Františkova ekonomika sa predstavila už aj zástupcom mládežníckych organizácií na Slovensku

Stretnutie Rady pre mládež a univerzity KBS. Foto: nm.sk/Veronika Rendeková
Stretnutie predstaviteľov mládežníckych organizácií pri Rade pre mládež a univerzity KBS sa konalo od 6. do 7. novembra vo Vysokej nad Uhom. Zuzana Eliašová, koordinátorka slovenského strediska Františkovej ekonomiky, ktoré pôsobí pod názvom EOF HUB Slovensko a je jej novým členom, predstavila na tomto stretnutí po prvýkrát jeho vízie a činnosť.
Newsletter

Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Františkova ekonomika bola účastníkom stretnutia predstavená hneď v úvode programu v druhý deň podujatia. Zuzana Eliašová sa v príhovore dotkla prvotného impulzu vzniku Františkovej ekonomiky. Jej poslanie a rast ilustrovala na konkrétnych projektoch z Českej republiky a zo sveta a zástupcom mládežníckych organizácií ponúkla spoluprácu pri budúcich projektoch, ktoré by sa chceli vydať cestou výzvy pápeža Františka – budovať s mladými citlivejší a ekonomicky stabilnejší svet.

„Vy, ktorí ste tu prítomní, pracujete s mladými. Práve pre nich, ktorí sú plní ideálov a nápadov, môže byť myšlienka Františkovej ekonomiky príťažlivá. Nie nadarmo je táto výzva tvoriť a angažovať sa pre svet, po akom túžime, adresovaná práve im,“ povedala Eliašová.

Jej príhovor v závere doplnil o niekoľko myšlienok aj tajomník Rady pre mládež a univerzity Matúš Reiner, ktorý povedal: „Svätý Otec nám pripomína, že zdroje, ktorými ľudstvo disponuje, sú dostatočné, aby sme zmenili tento svet. Potrebné však je, aby sme zmenili svoje postoje, štruktúry, zmýšľanie a ľudí, ktorí na to majú vplyv. A to od tých najmenších cez ľudí, ktorí sa zaoberajú ochranou životného prostredia, odstraňovaním chudoby, až po ekonómov a ľudí z prostredia biznisu, ktorí ovplyvňujú ekonomickú činnosť. Semienko bolo zasiate a pomaly môžeme vidieť, ako rastie.“

Andrej Gejdoš v rozhovore so Zuzanou Eliašovou, koordinátorkou slovenského hubu Františkova ekonomika. Foto: nm.sk/Veronika Rendeková

Hoci Františkova ekonomika nie je ešte na Slovensku veľmi známa, už teraz môžeme natrafiť na prvé kroky spolupráce, a to aj medzi organizáciami, ktoré sa venujú rozvoju mladých. Jednou z nich je napríklad mládežnícka organizácia eRko.

„S Františkovou ekonomikou sme sa stretli na jednej konferencii. S ľuďmi, ktorí za touto iniciatívou stoja, sme sa dali do reči a zistili sme, že máme veľa spoločného. A to najmä to, že sme veľmi inšpirovaní premýšľaním Svätého Otca a snažíme sa jeho výzvy aplikovať do našich programov a práce s mládežou. Projekt, na ktorom momentálne pracujeme spolu s Františkovou ekonomikou a s partnermi z Česka a Chorvátska, sa týka práve neformálneho vzdelávania mladých ľudí a toho, ako témy pápeža priniesť mladým ľuďom k nám na Slovensko,“ prezradil predseda eRka Andrej Gejdoš.

Podľa Gejdoša je potrebné o Františkovej ekonomike hovoriť všade, kde sa dá. Nie však abstraktným jazykom a odťažito, ale konkrétne. „Veľa ľudí rezonuje s pápežovými myšlienkami. Svätý Otec mnohým témam zároveň dáva určité rámce a ukazuje, ako sa o nich môžeme rozprávať aj s inými ľuďmi. Tieto myšlienky tiež vkladá do širších súvislostí s učením Cirkvi. Myšlienky Františkovej ekonomiky však treba dávať do súvzťažnosti s tým, čo ľudia už robia. Všetky myšlienky totiž – či už sa týkajú ekológie, alebo sociálnej náuky Cirkvi – už ľudia podľa mňa nejakým spôsobom žijú,“ dodal Gejdoš.

Čo je Františkova ekonomika?

Františkova ekonomika je celosvetová iniciatíva, ktorú odštartoval v roku 2020 pápež František. Inšpiroval sa životom a dielom sv. Františka z Assisi, ktorého by sme mohli považovať za prvého ambasádora ekonomiky, ktorá dbá o dobro človeka a celého stvorenstva. Svätý Otec do Františkovej ekonomiky každoročne pozýva mladých ekonómov, podnikateľov, aktivistov a „changemakerov“ (teda tvorcov zmien) z celého sveta, aby súčasnú ekonomiku pretvárali zvnútra a začali sa globálne zasadzovať o typ tzv. „ekonomiky s dušou“.

Prvé ovocie tohto pozvania môžeme vidieť skrze projekty a spolupráce na podporu sociálneho rozvoja, spravodlivého rozdelenia zdrojov, ekologických inovácií atď. Princípmi Františkovej ekonomiky sú starostlivosť o chudobných a zraniteľných, udržateľný rozvoj, solidarita a spolupráca, ľudská dôstojnosť, etický rozmer ekonomiky, odpor voči kultúre odpadu a spravodlivý rozvoj.

Newsletter

Teší nás, že ste tu. Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Podobné články