Nedorozumenia vznikajú vtedy, ak si mladší alebo starší myslia, že iba im patrí pravda

Peter Mach. Zdroj: archív P. M.
Každá štvrtá júlová nedeľa bude od tohto roku v Katolíckej cirkvi patriť skôr narodeným. Pápež František chce, aby sme si ich osobitne uctili a uvedomili si ich význam pre svet. Vyhlásil preto Svetový deň starých rodičov a seniorov, ktorý prvý raz oslávime túto nedeľu, 25. júla.
Newsletter

Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

O posolstve, ktoré pápež k tomuto dňu publikoval, aj o spolužití staršej a mladšej generácie sme sa rozprávali s predsedom Združenia kresťanských seniorov Slovenska (ZKS) Petrom Machom (70).

Aké je miesto seniorov v dnešnej spoločnosti?

Starnutie obyvateľstva je bezprecedentný jav v dejinách ľudstva. Vytvára mnoho výziev a príležitostí. Demografické výzvy sú prinajmenšom rovnako dôležité ako výzvy v oblasti klímy a technologického vývoja. Majú vplyv na každú oblasť nášho života a menia našu spoločnosť. Seniori sa stávajú početne významnou súčasťou spoločnosti, a preto je v jej existenčnom záujme, aby sa postoj k seniorom zásadne zmenil.

Čo hovoríte na myšlienku pápeža Františka vyhlásiť Svetový deň starých rodičov a seniorov?

Združenie kresťanských seniorov Slovenska s radosťou privítalo rozhodnutie pápeža Františka. Tešíme sa z toho, že Svätý Otec vyhlásením tohto sviatku opäť vyslal signál o tom, že seniori sú dôležitou súčasťou spoločnosti a zaslúžia si jej pozornosť. Svoju radosť a vďaku za ustanovenie Svetového dňa starých rodičov a seniorov, za posolstvo Svätého Otca k tomuto sviatku, ktoré je pre nás veľkým povzbudením, aj radosť z plánovanej návštevy Svätého Otca na Slovensku sme vyjadrili aj v liste ZKS Svätému Otcovi, ktorý sme mu prostredníctvom Apoštolskej nunciatúry na Slovensku poslali.

Prečo dáva podľa vás pápež do pozornosti osobitne staršiu generáciu? Čo tým chce povedať?

V dôsledku demografických zmien v spoločnosti sa staršia generácia dostáva prirodzene do centra pozornosti. Pandémia, ktorú už vyše roka prežívame, výrazne postihla staršiu generáciu. Snahy ochrániť seniorov viedli často k ich úplnej izolácii a miestami sa postoj spoločnosti k seniorom zhoršil, ako keby predstavovali pre spoločnosť záťaž. Svätý Otec dáva jasne najavo, že seniori sú bohatstvom spoločnosti, jej svedomím, jej pamäťou, ale aj inšpirátorom pre budúce roky. Svätý Otec zdôrazňuje, že spoločnosť po prekonaní pandémie by mala byť inou – lepšou –, a preto dáva do pozornosti aj jej postoj k seniorom.

Čo hovoríte na tón, spôsob, ktorým sa vám pápež prihovára?

Posolstvo Svätého Otca, ktoré adresoval starým rodičom a všetkým seniorom pri príležitosti Svetového dňa starých rodičov a seniorov, je nádherným listom plným porozumenia a povzbudenia, aby seniori radostne napĺňali svoje poslanie. Prial by som si, aby sa dostalo do ruky každému seniorovi, aby si mohol prečítať, čo mu „biskup Ríma a starý človek ako ty“ píše. Posolstvo je zverejnené napríklad na stránke Rady KBS pre rodinu.

Pápež chce, aby seniori prijali v ťažkých časoch anjelovu návštevu: aké podoby môže mať takýto anjel pre slovenských seniorov?

Anjelmi sú predovšetkým naše deti, vnúčatá a pravnúčatá, ale aj priatelia – susedia, bývalí kolegovia a všetci ďalší ľudia, ktorí sú ochotní darovať svoj čas na stretnutie so seniormi. Kluby ZKS sú tiež miestami, kde sa seniori môžu stretnúť s anjelom v podobe chápajúceho spoluseniora. Bol by som rád, keby si túto výzvu všimli mladší a stali sa anjelmi pre niektorého seniora, nie iba raz – na sviatok –, ale trvalo. Anjelovým neviditeľným posolstvom však môže byť tiež výzva niečo hodnotné si prečítať, pomodliť sa, venovať chvíľu rozjímaniu a hľadať v ňom vnútorný pokoj.

Seniori disponujú širokou expertnou kapacitou, ktorú netreba podceňovať.

František hovorí, že povolaním starých rodičov a seniorov je chrániť korene, odovzdávať vieru mladým a starať sa o maličkých: ako sa to podľa vás dá robiť v našich podmienkach?

Mnoho závisí od konkrétnych podmienok, vo viacgeneračnej rodine, ktorá žije spolu, je to celkom prirodzené. Ale aj vtedy, keď už starí rodičia nežijú s vnukmi, je mnoho príležitostí, ako plniť svoje povolanie – či už pri každodennej starostlivosti, týždenných návštevách, alebo len pri prázdninových stretnutiach.

Pápež spomína devízy seniorov, ktorými sa môžu pričiniť o lepší svet: spomínanie, snívanie a modlitba. Ako si to predstavujete v praxi?

Ja vnímam toto vyjadrenie Svätého Otca ako pripomenutie toho, že seniori disponujú širokou expertnou kapacitou, ktorú netreba podceňovať. Pri troche trpezlivosti a porozumenia môžu mladí získať veľa zo skúseností staršej generácie, ktoré môžu poslúžiť aj dnes. Myslím si, že seniori majú široké bohatstvo skúseností, ktoré by boli aj dnes využiteľné. Mám priateľa, osemdesiatnika, ktorý ešte každý pondelok navštevuje ako neplatený stážista svoje bývalé pracovisko a je pre nich užitočný. Pokiaľ ide o modlitbu – aj tu Svätý Otec seniorom pripomína, že ich poslanie je dôležité. „Modlitba mnohých starých ľudí môže zachrániť svet: môže mu pomôcť účinnejšie, než nepokojná aktivita mnohých iných,“ cituje Svätý Otec František svojho predchodcu pápeža Benedikta XVI.

Rozumie si podľa vás súčasná staršia generácia s mladšou? V čom áno a v čom nie?

Dlhoročný predseda ZKS Jozef Mikloško rád hovorieva: „Mladí rýchlo bežia, starí poznajú skratky…“ Vyjadruje to skutočnosť, že každá generácia má svoje prednosti a kvality a ide o to, aby sa nimi navzájom obohacovali. Nedorozumenia vznikajú vtedy, ak si mladší alebo starší myslia, že iba im patrí pravda a nerešpektujú názory a postoje druhej strany. Ak sú však vzťahy založené na snahe o vzájomné pochopenie, potom si často nielen rozumejú, ale si aj navzájom pomáhajú a spoločne viac dokážu.

Mladí rýchlo bežia, starí poznajú skratky.

Ako môžu seniori aktívne žiť aj vo vyššom veku a pri zdravotných obmedzeniach? V čom je ich prínos pre spoločnosť?

Dôležité je podľa mňa udržať si aktívny postoj k životu. Rešpektujúc svoje obmedzenia, netreba sa vzdávať svojich aktivít. A môžu byť naozaj najrôznejšie, od pokračovania v profesijnom živote cez participáciu na veciach verejných a zapojenia do práce seniorských a ďalších občianskych organizácií až po vyžitie sa na poli kultúry, turistiky a rekreačného športu. A stále nedocenený je obrovský spoločenský prínos seniorov a najmä senioriek pre rodinu, pričom staré mamy často nahrádzajú obrovské medzery v starostlivosti o najmladších.

Ako by sa mohli seniori viac priblížiť k mladým?

Vrátim sa k otázke o vzájomnom porozumení. My seniori by sme nemali absolutizovať ako najlepšie to, čo nám bolo milé a blízke v našich mladších rokoch, ale snažiť sa pochopiť aj nové trendy a to, čím tieto trendy oslovujú mladých. Súčasne však musíme stále nenásilne ukazovať a približovať trvalé hodnoty v duchovnej oblasti, v kultúre a umení, v spoločnosti a v živote. Učiť sa a obohacovať navzájom je asi ten najlepší recept na vzájomné porozumenie.

Autor
Články autora
Odporúčané
Newsletter

Teší nás, že ste tu. Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Podobné články