Ide o to, aby sme boli ľuďmi, ktorí nastoľujú dialóg tam, kde sú odlišné postoje, apeloval pápež v Šaštíne

Návšteva pápeža Františka na Slovensku vyvrcholila v Šaštíne, kde sa od utorkového večera schádzali pútnici z celého Slovenska. Prišlo viac ako 750 kňazov, 1400 dobrovoľníkov a 60-tisíc veriacich, z toho viac ako 2500 zo zahraničia. Sprievodný program sa začal už nadránom a pokračoval aj po svätej omši.
Newsletter

Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Po príchode do Šaštína sa pápež pomodlil spolu so slovenskými biskupmi v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie. Nechýbal medzi nimi ani arcibiskup Róbert Bezák. Práve tento moment a najmä spoločná modlitba zameraná na jednotu a odovzdanosť ich služby boli azda viac ako rehabilitácia, ktorej sa niektorí dožadujú. Následne sa František presunul papamobilom na otvorené priestranstvo, kde pozdravil veriacich.

Homília Svätého Otca vychádzala zo sviatku Sedembolestnej. Veriacich vyzval, aby hľadeli na Máriu ako na vzor viery. Túto myšlienku rozvinul poukázaním na tri vlastnosti viery: cesta, proroctvo a súcit.

Cesta

„Máriina viera je predovšetkým vierou, ktorá sa vydáva na cestu,“ povedal pápež. Po zvestovaní „nezostala stáť a nečinne kontemplovať samu seba medzi štyrmi stenami svojho príbytku. Naopak, žila svoj dar ako poslanie; cítila potrebu otvoriť dvere a vyjsť z domu; stala sa živým stelesnením tej netrpezlivosti. (…) Namiesto pohodlnosti zvykov si vyberá neznáme cesty; namiesto stability domácnosti namáhavú chôdzu; namiesto bezpečnosti pokojnej religióznosti riziko viery, ktorá sa otvára novým výzvam a tak sa stáva darom z lásky k blížnemu“. Mária je podľa Františka „vzorom viery pre slovenský národ: viery, ktorá sa vydáva na cestu, vždy pobádaná jednoduchou a úprimnou zbožnosťou, vždy na púti, v hľadaní Pána“. „Kráčaním premáhate pokušenie statickej viery, ktorá sa uspokojí s nejakým obradom alebo starou tradíciou, vychádzate zo svojho vnútra, nesiete v batohu svoje radosti a bolesti a robíte zo svojho života púť lásky k Bohu a k bratom a sestrám,“ uviedol. Svätý Otec sa poďakoval Slovákom za takéto svedectvo a poprosil nás, aby sme sa nezastavili a stále zostali na ceste.

Foto: nm.sk/Cyril Dunaj

Proroctvo

Pápež pokračoval, že Mária je svojím životom „proroctvom Božieho diela v dejinách, jeho milosrdného konania, ktoré vyvracia logiky sveta, povyšuje ponížených a rozptyľuje tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú“. Pápež František nás varoval, aby sme nezabudli na to, že „nesmieme redukovať vieru na cukor, ktorý osladzuje život“. „Ježiš je znamením, ktorému budú odporovať. Prišiel, aby priniesol svetlo tam, kde bola tma, čím sa temnota dostala na svetlo a musela ustúpiť.” Svätý Otec potom pripomenul, že Ježišovo slovo „je ako dvojsečný meč; vniká do našich životov, oddeľuje svetlo od temnoty a vyzýva nás vybrať si. (…) Pred Ježišom nik nemôže zostať vlažný. (…) Prijať ho znamená súhlasiť s tým, aby u mňa odhalil protirečenia, modly, vnuknutia zla, a aby sa pre mňa stal vzkriesením, lebo on ma dvíha, podáva mi ruku a pomáha mi znovu začať. Vždy znova ma dvíha,” povzbudil. Túto myšlienku proroctva rímsky biskup prepojil s potrebou našej krajiny, ktorá nespočíva v tom, „aby sme boli k svetu nepriateľskí, ale aby sme boli vo svete znamením, ktorému budú odporovať, kresťanmi, ktorí vedia svojím životom ukázať krásu evanjelia, ľuďmi, ktorí nastoľujú dialóg, kde sú odlišné postoje, ktorí zjavujú bratský život, kde v spoločnosti panuje rozdelenie a nesvornosť, ktorí šíria príjemnú vôňu prijatia a solidárnosti tam, kde často prevládajú osobné a kolektívne formy sebectva, ktorí chránia a zachovávajú život tam, kde sa uplatňuje logika smrti”.

Foto: nm.sk/Cyril Dunaj

Súcit

Kristov námestník tiež vysvetlil, že Máriina viera je súcitná. Ona totiž stojí pod krížom. „Neutečie preč; nesnaží sa zachrániť si život; nepoužíva ľudskú lesť ani duchovné anestetiká, aby sa vyhla bolesti. Toto je dôkaz súcitu: zostať pod krížom. Zostať s tvárou plnou sĺz, ale s vierou človeka, ktorý vie, že vo svojom Synovi Boh premieňa bolesť na radosť a víťazí nad smrťou.“ Následne pápež vyslovil výzvu, aby sme sa otvárali „viere, ktorá sa stáva súcitnou a vedie nás prežívať svoj život s tými, ktorí sú zranení, trpia alebo sú nútení niesť na pleciach ťažké kríže. (…) Viera, ktorá nie je abstraktná, ale pobáda nás vcítiť sa a byť solidárnymi s núdznymi. Táto viera podľa Božieho štýlu pokorne a bez rozruchu odstraňuje bolesť sveta a zavlažuje spásou brázdy dejín,“ dodal František.

Svoju homíliu zakončil prianím, aby naša „viera bola vždy na ceste, aby mala nádych proroctva a bola vierou bohatou na súcit“.

Foto: TASR/ TK KBS/ Michal Svítok

Udržať plameň viery

Na záver svätej omše sa bratislavský arcibiskup-metropolita Stanislav Zvolenský poďakoval pápežovi za jeho cestu na Slovensko a poprosil ho, aby sme smeli zostať v jeho srdci. „Myslím, že ste vo veľmi mnohých nanovo zapálili oheň viery, že ste im dali jedinečnú príležitosť, aby si uvedomili Božie jestvovanie a rozmýšľali nad vlastným vzťahom k Bohu. (…) Teraz je našou úlohou, aby sme si plameň viery udržali, aby čím viacerí Pána Boha poznali a milovali a aby sa venovali pomoci blížnym,“ povedal predseda KBS.

Následne sa František rozlúčil svojimi poslednými slovami na našej pôde. „Nastal čas rozlúčky s vašou krajinou. Pri tejto Eucharistii som vzdával Bohu vďaky za to, že mi umožnil prísť sem medzi vás, ako aj za to, že som mohol ukončiť svoju púť v nábožnom objatí vášho ľudu spoločným slávením dôležitého náboženského a štátneho sviatku vašej patrónky, Sedembolestnej Panny Márie. (…) Nosím vás všetkých v srdci. Ďakujem všetkým!“

Blízko pri pápežovi bol počas jeho programu aj košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Štyri dni jeho prítomnosti boli pre neho oázou. „Posolstvo z každého jedného miesta, ktoré navštívil, je veľmi dôležité. Treba ho premyslieť a dať do pohybu. Je to jeho pohľad na Cirkev dnešných čias. Nie každý s ním súhlasí, ale línia, ktorú si zobral, je veľkým požehnaním pre nás. Nech sa jeho slová ujmú v každom jednom z nás,“ povedal arcibiskup Bober na brífingu po skončení slávenia.

Foto: TASR/ TK KBS/ Michal Svítok

Koncelebrant Róbert Bezák

Na margo prítomnosti emeritného arcibiskupa Bezáka Bernard Bober uviedol, že je jeden z biskupov, preto je normálne, že bol pri oltári aj on, podobne ako iní emeritní biskupi. „Nemám voči nemu nič,“ priznal. Ak by ho pápež rehabilitoval, arcibiskup Bober by to podľa vlastných slov prijal, podobne ako prijal jeho odvolanie. „Tieto veci súvisia s rozhodnutiami Svätého Otca, či už predchádzajúceho, alebo tohto,“ pripomenul košický metropolita.

Rovnaký názor má aj prešovský arcibiskup-metropolita Ján Babjak. „Róbert Bezák je biskup, nie je suspendovaný, takže je v poriadku, že spolu s nami koncelebroval,“ povedal arcibiskup Babjak s tým, že Bezákova účasť ho neprekvapila, keďže o nej vopred vedel.

Silným momentom bola pre našich biskupov okrem slávenia svätej omše aj spoločná modlitba pod sochou Panny Márie v bazilike spolu so Svätým Otcom. „Neodznel tam nijaký špeciálny prejav okrem toho, že keď sa spoločne modlíme dvaja alebo traja, tak je Ježiš medzi nami a my sme sa modlili celá biskupská konferencia,“ zhodnotil bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Z návštevy si okrem toho zobral výzvu stavať mosty medzi tými ľuďmi, s ktorými sa stretol aj pápež.

Foto: TASR/TK KBS/Michal Svítok

Výzva pre Cirkev? Žiť vieru!

Jedným z mnohých koncelebrantov bohoslužby bol aj olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Pre nm.sk povedal, že Šaštín patrí do jeho susednej diecézy, preto tu nemohol chýbať. „Je nás tu spolu dvanásť biskupov z Českej republiky a ešte nejakí vikári, iní biskupi sa zúčastnili na iných miestach. Máme, samozrejme, radosť z tejto návštevy s celou Cirkvou na Slovensku. Tu ma obzvlášť oslovilo, čo pápež chce, aby sme si z dneška odniesli: pohľad na Máriu ako tú, ktorá je prorokyňou, pretože nosí Božie slovo v sebe a jej viera je vierou putujúcou, nie nejakou skamenenou. To vidím ako silnú výzvu pre Cirkev v dnešnej dobe: žiť vieru a nechať Božie slovo stále sa vteľovať do našich skutkov, do nášho života a mať účasť, ako Mária bolestná, na Kristovom vykupiteľskom diele. Ježiš opustený je nám blízky,“ uzavrel arcibiskup Graubner.

Návšteva pápeža zanechala v Slovákoch podľa hovorcu Konferencie biskupov Slovenska Martina Kramaru pocity veľkej radosti a zároveň aj množstvo podnetov na uvažovanie. „Prežili sme dni plné šťastia, priznám sa, že som sa neubránil slzám, keď Svätý Otec s papamobilom vošiel na štadión medzi mladých v Košiciach, bolo to nádherné. A nádherný bol aj Šaštín, napriek všetkým komplikáciám kvôli okolnostiam pandemickej krízy prišlo približne 60-tisíc veriacich,“ zhodnotil po vyvrcholení návštevy Kramara.

Foto: TASR/TK KBS/Martin Baumann

Výzvy a odkazy veriacim na Slovensku, ako aj celej spoločnosti, ktoré sme počuli počas týchto dní, budú rezonovať v našich mysliach a srdciach ešte nejaký ten čas. Na každom z nás teraz záleží, či sa budeme k nim vracať a čerpať z nich, aby sme ich predovšetkým pretavili do našich postojov a činov.

CELÁ HOMÍLIA PÁPEŽA
CELÝ ZÁVEREČNÝ PRÍHOVOR PÁPEŽA
CELÝ ĎAKOVNÝ PRÍHOVOR ARCIBISKUPA ZVOLENSKÉHO

PREČÍTAJTE SI TIEŽ:


Autor
Články autora
Odporúčané
Newsletter

Teší nás, že ste tu. Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Podobné články