Podnety na to, ako prežívať vieru

Na záver návratov k posolstvu návštevy pápeža Františka na Slovensku sa vráťme k tomu, ako prežívať vieru. Dve homílie, v Prešove a Šaštíne, nám dávajú na to mnoho podnetov a poukazujú na prepojenosť medzi krížom a svedectvom viery.

Sme otvorení rozhovoru.
Potrebujeme však vašu pomoc.

Naším cieľom je urobiť z portálu nm.sk udržateľné médium. Obstáť v súčasnosti na mediálnom trhu však nie je jednoduché. Naše články nie sú uzamknuté. Chceme, aby k nim mal prístup každý, koho zaujmú. 

Vďaka vašim príspevkom budeme môcť naďalej prinášať kvalitné a korektné rozhovory a iný exkluzívny obsah. Ďakujeme!

Pamätné nám zostanú slová z Prešova, kde pápež zdôraznil, že nestačí len všade vešať kríže, ak neotvoríme Ukrižovanému srdce, ak naňho nebudeme hľadieť a ak „sa nenecháme očariť jeho ranami, otvorenými pre nás, ak sa naše srdce nenaplní dojatím a nebudeme plakať pred Bohom, ktorý je zranený z lásky k nám. Ak tak neurobíme, kríž pre nás zostane neprečítanou knihou, ktorej názov a autora dobre poznáme, ale ktorá nemá vplyv na náš život“. Odtiaľ pramení výzva, aby sme neobmedzovali kríž len na predmet zbožnosti a, čo je azda ešte horšie, na politický symbol.

Foto: TASR/TK KBS/Michal Svítok

Priznajme si, koľkokrát nás pohľad na kríž necháva vlažnými? Koľkokrát ho používame len ako znak prejavu našej vonkajšej pridruženosti ku kresťanskej komunite? Koľko ráz v minulosti alebo aj v súčasnosti sme začuli: „Boh je s nami“? Koľko ráz používame Boha, jeho meno, na vlastné účely, alebo sa ideme za neho biť, ako by potreboval obranu? Preto nezabúdajme, ako nám to pripomenul pápež, že „najhoršie rúhanie, akého sa mu môže dostať, je použiť ho na vlastné účely, namiesto toho, aby sme rešpektovali a milovali druhých“.

Prejdime od prioritne vonkajších prejavov viery k čoraz hlbšiemu kultivovaniu jej svedectva, lebo viera sa šíri „nie mocou sveta, ale múdrosťou kríža; nie štruktúrami, ale svedectvom“. Takéto svedectvo sa nezužuje len na „povinné“ nedeľné navštevovanie kostolov, prípadne poznanie určitých kresťanských hodnôt a náuk. Naopak, prejavuje sa v prvom rade v maličkostiach každodenného života. Na počudovanie niektorých nie je to ani zalamovanie rukami, ani časté rozprávanie o Bohu či navštevovanie kostolov, ba dokonca nie sú to ani výhradné postoje kresťanov. Svedok viery, teda ten, „ktorý má kríž v srdci, a nie iba na krku, nevidí nikoho ako nepriateľa, ale všetkých ako bratov a sestry, za ktorých dal Ježiš život.

Svedok kríža si nepamätá krivdy z minulosti a nenarieka nad prítomnosťou. Svedok kríža nepoužíva podvodné spôsoby a svetskú moc: nechce vnucovať sám seba a svojich, ale obetovať svoj život za iných. Nehľadá vlastné výhody, aby sa potom ukázal zbožný: toto by bolo náboženstvo pretvárky, nie vydávanie svedectva o ukrižovanom Bohu. Svedok kríža nasleduje len jednu stratégiu, tú Majstrovu: pokornú lásku“. Práve takíto svedkovia, ako nám výstižne pripomenul pápež, plodia ďalších nových svedkov. To, čo druhých osloví viac ako slovo, je osobné svedectvo, ktoré sme pozvaní vydávať predovšetkým skutkami.

Neredukujme vieru na cukor, ktorý osladzuje život.

Od logiky sveta k logike kríža

Kresťanské svedectvo viery nepodlieha „logike sveta“, ale, naopak, prekonáva ju a adoptuje „logiku kríža“. Čo to znamená? Kríž, ako nástroj utrpenia a smrti, je pre logiku sveta prehrou, koncovým bodom. Aj my často podliehame takémuto chápaniu a nebezpečenstvu, „že sa zastavíme pri tomto prvom povrchnom pohľade, že neprijmeme logiku kríža; neprijmeme, že Boh nás zachraňuje a dovoľuje, aby sa na ňom vyzúrilo zlo sveta.

Ilustračné foto, zdroj: Unsplash/Christoph Schmid

Neprijať, možno len slovami, Boha slabého a ukrižovaného a snívať o Bohu silnom a triumfálnom. Je to veľké pokušenie. Koľko ráz túžime po kresťanstve víťazov, po triumfálnom kresťanstve, ktoré by bolo dôležité a významné, oslavované a uctievané“. Ako však dodal pápež, „kresťanstvo bez kríža je svetské a stáva sa neplodným“. Preto je to práve kríž, čo nám pomáha poukazovať na logiky sveta a prekonávať ich. On je totiž znamením a dáva nám silu byť znamením, ktorému budú odporovať. Preto sa nebojme odporu, či ako to metaforicky povedal pápež: „neredukujme vieru na cukor, ktorý osladzuje život“.

To je tá „prorocká viera“, ktorá poukazuje na temnoty a zároveň vnáša svetlo. Bez toho, aby sme sa stavali voči svetu do pozície nepriateľa, buďme „kresťanmi, ktorí vedia svojím životom ukázať krásu evanjelia, ľuďmi, ktorí nastoľujú dialóg, kde sú odlišné postoje, ktorí zjavujú bratský život, kde v spoločnosti panuje rozdelenie a nesvornosť, ktorí šíria príjemnú vôňu prijatia a solidárnosti tam, kde často prevládajú osobné a kolektívne formy sebectva, ktorí chránia a zachovávajú život tam, kde sa uplatňuje logika smrti“.

Pritom môžeme to robiť aj s tými, ktorí nevyznávajú našu vieru. Žiť takýmto spôsobom, autenticky kresťanským, je pritom dané všetkým. Je to možno náročnejšie ako len sporadické vonkajšie prejavy, lebo sa neobmedzujú len na určitý okruh ľudí alebo určité miesta. Takto však poukazujú na univerzálny charakter evanjeliového posolstva, ktoré je otvorené všetkým a podľa ktorého mnohí žijú aj bez toho, aby boli kresťanmi. Nie je to presne to, čo potrebuje dnešné Slovensko, ako to výstižne zarezonovalo z pápežových úst?

Od uzatvorenia k otvorenosti a solidárnosti

Viera žitá takýmto spôsobom nám nedovolí zostať nečinne stáť, aby sme kontemplovali sami seba, uzavretí v sebe alebo v kostoloch, ale vedie nás vychádzať von, otvárať sa, mať takú vieru ako Mária, ktorá je v tomto naším vzorom. Ona si totiž „namiesto pohodlnosti zvykov vyberá neznáme cesty; namiesto stability domácnosti namáhavú chôdzu; namiesto bezpečnosti pokojnej religióznosti riziko viery, ktorá sa otvára novým výzvam a tak sa stáva darom z lásky k blížnemu“.

Návšteva Svätého Otca. Foto: TASR/TK KBS/Michal Svítok

Takáto viera nie je statická a nikdy sa neuspokojí s obradmi, starými tradíciami alebo abstraktnou duchovnosťou, lebo ona totiž vedie ku konkrétnosti a solidárnosti. Delí sa o „svoj život s tými, ktorí sú zranení, trpia alebo sú nútení niesť na pleciach ťažké kríže“. V núdznych a krehkých táto viera nevidí „bremeno alebo problém, ale bratov a sestry, ktorých máme sprevádzať a opatrovať“.

Pápež nás vyzýva, aby sme sa nebáli „vyjsť v ústrety marginalizovaným“. Lebo v nich nás očakáva Ježiš, teda všade tam, „kde je krehkosť, nie pohodlie; kde je služba, nie moc; kde ide o vtelenie sa, a nie o potešenie. Tam je on“. Koľko ráz v takých ľuďoch ešte stále vidíme príťaž? Koľko ráz pred nimi zatvárame oči alebo sa snažíme nechať ich na okraji našich miest a dedín, a pritom sa bijeme za kresťanské hodnoty? Do akej miery berieme vážne Ježišove slová o jeho prítomnosti v nich? Azda už len keby sme zmenili náš pohľad na marginalizovaných, stali by sme sa skutočnou soľou pre túto krajinu a dodali jej chuť otvorenosti a solidárnosti.

Pápež nás vyzýva, aby sme sa nebáli „vyjsť v ústrety marginalizovaným“.

A záver?

Naprieč všetkým príhovorom, ktoré odzneli v septembri, neniesla sa v nich ani kritika, ani výčitky, ale skôr pozvanie a povzbudenie, aby sme otvorili mysle, srdce a ruky evanjeliovému posolstvu a podľa neho aj zmýšľali a konali. V období, keď sme vnútorne aj zvonka polarizovaní; keď sa zdá, že svedectvo viery nie je dostatočne úrodné; keď sa bojíme výziev, ktoré nám predkladá dnešný svet; nestojíme pred orientačnou tabuľou a hľadáme smer cesty? Dovolím si povedať, že pápež František prišiel k nám v kľúčovom momente, aby nás povzbudil a ukázal nám smer. Ktorou cestou sa však vyberieme?

Foto: nm.sk/Cyril Dunaj

Prečítajte si aj predchádzajúce komentáre – návraty k návšteve Svätého Otca:

Cirkev a jej výzvy podľa pápeža Františka

Návrat k návšteve pápeža Františka na Slovensku (druhá časť)

Návrat k návšteve pápeža Františka na Slovensku (prvá časť)

Autor
Články autora
Odporúčané
Newsletter

Teší nás, že ste tu. Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Newsletter

Teší nás, že ste tu. Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Podobné články