Začalo sa stretnutie mladých ľudí z celého sveta s pápežom – ASSISI 2022

Dnes sa začína trojdňové medzinárodné podujatie pre mladých podnikateľov, ekonómov a lídrov iniciatívy Františkova ekonomika (Economy of Francesco – EoF). V poradí už tretí ročník sa koná v pustovníckom komplexe Eremo delle Carceri neďaleko talianskeho mesta Assisi. Práve na tomto izolovanom starobylom mieste sa stretne tisícka mladých ľudí do 35 rokov, ktorých spája záujem o zníženie dosahu ľudskej aktivity na životné prostredie. Po dvoch pandemických rokoch by bodkou za podujatím malo byť i osobné stretnutie s pápežom Františkom a podpísanie paktu o novej ekonomike, ktorý má odštartovať ním avizovanú zmenu. Za Českú a Slovenskú republiku sa na podujatí zúčastní Josef Zvoníček, koordinátor Františkovej ekonomiky pre obe krajiny.
Newsletter

Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Ide o jedinečnú príležitosť stretnúť inšpiratívnych ľudí z piatich kontinentov, ktorí majú vznešený cieľ – vrátiť ekonomike dušu. Hnutie mladej generácie, ktoré založil Svätý Otec v roku 2019, má jasnú františkánsku inšpiráciu. Opiera sa o hodnoty, ako sú veľkorysosť, solidarita, kultúra spoločenstva, ekológia.

Starobylé Assisi sa v nasledujúcich dňoch stane hlavným mestom ekonomickej zmeny.
Starobylé Assisi sa v nasledujúcich dňoch stane hlavným mestom ekonomickej zmeny.

„Nielen pápež, ale aj množstvo ďalších významných osobností vníma dôležitosť zmeny smerovania našej globálnej spoločnosti, ktorá nespeje k rešpektu voči dôstojnosti každého človeka a tvorstva, riadi sa skôr individuálnymi záujmami motivovanými ziskom. Stretnutie mladých ľudí zo všetkých kútov sveta s túžbou po spravodlivej, udržateľnej a bratskej ekonomike a spoločnosti je nádherný a dôležitý krok k ozajstnej zmene. Myslím, že je to silný impulz k zamysleniu sa nad tým, ako každý z nás môže k tejto zmene prispieť a tiež si uvedomiť, že my ľudia sme tvorcami súčasného systému, a preto je jeho zmena možná,“ hovorí Josef Zvoníček.

Dôraz na životné prostredie

Program trojdňového podujatia je bohatý. Účastníci sa v rámci neho budú aktívne venovať hodnotovým a potrebným témam zameraným na ekologický a spoločenský dosah zvoleného životného štýlu, pričom budú môcť aj sami priložiť ruku k dielu. Sú pre nich nachystané sprievodné akcie zamerané na ochranu prastarých cezmínových dubov, hovoriť sa bude o opatreniach na zamedzenie rizika lesných požiarov či o čistení lesa. Samozrejmosťou je používanie biologicky rozložiteľných materiálov, zber triedeného odpadu či stravovanie založené na lokálnych potravinách, ktoré sa nemusia dovážať z iných miest, čím sa ich uhlíková stopa zníži na minimum. Na záver podujatia vznikne dokonca aj dopadová správa, ktorá bude obsahovať súhrn ekologických organizačných opatrení a ktorá sa môže stať užitočným návodom pre iných organizátorov podujatí. Súčasťou správy bude aj prehľad odporúčaní zameraných na zníženie emisií a následných opatrení cielených na zmiernenie účinkov produkovaných emisií.  

Ekologický aspekt je jedným z pilierov Františkovej ekonomiky.
Ekologický aspekt je jedným z pilierov Františkovej ekonomiky.
Diskusia o spravodlivej ekonomike

„V rámci ´dňa dediniek´, ktorý sa koná v piatok, sa zúčastním na stretnutí, ktorého témou je nerovnosť. Našou úlohou bude spoločne diskutovať o tom, akým nerovnostiam čelíme v našich krajinách, aké sú ich korene a riešenia. Zozbieraný materiál z týchto diskusií sa následne upraví a bude základom pre vytvorenie paktu, ktorý podpíšeme spoločne s pápežom,“ približuje Josef Zvoníček z Františkovej ekonomiky. Podľa vlastného vyjadrenia ide na stretnutie primárne počúvať, spoznávať realitu mladých ľudí, ktorí pracujú pre novú ekonomiku a spravodlivý svet v rôznych častiach sveta. „Verím, že budem mať mnoho príležitostí nechať sa inšpirovať v rozhovoroch, na prednáškach a workshopoch. Verím, že nájdem aj spojencov pre naše projekty alebo príklady dobrej praxe, ktoré fungujú v iných krajinách,“ dodáva. Zvoníček si od záverov podujatia sľubuje, že budú do určitej miery všeobecné a že pôjde skôr o jednotlivé kroky, ktoré každý z účastníkov podnikne smerom k stanoveným cieľom. Uzatvára, že sa chce dať v prvom rade inšpirovať v tom, ako začať žiť podľa tejto novej ekonomiky, ktorá bude solidárna, skromná, otvorená k slabším a cez ňu bude možné spoznávať Boha vo všetkom naokolo. 

Foto: Pixabay

Autor
Články autora
Odporúčané
Newsletter

Teší nás, že ste tu. Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Podobné články