DEMDIS diskusia: Paragraf 363 má svoje opodstatnenie. Nie však v súčasnej podobe. Ako ho zlepšiť?

Rozhodnutia jedného človeka by mali byť preskúmateľné a moc by sme mali deliť medzi viacerých. Nielen na tom sa dokážeme zhodnúť pri téme, ktorá dlhodobo rozdeľuje spoločnosť.
Newsletter

Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Vo všeobecnosti nachádzame zhodu v tom, že paragraf 363 by mal mať svoje miesto v právnom poriadku. Vnímame však potrebu jeho zlepšenia – tak, aby sme vyvažovali medzi garanciou spravodlivosti a bariérami zneužívania práva, či už zo strany orgánu činného v trestnom konaní (OČTK), alebo generálneho prokurátora (GP).

Dokážeme nájsť ďalšie zhodné riešenia malátnej spravodlivosti, ktorá sa dotýka nás všetkých?

Zapojte sa do pokračovania diskusie!

Hlasujte aspoň za sedem komentárov a uvidíte, ktorá názorová skupina je vám bližšia.

Kto sa zapojil?

Do diskusie o problémoch a zlepšeniach paragrafu 363 sa zatiaľ zapojilo vyše 600 diskutujúcich. Tí boli na základe hlasovania automaticky rozdelení do dvoch názorových skupín – A a B. Základnými otázkami diskusie bolo, čo s paragrafom 363 – či sa má toľko moci koncentrovať v rukách jedného človeka (GP), či je znenie tohto paragrafu v poriadku a či je téma príliš spolitizovaná.

Názorová skupina A sa prikláňa k názoru, že GP a jeho rozhodnutia týkajúce sa § 363 Trestného poriadku (TP) sú nedôveryhodné. Paragraf vnímajú ako nástroj zametania korupcie pod koberec. Zároveň sa obávajú jeho zneužívania, keďže aj „GP je skorumpovateľný“.

Skupina B, naopak, zastáva názor, že § 363 TP je nastavený dobre – je nevyhnutným nástrojom ochrany zákonnosti –, kauzy len vracia do rúk vyšetrovateľov na dovyšetrenie. Činnosť generálneho prokurátora skupina B vníma ako dôveryhodnú.

Deľba moci je nevyhnutná

Napriek značnej a citeľnej polarizácii spoločnosti však konsenzus existuje a je na dosah. Zhodujeme sa na základných princípoch, že „zdravý právny štát by mal deliť moc medzi viacerých“ a tiež že „právny štát je o systéme a inštitúciách, nie o ľuďoch“ . Aj keď nenachádzame konsenzus v tom, či sú rozhodnutia GP spojené s používaním § 363 TP v poriadku, zhodneme sa na tom, že „rozhodnutia jedného človeka by mali byť preskúmateľné“, a teda že by mal existovať nejaký systém na kontrolu týchto rozhodnutí.

V diskusii sme zároveň identifikovali sémantický problém diskurzu na túto tému. Diskutujúci sa zhodli na tom, že „trestné stíhanie sa paragrafom 363 neukončuje“. To je de iure správne, no zrušením uznesenia o začatí trestného stíhania sa de facto ukončuje. Ide teda o rozpor medzi faktickou a právnou interpretáciou. Toto nedorozumenie môže prispievať k vzájomnému neporozumeniu a zamedzovať vecnej diskusii.

Záleží nám na vyšetrovaní korupcie

Až 86 % z hlasujúcich sa zhodlo, že im „záleží na tom, aby sa korupcia vyšetrovala“. Zároveň však máme zhodné obavy zo zneužívania polície na politické účely. Väčšina diskutujúcich súhlasila s výrokom: „Obávam sa, že sa raz budeme za túto našu dobu úprimne hanbiť. Ohýbanie práva a jeho zneužívanie zo strany koalície aj opozície.“

Spoločne si teda uvedomujeme, že ide o citlivú tému, ktorej aspekty by sme mali citlivo vyvažovať. Dôležité je nastavenie systému istých bŕzd a protiváh. Tie by mohli mať napríklad takú podobu, že „GP musí použitie paragrafu 363 vždy zdôvodniť a poukázať na to, kde a akým spôsobom bol porušený zákon, čo je možné vecne skontrolovať“.

Čo si myslíte vy? Aké ďalšie riešenia by mohli prispieť k väčšej spravodlivosti a zníženiu nástrojov zneužívania práva? Nemal by sa paragraf 363 vrátiť k svojej pôvodnej podstate a aplikovať len na „podstatné porušenia zákona“?

O projekte

DEMDIS je občianske združenie, ktoré inovatívnymi metódami nachádza konsenzus a porozumenie v rozhádanej spoločnosti. Viac informácií o projekte a výsledky predošlých diskusií nájdete na demdis.sk.

Pravidlá diskusie nájdete v Kódexe férovej a otvorenej diskusie, ktorý tvoríme spolu s vami. Viac o metodike zas na tomto linku. Kompletný Polis report si prečítajte tu.

Portál nm.sk je mediálnym partnerom OZ DEMDIS.

Newsletter

Teší nás, že ste tu. Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Podobné články