Túžite po tradičnej manželke? Nemusí to byť výhra

Foto: Pixabay
Chlapi netúžia mať doma tradičnú manželku. Aj to je výstup prieskumu portálu nm.sk.
Newsletter

Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Nie je problém, ak sa na tom manželia slobodne zhodnú vďaka spoločne vyznávaným hodnotám. Treba si však dať pozor, aká je motivácia zostať doma na „full-time“. Môže byť za tým aj nebezpečný pravicový trend.

Kto naozaj rozumie žene?

Pápež Ján Pavol II. vnímal hodnotu a úlohu ženy na základe skúsenosti z pastorácie: podľa neho má žena právo na odpočinok a starostlivosť aj počas materstva, aj po vstupe do pracovného prostredia. Samozrejmosťou má byť aj deľba práce v domácnosti a v rodine medzi mužom a ženou. Nesprávne vyložený citát Písma o zdanlivej nadvláde muža nad ženou je podľa tohto pápeža narušením budovania spoločenstva medzi nimi: „Žena sa nemôže stať ,predmetom‘ mužskej ,panovačnosti‘ a mužovho ,vlastnenia‘.“ (Pozri apoštolský list Mulieris dignitatem.) Ján Pavol II., práve naopak, vidí v povolaní ženy nádej pre súčasnú spoločnosť práve tým, ako bude žena vstupovať do všetkých zón života.

Iné vnímanie ženy má hnutie tradičných manželiek (Trad Wives), ktoré sa objavilo v USA a neskôr v západnej Európe, aj keď presný čas jeho vzniku nie je možné odhadnúť. Ultrapravicové hnutie oslovuje ženy predovšetkým cestou sociálnych sietí. Zrejme úspešne: len za rok 2020 sa k tézam „tradwives“ hlásilo vyše 30 000 žien. Tie lákajú veľmi jednoduché odpovede na všetky (reálne) problémy, s ktorými zápasia.
V rozpore s učením Cirkvi a postojmi úcty a prijatia voči žene, akými bol známy Ján Pavol II., sú tu na Slovensku statusy facebookovej skupiny Tradičná katolícka ženskosť, ktoré sa svojimi postmi viac podobajú na tézy spomínaného pravicového hnutia ako na to, čo v skutočnosti o hodnote ženy hovorí Cirkev. Nemôžeme preto povedať, že hnutie tradičných manželiek je len niekde v USA alebo v Nemecku. Je aj tu.

V rozpore s učením Cirkvi a postojmi úcty a prijatia voči žene, akými bol známy Ján Pavol II., sú tu na Slovensku statusy facebookovej skupiny Tradičná katolícka ženskosť, ktoré sa svojimi postmi viac podobajú na tézy spomínaného pravicového hnutia ako na to, čo v skutočnosti o hodnote ženy hovorí Cirkev.

Únava z tlaku na výkon

Napriek emancipácii a samostatnosti žien naberá trend „tradwives“ na sile a počte. No na ženu, pre ktorú je prioritou byť doma na full-time, narazíme bežne aj vo svojom bližšom okruhu. Jej pracovnou náplňou je kompletná starostlivosť o deti, varenie, upratovanie, pranie a vytváranie pokojného domáceho zázemia pre svojho manžela a rodinu.

Bez starostlivosti žien sa nezaobíde žiadna domácnosť, aj keď vo väčšine prípadov ostávajú tieto úlohy na pleciach žien. Už len preto, že sa to vníma ako tradičná úloha, často podsúvaná staršími generáciami žien. Napriek všetkým sociálnym programom a vládam ide stále o nedocenenú a nezaplatenú prácu. Bežná zamestnaná žena však vzhľadom na svoju fyziologickú, emočnú a psychologickú stránku nie je schopná naplniť všetky tieto očakávania. Nevládze byť top zamestnankyňou, matkou, prevádzkarkou domácnosti a milenkou v jednom. Práve kdesi tu, v tomto tlaku na výkon, sa rodí rozhodnutie mnohých žien stať sa tradičnými manželkami. Aj medzi nimi sú však rozdiely.

Sloboda či únik?

Hoci je prirodzené, že takýto servis a obeta sa môže mužom páčiť a niektorí z nich to môžu aj od svojich žien vyžadovať, nie je jedno, aká je motivácia zostať doma a slúžiť rodine.

Časť žien totiž ostáva doma po spoločnom zvážení s manželom dobrovoľne kvôli hodnotám a vnútornému nastaveniu, ktoré sú pre nich oboch dôležité, a to napriek tomu, že tieto ženy majú často výborné vzdelanie a ambície. Nepotrebujú pred ničím unikať, rozumejú dôležitosti pokojného zázemia pre deti a ich vývoj, ako aj tomu, akú atmosféru vytvára prítomnosť ženy v rodine.

Toto však nemožno povedať o druhej, podstatne väčšej skupine „tradwives“, ktorá má svoje nosné zázemie a ideové podhubie predovšetkým na Instagrame, Reddite a TikToku. Hoci nejde o registrované hnutie, počet žien v ňom prudko narastá. Fenomén vlny „tradwives“ skúmala Radka Kulková, analytička webu Infosecurity, ktorý sa venuje odhaľovaniu dezinformácií. Podľa jej zistení ide o komunitu žien hlavne vo veku 18 – 30 rokov, frustrovaných tlakom na výkon predovšetkým v pracovnej oblasti. Obávajú sa straty manžela alebo im chýba zdravé sebavedomie na získanie a budovanie vzťahu.

V takomto rozpoložení často hľadajú radu v diskusných ženských fórach. Prijatie, rovnaké názory a prežívanie vždy veľmi rýchlo „namotá“ novú členku na takúto komunitu. Svoje robí aj podprahovo emocionálne nastavený idealistický pohľad na ženy z 50. rokov minulého storočia, keď muž chodil do práce, žena ostávala doma. Máloktorá zo žien očarených týmto modelom však vie, že to bola záležitosť len lepšie situovaných rodín. Teória „redpillingu“, ktorá predstavuje spôsob náboru krajnej pravice, ponúka týmto ženám veľmi jednoduché riešenia na všetky problémy a na ich nespokojnosť s tým, čo žijú: za všetko môže úpadok spoločnosti, príliv liberalizmu, migrantov či hnutie LGBTI.

Foto: Pixabay

Strata seba samej

Zdá sa to veľmi oslobodzujúce a navodzuje to zdanie logiky, no týmto sa tlak nekončí. Od žien sa vyžaduje, aby boli úplne submisívne a totálne sa vo všetkom podriaďovali mužovi. Úlohou ženy má byť jedine starostlivosť o muža a domácnosť a výchova detí. Povinnosť milovať svoju krajinu a zabrániť jej rozpadu znamená pre ženu porodiť dostatok potomstva správnej farby. V tisícročí obhajoby ženských práv sú tu ženy, ktorých úlohou má byť ostať za každú cenu ticho, nehádať sa, nemať vlastné názory v opozícii voči mužovi a vždy s ním súhlasiť. Platí to aj o podsúvanom tichom súhlase s domácim násilím v prúde „tradwives“. Žena, v konečnom dôsledku ponižovaná, zosmiešňovaná, obratá o všetky práva, ktorej ostane len reprodukčné „právo“.

Od žien v extrémnom pravicovom hnutí tradwives sa vyžaduje, aby boli úplne submisívne a totálne sa vo všetkom podriaďovali mužovi.

Zlé je, že ženy nemajú napriek prvotne dobrému (i keď naivnému a nezrelému) úmyslu žiť svoju ženskosť naplno šancu rozlíšiť a oddeliť extrémistické myšlienky, často zabalené vo videách medzi receptami, návodmi na vychytávky v domácnosti či idealistickými statusmi o úlohe ženy. Radikalizácia sa tak vďaka témam, ktoré ženy vždy zaujmú, deje postupne, až končí úplne extrémnym jedincom.

Psychologička Lucia Drábiková takýto obraz falošnej dokonalosti odmieta: „Sekty a radikálne politické hnutia často cielia svoje posolstvá na ľudí, ktorí sú zranení, hľadajúci, zmätení zo spoločnosti, potrebujú odpovede a vedenie. Hnutie tradičných žien mi svojimi postojmi k ženám pripomína islam. Je to návrat k tzv. ,starým dobrým časom‘ bez kritického rozlíšenia. Pre nás všetkých, ktorí sa rozhodujeme, však stále platia slová sv. Pavla: ,Všetko skúmajte a dobrého sa držte…‘ Toho zlého radšej nie, i keby malo veľmi lákavý názov a dizajn.“

Ani kresťanské, ani slobodné

Hoci bývajú myšlienky a ciele týchto extrémnych „tradwives“ postované a prepájané s vierou, nemajú nič spoločné s kresťanským videním hodnoty a dôstojnosti ženy. O hodnote ženy z pohľadu učenia viery ale treba tiež dôslednejšie hovoriť: v opačnom prípade sa nemožno čudovať, prečo majú profily s extrémnymi myšlienkami v duchu tradičných manželiek aj na Slovensku (napríklad spomínaná Tradičná katolícka ženskosť, veľmi často uverejňujúca aj príspevky z portálu Christianitas) takú obrovskú čítanosť.
Vyhovárať sa v obhajovaní hnutí v štýle „tradwives“ na Cirkev a ošúchané (často polopravdivé až lživé) frázy údajne z cirkevných textov neobstojí: podľa dokumentov Cirkvi majú žena aj muž rovnakú dôstojnosť, práva a povinnosti, Cirkev podporuje ženy v realizácii svojich darov aj mimo rodiny.

Obmedzovať službu ženy len na polohu manželky a matky je aj z hľadiska učenia Cirkvi neprípustné, aj tu je dôležitá sloboda ženy rozhodnúť sa. Rovnako nemá extrémna podoba tzv. tradičných manželstiev oporu v žiadnych ľudských právach, ba práve naopak, popiera ich. Chýba tu úcta, rešpekt voči osobe a jej rozhodnutiam a zachovanie slobody.

Ak teda túžite mať tradičnú manželku či byť ňou – pozor na motiváciu. Vplyv tejto túžby na život môže byť vo výsledku negatívny. A tam chceme dostať ženy?

Autor
Články autora
Odporúčané
Newsletter

Teší nás, že ste tu. Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.