Duchovný asistent skautov Pavol Trgo: Skauting je životný štýl

Pavol Trgo (v strede) žije so skautmi naplno. Foto: archív P. T.
Nezažil skautské štádium vĺčaťa, nevyrastal s ním ako chalan. No skauting, ku ktorému sa dostal až v rámci jezuitskej komunity, sa stal pre neho darom rovnako, ako sa on stal darom pre chlapcov a dievčatá ako duchovný asistent Skautského zboru sv. Jána Pavla II. v Trnave. Bez medveďa Balú, vlastným menom Pavla Trga SJ (39), sa nepohne žiadny skautský vietor od lienok a vĺčat cez vodkyne a skautov až po strážkyne a roverov.
Newsletter

Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Skauting mnoho ľudí považuje za zábavu pre chlapcov, ktorí táboria v lesoch a donesú betlehemské svetlo. Čím teda skauting naozaj je?

Skauting nie je len nejakým zálesáctvom alebo behaním so sekerou po lese a zakladaním ohňa tam, kde sa dá. Skauting je určitý životný štýl, životná cesta, na ktorú mladí chlapci a dievčatá nastupujú a zároveň je to aj cesta Pánova.

Takže tento spôsob života nie je len o praktických zručnostiach, ale aj o jasnej ceste, ako ísť ďalej. Ako im v tom pomáhate?

Skauting ponúka skvelú metodológiu, ako pomáhať formácii mladých ľudí. Zároveň je aj cestou evanjelizácie. Jednotliví skauti, menší (vĺčatá a lienky) či väčší (vodkyne a skauti), majú svojich vedúcich. My ako kňazi sme duchovnými asistentmi v skautingu. Asistujeme pri formácií v spolupráci s vedúcimi skautov. Vytvárame tak určitý tandem.

Vladyka Cyril Vasiľ SJ nám na jednom školení vysvetlil, že sme ako taký cyklistický tandem spolu s vedúcimi. Keď je tento tandem v jednote, vznikne pekná a harmonická jazda. Ako duchovní asistenti pomáhame pri ich duchovnom rozvoji sviatostnou pastoráciou, krátkymi katechézami, ale aj neformálnymi rozhovormi pri večernom ohni alebo spoločnom putovaní, pri spoznávaní a hľadaní Boha v spoločenstve i v prírode.

Počúvame, že dnešná doba trpí krízou mužnosti. Potrebujú chlapci, ktorých stretávate, skauting?

Myslím si, že práve skauting veľmi dobre preverí jednotlivé zručnosti mladých chlapcov alebo dievčat. Keď sú na skautskom tábore niekde v lese, kde si sami musia uvariť večeru, rozložiť stany či zhotoviť drevenú konštrukciu, na ktorej budú počas celého tábora spať, to ich učí určitej šikovnosti, zodpovednosti a pripravenosti. Hoci v našej skautskej organizácii (Federácia skautov Európy) máme oddelenú dievčenskú a chlapčenskú vetvu a formáciu, predsa na niektorých podujatiach sa všetci stretávajú spoločne. Pre chlapcov a dievčatá to vytvára priestor a príležitosť na budovanie vzájomných vzťahov.

Napríklad nedávno počas fašiangov sme mali karneval. Najskôr bol karneval pre malé deti. Keď sa v podvečerných hodinách skončil, pokračoval zábavou pre tých väčších – pre našich skautov a vodkyne (chlapci a dievčatá vo veku 13 až 17 rokov). Bolo pre mňa veľmi milé a dojemné vidieť, ako naši skautskí vedúci dokázali pripraviť karneval a zábavu aj pre týchto mladých. Chlapci (skauti) zrazu tancovali na ľudové tance spolu s našimi dievčatami (vodkyňami). Aj toto je určitá formácia pre týchto chlapcov, ako sa stať džentlmenmi, ako požiadať dievča o tanec. Takto skauting pomáha aj k ľudskej zrelosti a mužnosti.

So skautmi je Pavol Trgo (vzadu v strede) všade.
So skautmi je Pavol Trgo (vzadu v strede) všade.

O dnešných mladých sa hovorí, že sú deťmi digitálnych médií, zavesení na obraze. Zároveň zápasia s pozostatkami pandemického uzatvorenia. Má skauting recept na prekonanie týchto nástrah?

Aj pre nás skautov bola pandémia určitou výzvou, ako jednotlivé skautské družiny udržať pokope. Kládli sme si otázku, ako udržať priateľstvo, ktoré medzi jednotlivými skautmi či vodkyňami vzniklo, počas dlhého pandemického obdobia.

Keď som bol ešte v pastorácii v Košiciach, práve skauti ma povzbudili, aby sme vysielali online skautsko-detské sväté omše. Keď sme sa teda počas pandémie nemohli fyzicky stretávať, zjednocovali sme sa duchovne pri slávení online skautsko-detských svätých omší každú nedeľu. Mávali sme aj online stretnutia jednotlivých skautských kategórií, hoci sa cez obrazovku nedal založiť skautský oheň. (Úsmev.)

Dnes, keď sa už môžeme naživo stretávať, ponúka skauting možnosť vyhnúť sa dlhému vysedávaniu pred počítačom či s mobilom v ruke. Skaut namiesto toho môže do ruky zobrať svoj skautský nožík či zahrať si spoločnú hru s inými skautmi vonku na dvore či v lese. Skauti tak majú príležitosť siahnuť si na veci svojimi rukami, dotýkať sa ich, vytvárať. Napríklad dievčatá pred Veľkou nocou spoločne zdobili kraslice, zatiaľ čo chlapci vonku na dvore plietli korbáče na šibačku. Aj toto je priestor a spôsob, ako sa učia mnohým zručnostiam. A tiež si myslím, že tieto konkrétne spoločné zážitky priťahujú chlapcov a dievčatá ku skautingu.

Dnes, keď sa už môžeme naživo stretávať, ponúka skauting možnosť vyhnúť sa dlhému vysedávaniu pred počítačom či s mobilom v ruke. Skaut namiesto toho môže do ruky zobrať svoj skautský nožík či zahrať si spoločnú hru s inými skautmi vonku na dvore či v lese.

Ste s nimi pri všetkých ich aktivitách. Ako ich vnímate?

Pre tieto deti a mladých ľudí je skauting viac než len nejakým krúžkom či hobby. Vidím, ako radi sa spoločne stretávajú, spontánne vymýšľajú jednotlivé zábavné hry a podujatia. Tieto aktivity nie sú nejako umelo vytvorené, ale vychádzajú práve z ich potrieb a požiadaviek. Som rád, keď im vždy môžem otvoriť dvere a pustiť ich na náš jezuitský dvor, aby som ich tu mohol duchovne a fyzicky sprevádzať pri týchto akciách.

Lienkam a vĺčatám slúži osobitne rád pre ich hravosť.
Lienkam a vĺčatám slúži osobitne rád pre ich hravosť.

Väčšina chlapcov – skautov je v kritickom veku dospievania, keď odmietajú aj svojich rodičov a dospelých. Darí sa skautingu premostiť toto obdobie, aby dokázali komunikovať s rodičmi a prijímať autority?

Tie najmenšie deti, ktoré prichádzajú do skautingu, takzvané lienky a vĺčatá, vstupujú do skautingu vo veku 8 až 12 rokov. Skauting má pre nich najskôr hravú podobu. Lienky postupne so svojou vedúcou prechádzajú cestičkou lúky, lesa až k vrchu. Malí chlapci (vĺčatá) zas vyrastajú na príbehoch z Knihy džunglí. Majú tiež svojho vedúceho, ktorého volajú Akela. Ja som s nimi ako starý a tučný medveď Balú. Už v tomto momente majú svoju autoritu, na ktorú sa obracajú – a to práve na svojho vedúceho či vedúcu. Aj počas puberty ich sprevádzajú starší vedúci. V spoločnej partii sa delia o svoje skúsenosti, radosti i bolesti. Spoločne zdolávajú nové výzvy a prekážky. Takto počas puberty nezostávajú sami.

Zároveň ich pri duchovnom a fyzickom dozrievaní sprevádzajú aj vedúci, ktorí nedávno sami prešli týmto obdobím dospievania a dozrievania. V našej organizácii máme aj niekoľko skautských rodín. Títo manželia už zavŕšili svoju skautskú formáciu a svoje skúsenosti tak môžu odovzdávať mladším. Zároveň sú pekným svedectvom a príkladom. Napríklad tu v Trnave máme Majku, ktorá je vedúcou pre naše dievčatá. Ona sama bola ako tínedžerka v Litmanovej pri zakladaní Federácie skautov Európy na Slovensku. Prešla skautskou formáciou, mnohými tábormi a školeniami. Dnes je už šťastnou manželkou a mamou dvoch dievčat. Ich staršia dcéra, Amálka, je už našou lienkou. Aj táto „skautská mama“ je pre našich tínedžerov príkladom a povzbudením k radostnému rodinnému životu.

Jedno zo skautských pravidiel znie, že skautská služba sa začína doma, teda nielen tam, kde ma všetci vidia.

Vnímate teda skautov od hravého veku až do dospelosti. Čo s nimi skauting urobí, akí ľudia sa z nich vďaka nemu stanú?

Po piatich rokoch v skautingu môžem už trochu vidieť, ako sa naši skauti rozvíjajú a dospievajú. V duchovnej oblasti vidím, ako si naši skauti pestujú sviatostný život. Na našich spoločných výpravách a skautských táboroch sa s radosťou a aktívne zúčastňujú na spoločnej modlitbe a svätej omši. Po fyzickej (praktickej) stránke sa skauti učia mnohým zručnostiam, dokážu zdolať prekážky či ťažkosti, navzájom sa zdôverovať a úprimne komunikovať. Pomocou súťaží sa v nich buduje tímový duch, keď niektoré aktivity jednoducho nedokážu spraviť sami, ale len s pomocou iných skautov. Práve v tej partii (svorke, družine či oddiele) si dokážu navzájom pomôcť. Tak sa učia, aby si dokázali navzájom pomôcť, podporiť sa, byť tu jeden pre druhého.

Jedným zo základných rozmerov skautingu je denný dobrý skutok a služba. Akým spôsobom sa to napĺňa vo vašom skautskom oddiele?

V Trnave aktívne spolupracujeme s Arcidiecéznou charitou, pomáhali sme aj pri humanitárnej pomoci pre Ukrajincov a pri mnohých ďalších dobrovoľníckych aktivitách. Každý skaut či vodkyňa by mal tento dobrý skutok spraviť každý deň. No nemá to byť len niečo, čo robím iba navonok. Veď jedno zo skautských pravidiel znie, že skautská služba sa začína doma, teda nielen tam, kde ma všetci vidia. Ten dobrý skutok, ktorý sa skauti a vodkyne zaväzujú vykonať každý deň, aj keď je drobný a nenápadný, im pomáha na ich ceste k dobrému a správnemu konaniu.

Otec Pavol nemôže chýbať ani na tradičnej skautskej krížovej ceste v Trnave.
Otec Pavol nemôže chýbať ani na tradičnej skautskej krížovej ceste v Trnave.

U skautov je vždy veľkým sviatkom deň svätého Juraja. Prečo práve on je vaším patrónom?

O svätom Jurajovi z dejín Cirkvi nevieme veľa relevantných, faktografických informácií. Vieme však, že svätý Juraj bol rytier, ktorý zvádzal boj medzi dobrom a zlom. Práve v tom je inšpiráciou pre skautov. Podobne je to zobrazené aj na našej skautskej vlajke. Je tam biela a čierna farba, ktoré znázorňujú práve boj dobra so zlom. Vieme, že svätý Juraj porazil draka svojím mečom. K tomuto zápasu sme pozvaní aj my. Svätý Juraj je pre nás inšpiráciou a orodovníkom, aby sme dokázali vo svojom skautskom živote víťaziť a premáhať zlo. Povzbudzuje nás k tomu Božie slovo, ktoré si čítame a meditujeme počas našich skautských stretnutí a katechéz.

Nosíte dve „uniformy“ – jezuitskú a skautskú. Čo vám skauting dáva?

Skauti sú pre mňa veľkým povzbudením a posilou aj v mojom duchovnom živote. Jednotlivé skautské pravidlá nám pomáhajú k čestnému, úprimnému a radostnému životu. Na skautoch obdivujem ich nezlomnú vôľu, veľkú ochotu a stálu pripravenosť pomôcť tam, kde to je momentálne potrebné. Som veľmi rád, že môžeme spolu kráčať po tejto ceste k Pánu Bohu, byť si navzájom oporou a priateľmi. Za tých päť rokov v skautingu vznikli medzi nami už hlboké priateľstvá a priam rodinné vzťahy.

Vo Federácii skautov Európy nás síce nie je zatiaľ veľa (okolo 300) a pôsobíme len v niekoľkých mestách (Bratislava, Ivanka pri Dunaji, Trnava, Zvolen, Prešov, Košice). Zároveň je to však aj výhoda, lebo sa navzájom lepšie poznáme a všetci spoločne sa stretávame pri jednotlivých akciách, výletoch či letných táboroch. Keďže všetky tieto aktivity prebiehajú vonku v prírode, zároveň tak v skautingu môžem rozvíjať aj svoj koníček – turistiku.

Skauti sú pre mňa veľkým povzbudením a posilou aj v mojom duchovnom živote. Jednotlivé skautské pravidlá nám pomáhajú k čestnému, úprimnému a radostnému životu.

Ste pre nich pán farár alebo kamarát Pali?

Najmenší chlapci ma jednoducho volajú medveď Balú. Nie kvôli veľkému bruchu, ale pretože ako starý medveď Balú z Knihy džunglí im môžem poskytnúť cenné rady a príbehy. Tiež sa snažím zapojiť do rôznych hier a súťaží. To vytvára priestor na priateľstvo a budovanie dôvery. Vďaka tomu neformálnemu a blízkemu vzťahu je potom pre mňa ľahšie sa im prihovoriť, ponúknuť im krátku katechézu alebo ich duchovne sprevádzať. Keďže v skautingu sme všetci bratmi a sestrami, sme jednou veľkou Božou rodinou, tak si, samozrejme, tykáme.

So skautingom ste nevyrastali od malička. Viete napriek tomu povzbudiť nerozhodných, prečo by predsa len na skauting mali prísť?

Skauting je jedno veľké úžasné dobrodružstvo! V skautingu môžete nájsť priateľov na celý život. To, čo skauting ponúka, je skutočne jedna nádherná rodina. Skauting nám ponúka aj cestu k Pánovi, keď v prírode spoločne objavujeme stopy a krásu Stvoriteľa. Môžeme spolu pozerať na hviezdy a mesiac, opekať na ohni, zažívať dobrodružstvo a adrenalínové hry na rozkvitnutej lúke. Objavovať svoje dary, talenty, schopnosti pri jednotlivých skautských výpravách a akciách. Za toto môžeme len ďakovať Bohu, že sme spolu na ceste.

Lepšie je však raz vidieť, ako stokrát počuť. Preto ak sa chceš k nám pridať, bližšie informácie o Federácii skautov Európy nájdeš na našom skautskom webe a facebooku Vodkyne a skauti Európy. Tam nájdeš aj adresu, kde sa k nám môžeš pridať a zažiť tak veľké dobrodružstvo na celý život.

Foto: archív P. Trga

Autor
Články autora
Odporúčané
Newsletter

Teší nás, že ste tu. Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Podobné články