DEMDIS diskusia: Prečo (ne)zaviesť civilné zväzky? A chránime lásku dostatočne?

Otázka zavedenia registrovaných partnerstiev naďalej rozdeľuje našu spoločnosť. Akú formu by mala mať právna ochrana našich vzťahov a partnerstiev? Zapojte sa do diskusie a nájdime zhodu!
Newsletter

Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Len niekoľko metrov od seba kráčali uplynulý víkend Bratislavou dva pochody. Na pochod Hrdí na rodinu zvolával okrem iných aj Marián Kotleba, pričom hlavným mottom bolo: Manželstvo chráni rodinu. Druhým pochodom bol Dúhový Pride na podporu LGBTI+ komunity, ktorý sa konal prvý raz po streľbe pred kaviarňou Tepláreň a zúčastnilo sa na ňom okolo 16 000 ľudí.

Otázka, ktorá sa niesla éterom oboch podujatí, bola: A čo s manželstvom? Azda sa zhodneme, že navonok jednoduchá otázka: Vezmeš si ma?, dokáže zmeniť smerovanie našich životov. Kto ju však môže alebo nemôže vysloviť? A aká je funkcia manželstva v dnešnom svete? Je možnosť uzavrieť civilný zväzok aj otázkou sebaurčenia a autonómie? Ako sa neskrývať za mottá a viesť dôstojný život?

Zapojte sa do ďalšej DEMDIS diskusie a nájdime spoločné riešenia problému, ktorý sa týka všetkých, ktorým záleží na láske.

Hlasujte aspoň za sedem komentárov a uvidíte, ktorá názorová skupina je vám bližšia.

Ďakujeme, že diskutujete slušne.

Prečo sa pýtame?

Slovenská republika je jednou zo šiestich krajín Európskej únie, ktorej právny poriadok neráta s možnosťou registrovaného partnerstva, ani inej obdobnej podoby civilného zväzku. A to pre heterosexuálne, ako aj pre LGBTI+ páry. Zvyšnými krajinami sú Bulharsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko a Rumunsko.

A hoci za posledný rok boli predložené návrhy zákona, ktoré by takýto zväzok umožňovali, ani jeden neprešiel plénom parlamentu.

Ešte pálčivejšia sa zdá téma civilných zväzkov v kontexte rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) vo veci Fedotova v. Ruská federácia. Podľa tohto rozhodnutia si Ruská federácia nesplnila svoj pozitívny záväzok k právu sťažovateľov na rodinný a súkromný život, keď neumožnila párom uzavrieť žiadnu formu civilného zväzku.

Reakciou na situáciu v slovenských podmienkach bolo podanie na Ústavný súd, kde skupina poslancov namieta nesúlad niekoľkých ustanovení zákona o rodine, Občianskeho zákonníka a zákona o sociálnom poistení s Ústavou.

Ako vnímame hlavnú funkciu manželstva? Má len biologický charakter alebo skôr sociálno-ekonomický? Čo je dôvodom toho, že sa ako spoločnosť nevieme zhodnúť na potrebe civilných zväzkov pre všetky páry? Je tento konflikt len politickým divadlom, alebo ide o skutočnú spoločenskú rozpoltenosť v otázke manželstva?

A čo tradičná rodina?

DEMDIS diskusia na tému: „Čo ohrozuje tradičnú rodinu?“ z júla 2022 nám ukázala, že sa zhodujeme na hodnotách rovnosti, rešpektu a na hlavnej funkcii rodiny. Tou má byť sociálna a citová stabilita členov – vzájomná podpora. Konsenzus sme našli aj v tom, že pre dieťa je vhodnejšie, ak vyrastá v láskavej rodine než detskom domove.

Vo vyššie spomínanej veci Ruská federácia využívala argument o tradičnej rodine, pričom ESĽP dospel k opačnému záveru. Podľa súdu neexistuje dôvod domnievať sa, že poskytnutie právnej ochrany a uznania pre páry rovnakého pohlavia v stabilnom vzťahu by samo osebe mohlo poškodiť rodiny vytvorené tradičným spôsobom alebo ohroziť ich budúcnosť či integritu.

Možno teda usúdiť, že zabezpečenie práv pre páry rovnakého pohlavia automaticky neznamená zníženie štandardu ochrany práv pre iných ľudí či páry.

Stojíme právne pred win-win situáciou, keď nikto nič nestráca, ale niekto iný môže získať veľa? Je manželstvo špecifickým typom civilného zväzku? Mali by mať aj heterosexuálne páry možnosť uzavrieť inú formu civilného zväzku – registrované partnerstvo?

Čo si myslíte vy? Zapojte sa a nájdime spoločnú reč.

O projekte

DEMDIS je občianske združenie, ktoré inovatívnymi metódami nachádza konsenzus a porozumenie v rozhádanej spoločnosti. Viac informácií o projekte a výsledky predošlých diskusií nájdete na demdis.sk.

Pravidlá diskusie sú v Kódexe férovej a otvorenej diskusie, ktorý tvoríme spolu s vami. Viac o metodike sa dozviete na tomto linku.


Newsletter

Teší nás, že ste tu. Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Podobné články