Láska musí mať silnejšie slovo ako strach, zaznelo na stretnutí s bratmi z Taizé

Vojna na Ukrajine sa nedotýka len krajín v jej bezprostrednej blízkosti, ale aj ľudí po celom svete, ktorí vyjadrujú podporu rozličnými spôsobmi. Niektorí svojím aktívnym nasadením v konkrétnej službe, iní modlitbou či rôznymi dobrými skutkami. Konkrétny prejav solidarity voči ukrajinským utečencom vyjadrili aj bratia z Taizé, ktorí počas dvojtýždňovej cesty po strednej a východnej Európe navštívili i Bratislavu.
Newsletter

Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Ekumenická komunita Taizé vznikla v malej dedinke na francúzskom vidieku na začiatku 2. svetovej vojny v auguste roku 1940. Za jej zakladateľa sa považuje kalvinský pastor švajčiarskeho pôvodu Roger Schütz, ktorý ako 25-ročný prišiel do dedinky Taizé. Zakrátko po svojom príchode začal prijímať ľudí v núdzi a ťažkostiach, čím položil základy ekumenickej komunity, ktorá dnes zjednocuje katolíkov i protestantov z takmer 30 krajín sveta.

V súčasnosti žije v komunite asi 100 zasvätených bratov, ku ktorým prichádzajú mnohí pútnici z celého sveta, aby vstúpili do tajomstva ticha a pokoja a načerpali duchovnú silu. Komunita organizuje každoročne aj medzinárodné stretnutie mladých, na ktorom sa zúčastňujú tisícky veriacich.

Návšteva bratov by mala byť symbolom toho, že napriek geografickej vzdialenosti sú Ukrajincom nablízku, sprevádzajú ich v modlitbách a nesú ich kríže.

Traja z bratov, Francis z Nemecka, Maciej z Poľska a Benoît z Francúzska, sa v rámci svojej dvojtýždňovej cesty zastavujú v Česku, na Slovensku, v Poľsku a na Ukrajine, kam plánujú doručiť i humanitárnu pomoc. Touto návštevou chcú vyjadriť spolupatričnosť s trpiacimi v dôsledku ruskej invázie. Túžia spoznať krajiny, ktoré prijímajú najviac utečencov, nechať sa osloviť príbehmi Ukrajincov a spoznať tiež dobrovoľníkov, ktorí im pomáhajú.

Hoci dôsledky vojny nepociťujú vo Francúzsku tak intenzívne ako my tu na Slovensku, situácia u našich východných susedov sa ich veľmi dotýka. Sami bratia sa zdôverili, že na Ukrajine majú množstvo priateľov, s ktorými sa cítia byť zjednotení. Po vypuknutí konfliktu sa začali v Taizé zamýšľať nad tým, akým spôsobom by mohli svojim blízkym vyjadriť podporu a solidaritu. Súčasná návšteva by mala byť symbolom toho, že napriek geografickej vzdialenosti sú Ukrajincom nablízku, sprevádzajú ich v modlitbách a nesú ich kríže.

Stretnutie s bratmi v aule Teologickej fakulty Trnavskej univerzity.

Počas návštevy Slovenska sa bratia zastavili v Bratislave a v Prešove. V hlavnom meste strávili jeden deň, v rámci ktorého sa uskutočnilo i otvorené stretnutie v aule Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. Bratia sa podelili o skúsenosti s ukrajinskými utečencami, ktorých spoznali v Taizé a na ich doterajšej ceste cez Českú republiku, a zároveň si vypočuli svedectvá ľudí zo Slovenska.

Keďže komunita Taizé sídli vo východnej časti stredného Francúzska, utečenci tade prechádzajú na svojej ceste do Španielska a Portugalska. Bratia majú tiež pripravený dom pre 32 utečencov, ak by sa niektorí rozhodli ostať vo Francúzsku. Ako sami priznávajú, v srdci si nesú najmä osudy detí, ktoré nestratili silu a nádej napriek množstvu utrpenia, ktorému čelili. Ako však hovorí brat Benoît z Francúzska, stále viac sa v ňom vynára otázka, ako týmto deťom pomôcť spracovať traumu, ktorú si so sebou nesú, a byť im pritom oporou.

Stretnutie rodiny s hendikepovaným dieťaťom, ktorá strávila jednu noc v Taizé, bolo pre mňa precitnutím. Naplno som si vtedy uvedomil, akú náročnú cestu musia prekonať ľudia so špeciálnymi potrebami.

Brat Benoît spomenul príbeh staršieho pána z Charkova, ktorý navštívil Taizé na svojej ceste do Španielska. „Ustavične opakoval jedno slovo: ‚prečo‛. ‚Prečo je moje mesto úplne zničené? Prečo sa deje také násilie voči mojim krajanom?‛ Samozrejme, na tieto otázky sme nenachádzali odpovede,” priznáva Benoît. Po príchode bratov do Olomouca sa mu tieto slová opäť pripomenuli, keď navštívili miesta, kde prijímajú utečencov. „Pri pohľade na fotografie zo zničených ukrajinských miest a na tváre plné bolesti sa mi vrátila tá istá otázka staršieho pána z Charkova: Prečo?“

Bratia z Taizé Maciej a Francis.

Brat Francis hovoril o ukrajinskej rodine s hendikepovaným dieťaťom, ktorá strávila jednu noc u nich v Taizé. Toto stretnutie bolo pre neho precitnutím. Naplno si vtedy uvedomil, akú náročnú cestu musia prekonať ľudia so špeciálnymi potrebami. V takýchto momentoch sa naplno ukazuje krutosť vojny, ktorá sa nezastaví pred ničím.

Ľudia sú v tejto situácii menej vypočítaví a to, čo ich poháňa, je ich srdce. To ich vedie k väčšej otvorenosti spojiť sily a ťahať za jeden povraz.

Čím viac sa bratia približovali k ukrajinskej hranici, tým viac si uvedomovali realitu vojny. „Hoci v Bratislave aj na celom Slovensku vládne pokoj, vojnu tu môžete cítiť vo vzduchu. Je to úplne iné ako vo Francúzsku, ktoré je od Ukrajiny podstatne ďalej,“ podotkol brat Francis. Pred príchodom do Bratislavy strávili bratia niekoľko dní v Prahe a v Olomouci. Silný dojem v nich zanechala návšteva jednej pražskej protestantskej farnosti, kde pastorka vo svojom malom dome ubytovala matku so štyrmi deťmi. Napriek veľmi skromným pomerom mohli utečenci cítiť to najdôležitejšie: lásku a prijatie.

Bratia pri modlitbe v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave.

Brat Maciej z Poľska vyzdvihol pohostinnosť, s akou prijímame utečencov v našich krajinách, i to, ako táto situácia prispela k vybudovaniu jednoty medzi krajinami Vyšehradskej štvorky. „Ľudia sú v tejto situácii menej vypočítaví a to, čo ich poháňa, je ich srdce. To ich vedie k väčšej otvorenosti spojiť sily a ťahať za jeden povraz,“ dodáva Maciej. Ako však priznáva, stále v ňom rezonuje otázka, čo robiť pre to, aby sme zotrvali v tejto jednote a nesústredili sa na to, čo nás rozdeľuje, ale na to, čo nás spája. Pekným príkladom takejto spolupráce sú rôzne kresťanské denominácie, ktoré pôsobia spoločne na hraniciach. Sú symbolom cirkvi, ktorá pomáha „prekračovať hranice“.

V tejto situácii čelíme zlu, s ktorým sa nedá jednať, ktorému treba jednoducho čeliť a hľadať proti nemu účinné alternatívy.

Na záver stretnutia vyzval brat Francis ľudí z publika, aby sa podelili o svoje skúsenosti s utečencami na Slovensku. Tieto svedectvá chcú bratia ďalej šíriť medzi študentmi z Ľvova, s ktorými sa v týchto chvíľach stretávajú na Ukrajine.

Jeden starší manželský pár z Bratislavy sa podelil o skúsenosť prijatia mnohopočetnej rodiny z Dnipra. Zdôraznili, že v tejto situácii čelíme zlu, s ktorým sa nedá jednať, ktorému treba jednoducho čeliť a hľadať proti nemu účinné alternatívy. Podľa slov manželského páru sú utečenci pripravení zbaliť sa a vycestovať domov ihneď, ako to situácia dovolí. Zároveň vyjadrili obavu, že úvodné nadšenie a vlna solidarity postupne ustáva a na povrch sa vyplavujú praktické problémy, ktoré bude treba riešiť. „My kresťania máme výhodu v tom, že sa môžeme vždy a vo všetkom oprieť o našu vieru,“ uzavreli manželia.

Komplexnú starostlivosť o dialyzovaných pacientov, od ich vyzdvihnutia pacientov na hranici až po vycestovanie do zahraničia zastrešujú dobrovoľníci z Komunity Sant´Egidio pôsobiacej na Ukrajine, na Slovensku i v Taliansku.

Mária z Komunity Sant‘ Egidio (Komunita sv. Egídia) hovorila o službe pacientom odkázaným na dialýzu, ktorých nazvala neviditeľnými obeťami vojny. Vďaka Komunite Sant´Egidio môžu títo ukrajinskí pacienti absolvovať jednu procedúru na Slovensku a potom pokračovať v liečbe ďalej v Taliansku alebo Nemecku. Celú logistiku, od vyzdvihnutia pacientov na hranici cez vybavovanie dialýzy až po vycestovanie do zahraničia, zastrešujú dobrovoľníci z Komunity Sant´Egidio pôsobiacej na Ukrajine, na Slovensku i v Taliansku. „Bez možnosti dialýzy v Košiciach alebo Trebišove by títo pacienti cestu do Talianska alebo Nemecka neprežili,“ zdôraznila Mária.

Mária z Komunity Sant´Egidio.

Mário z Bratislavy vyslovil myšlienku, že láska je rýchlejšia ako strach. Odkazoval pritom na neuveriteľnú mobilizáciu pomoci dobrovoľníkov, ktorá sa ukázala tak počas pandémie koronavírusu, ako i pri ruskej invázii na Ukrajinu. Mário vo svojom prejave tiež pripomenul slová sv. Jána Pavla II., že Slovensko má špeciálne postavenie pri budovaní Európy tretieho tisícročia. V skutkoch obetavej lásky a pomoci vidí Mário napĺňanie tohto proroctva.

Brat Francis v reakcii na tieto Máriove slová pripomenul hlavnú úlohu kresťanov, ktorá spočíva v neúnavnom úsilí premáhať zlo dobrom. Ježiš nám svojím víťazstvom na kríži a zmŕtvychvstaním dal príklad, ako nato.

Modlitba s bratmi z Taizé v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa.

Na záver stretnutia bratia z Taizé vyzdvihli dôležitosť modlitby, ktorá pomáha liečiť rany spôsobené odlúčením, a všetkých ľudí pozvali sa na nej zúčastniť. Spoločná modlitba sa konala v jezuitskom Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa a sprevádzala ju hudba v podaní jezuitského chrámového zboru. Na modlitbe sa zúčastnili veriaci rôznych denominácií. Okrem členov Katolíckej a Evanjelickej cirkvi boli prítomní napríklad básnik a kazateľ Cirkvi bratskej Daniel Pastirčák a pastoračný asistent Pavol Jurčo.

Na záver modlitby bratia prostredníctvom symboliky malého, ručne maľovaného dreveného domu predstavili obraz pohostinnosti a prijatia, ktoré chceme prejaviť našim ukrajinským bratom a sestrám, hľadajúcim u nás útočisko.

Brat Benoît ukazuje drevený domček, do ktorého môžu ľudia písať svoje priania pre Ukrajincov.

Do vnútra domu vložili zrolovaný papier a poprosili všetkých prítomných, aby naň napísali svoje krátke prianie pre ľudí zasiahnutých vojnou. Drevený dom spolu s odkazmi chcú bratia odovzdať ich priateľom priamo na Ukrajine a tak im prejaviť spolupatričnosť, podporu a milosrdenstvo v tejto pre nich mimoriadne náročnej životnej skúške.

Foto: Ján Lukáš

Autor
Články autora
Odporúčané
Newsletter

Teší nás, že ste tu. Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Podobné články