Nadácia Fratelli tutti: Vytvárať budúcnosť spoločne

Pápež založil nadáciu zameranú na podporu univerzálnej lásky a kultúry pokoja, počnúc starostlivosťou o vzťahy a počúvaním.
Newsletter

Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Solidarita, kultúrna a duchovná formácia, šírenie najmä sakrálneho umenia, medzináboženský dialóg, integrálna ekológia. Tým všetkým sa bude zaoberať Nadácia Fratelli tutti, ktorú založil pápež František s cieľom podnecovať rozvoj bratského humanizmu podporou synodality, kultúry bratstva a dialógu, „sociálneho priateľstva medzi cirkvami, rôznymi náboženstvami a medzi veriacimi a neveriacimi“.

Myšlienka sa zrodila vo Vatikáne: „S uspokojením som sa dozvedel, že Fabbrica di San Pietro spolu s niektorými veriacimi sa túžia spojiť, aby založili náboženskú a kultovú nadáciu, ktorej cieľom je spolupracovať pri šírení princípov uvedených v mojej nedávnej encyklike Fratelli tutti, aby okolo Baziliky svätého Petra a v objatí jej kolonády podnecovali iniciatívy spojené so spiritualitou, umením, vzdelávaním a dialógu so svetom. Preto s radosťou súhlasím so žiadosťou o zriadenie autonómnej nadácie vo Vatikánskom mestskom štáte, zameranú na vyššie uvedené účely,“ píše sa v ustanovujúcej listine podpísanej pápežom Františkom.

Nadácii predsedá kardinál Mauro Gambetti, vikár Vatikánskeho mestského štátu, ktorý je aj na čele Fabbrica di San Pietro (Dielne sv. Petra). Správnu radu tvorí deväť členov, predseda a generálny tajomník. Nadácia bude plniť viacero úloh: „má investovať do kultúrneho a duchovného formovania ľudí prostredníctvom rozličných aktivít, ciest a duchovných cvičení; podporovať dialóg s kultúrami a inými náboženstvami na témy posledných pápežových encyklík a prispievať tak k budovaniu pokoja a sociálneho priateľstva“.

Jadrom projektu je starostlivosť o vzťahy a načúvanie potrebám najchudobnejších, túžba postarať sa v symbolickom objatí kolonády Baziliky svätého Petra o tých najslabších, cudzincov a neznámych ľudí, ktorí sa od nás líšia a sú marginalizovaní.

Túžbou je utvárať budúcnosť spoločne podporovaním „projektov starostlivosti o stvorenie, ochrany zdrojov životného prostredia, medzinárodnej solidarity a sociálnej zodpovednosti“; rozvíjať, vo svetle princípov sociálnej náuky Cirkvi, „sociálnu alianciu, zodpovedné podnikanie, sociálne investície, formy ľudskej a trvalo udržateľnej práce, integrálnu ekológiu, trvalo udržateľný rozvoj, ekologický prechod, zdravie a vedecký a technologický výskum“. Nadácia má podporovať „zodpovednú komunikáciu, pravdivosť zdrojov, dôveryhodnosť a spoľahlivosť tých, ktorí sú odhodlaní stavať mosty“. Možné je to, len ak sa podporia princípy slobody, rovnosti a bratstva, aby sme žili „univerzálnu lásku, ktorá uznáva a chráni dôstojnosť osôb“.

Jadrom projektu je starostlivosť o vzťahy a načúvanie potrebám najchudobnejších, túžba postarať sa „v symbolickom objatí kolonády Baziliky svätého Petra o tých najslabších, cudzincov a neznámych ľudí, ktorí sa od nás líšia a sú marginalizovaní. Chceme prestúpiť kultúrne a sociálne hranice, aby sme si znovu ,prečítali’ utrpenie sveta a ponúkli riešenia vo svetle evanjelia a pápežského učiteľského úradu“.

V každej oblasti života, od osobnej až po politický a sociálny rozmer, sa činnosť nadácie zameriava aj na podporu kultúry pokoja, na hľadanie „,nových foriem stretnutí’, ktoré sú oživované sociálnym dialógom, zmyslom pre sociálne odpustenie, očisťovanie pamäte, presadzovaním restoratívnej spravodlivosti ako alternatívy spoločenskej pomsty“.

Napokon, je tu záväzok podporovať formáciu pozornú na duchovný, kultúrny, komunitný rozmer a angažovanie sa pre službu vo svete. Turisti, ktorí prídu do vatikánskej baziliky a do priestorov, ktoré sprístupnila Fabbrica di San Pietro, budú mať tiež možnosť prežiť tento čas ako pútnici a obohatiť sa duchovne, kultúrne a umelecky.

Zdroj: Città Nuova

Newsletter

Teší nás, že ste tu. Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Podobné články