíme dôvernejšiu atmosféru.

Ďalším základným aspektom je vyhradiť si čas pre každé zo svojich detí. Na jednej strane je veľmi dôležité, aby si rodina našla spoločné chvíle na rozhovory (napríklad počas stolovania), na druhej je však podstatné, aby každé z detí malo možnosť na osobný rozhovor s rodičom. V istých chvíľach môže ísť o intímnejšie témy, keď môžeme dať väčší priestor úprimnej konfrontácií, aj čo sa týka pálčivejších oblastí (napríklad nedorozumení alebo konfliktov). Ide o výnimočné miesto vo vzťahu. V tomto prípade osobitne záleží na fyzickej blízkosti a reči tela, pretože sú podkladom k rozhovoru a stimulujú ho.

Každé z detí by malo mať možnosť na osobný rozhovor s rodičom.

Rodičia by sa mali vedieť priblížiť svetu dieťaťa bez toho, aby stratili svoju vlastnú identitu. Napríklad veľa rodín je zvyknutých komunikovať cez skupinový chat. Vtipné hlášky, fotky, hlasové správy, emotikony sa používajú na zdieľanie zážitkov, praktických informácií, plánov a nálad. Je to jedna z možností, ako sa dospelý môže priblížiť k spôsobu komunikácie mladých, ktorý je veľmi rýchly a simultánny (radšej napríklad zdieľajú fotku toho, čo práve prežívajú, ako by o tom mali neskôr rozprávať). Aj keď má tento komunikačný prostriedok nepopierateľnú výhodu, treba byť opatrný, aby táto forma rozhovoru nenahradila alebo neobmedzila priestor na osobný rozhovor.

Každá vývinová fáza vyžaduje nové prehodnotenie spôsobov a príležitostí na dialóg. Napríklad veľa detí v období puberty prežíva rozpaky alebo znechutenie, keď sa k nim rodič naďalej správa ako k malým. Je preto dôležité sa premôcť a prispôsobiť štýl dialógu tak, aby sme svoje deti vnímali ako zrelších a uvedomelejších účastníkov rozhovoru a poskytli im pocit dôvery a zodpovednosti. Ide o otvorený a flexibilný proces, ktorý sa musí vždy vedieť prispôsobiť zmenám a rozličným obdobiam vývinu u detí. Pre každú rodinu je zásadné investovať čas a energiu na to, aby vytvorili tento vzácny a taký nevyhnutný priestor na oživenie vzťahu medzi rodičmi a deťmi.

Zdroj: Città Nuova

Novinka z nášho vydavateľstva

Autor
Články autora
Odporúčané
Newsletter

Teší nás, že ste tu. Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Podobné články