Pápež František podpísal dohodu s mladými ľuďmi: „Nová ekonomika nie je utópia“

Pápež zavítal v sobotu do Assisi, aby sa stretol s mladými nadšencami, ekonómami, podnikateľmi a predstaviteľmi iniciatívy Františkovej ekonomiky, ktorí pricestovali na medzinárodné podujatie z viac ako sto krajín z celého sveta. Podpísal s nimi dohodu o ekonomike, ktorá má svojím charakterom a dušou prinavrátiť hodnoty ľudstvu a vytrhnúť ho z izolácie sebectva.
Newsletter

Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

„Na tento moment som myslel tri roky,“ vyslovil sa na začiatku stretnutia Svätý Otec pred plnou divadelnou sálou, pričom jeho prejav bol vysielaný v reálnom čase online. Pozdravil v ňom všetkých mladých ľudí v hľadisku, ale spomenul i tých, ktorí sa na tejto výnimočnej udalosti nemohli zúčastniť. S prirodzenou úctou sebe vlastnou zdôraznil, že myslí na každého jedného z nich. Pripomenul tak hlavnú ideu spoločenstva, v rámci ktorého je každý jeho článok rovnako dôležitý. Na mieste podpísal aj dohodu načrtávajúcu spoločnú víziu mierovej a spravodlivej ekonomiky, ktorá má byť ohľaduplnejšia voči chudobným ľuďom a životnému prostrediu.

Do Assisi pricestovalo tisíc mladých ľudí z viac ako sto krajín, aby spolu diskutovali o Františkovej ekonomike a stretli sa s pápežom, s ktorým na záver podpísali dohodu.
Do Assisi pricestovalo tisíc mladých ľudí z viac ako sto krajín, aby spolu diskutovali o Františkovej ekonomike a stretli sa s pápežom, s ktorým na záver podpísali dohodu.
Mier a jednota

V Dohode z Assisi, podpísanej a prednesenej 24. septembra 2022 na záver trojdňového podujatia Františkova ekonomika v Assisi, mladí uznali, že oni sú tou generáciou, ktorá musí prevziať zodpovednosť. Zároveň vyjadrili záväzok, že „strávia svoje životy tak, aby sa ekonómia dneška a zajtrajška stala ekonómiou evanjelia“. Konkrétne zadefinovali svoju víziu ako „ekonomiku mieru, nie vojny“ a odmietli šírenie zbraní, obzvlášť tých najničivejších. Cieľom je slúžiť človeku i rodinám, najmä tým najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva. Vyjadrili tiež svoju túžbu po hospodárstve, ktoré rešpektuje stvorenie, nezneužíva ho a ktoré chráni rôzne kultúry a tradície, ako aj prírodné zdroje Zeme.

„Prišlo mi neuveriteľné, že tisíc ľudí asi zo stovky národov je na jednej vlne. Bolo cítiť, že nás poháňa rovnaký cieľ a že sme zjednotení do povrazu, ktorý sa skladá z tisícky malých nitiek. Všetci boli k sebe maximálne otvorení a pripravení sa navzájom počúvať,“ opisuje osobnú skúsenosť účastník podujatia Josef Zvoníček, ktorý pôsobí ako koordinátor Františkovej ekonomiky pre Českú a Slovenskú republiku.

O inšpiratívne stretnutia nebola podľa Josefa Zvoníčka (prvý sprava) núdza.
O inšpiratívne stretnutia nebola podľa Josefa Zvoníčka (prvý sprava) núdza.
Spravodlivejší svet

Dohoda tiež zdôraznila potrebu ekonomiky, ktorá sa zaviaže vytvárať bezpečnú a dôstojnú prácu pre každého. Proti chudobe vo všetkých jej formách treba bojovať, aby sa zmenšila nerovnosť a skutočne sa prijali chudobní, uvádza sa v dokumente. Mládež zdôraznila potrebu ekonomiky „riadenej etikou a otvorenej k transcendencii“, ktorá vytvára bohatstvo pre všetkých a podporuje dobrý pocit – pretože šťastie, ktoré nie je spoločné, je neúplné. 

„V dohode sú zhrnuté základné body diskusií v jednotlivých skupinách, ktoré sme viedli v piatok, deň pred stretnutím s pápežom Františkom. Každý bod v nej je silným vyhlásením, ktoré pomenúva bolesť dnešného dňa a ponúka smer, ktorým sa vydať v ústrety novej ekonomike a budúcnosti, ktorá do svojho stredu stavia starostlivosť o človeka a stvorenie,“ hovorí Josef Zvoníček, ktorý v sebe ešte stále spracováva všetky myšlienky a dojmy z početných osobných rozhovorov a zo stretnutia s pápežom Františkom. „Hovorí sa, že človek si ani tak nepamätá, čo mu druhí ľudia povedali, ale skôr to, ako sa k nemu druhí správali a ako ho prijali. V tomto duchu som plný dojmov z nadšenia mladých ľudí, ktorí investujú všetok svoj potenciál do práce za lepší svet, ktorý je viac bratský, solidárny a v ktorom hrá hlavnú úlohu spoločné dobro. Určite ma to povzbudilo a prinieslo mi to množstvo myšlienok, ku ktorým sa po stretnutí budem musieť vrátiť.“

„Bolo to pre mňa silné stretnutie aj z toho pohľadu, že pápež František je pre mňa veľkou duchovnou a životnou inšpiráciou a tiež dôvodom, prečo som sa stal koordinátorom Františkovej ekonomiky na plný úväzok. To, ako nás mladých povzbudzuje, plne nám dôveruje a spolieha sa na nás, je pre mňa skutočným otcovským pohladením,“ hovorí o stretnutí s pápežom Josef Zvoníček.
„Bolo to pre mňa silné stretnutie aj z toho pohľadu, že pápež František je pre mňa veľkou duchovnou a životnou inšpiráciou a tiež dôvodom, prečo som sa stal koordinátorom Františkovej ekonomiky na plný úväzok. To, ako nás mladých povzbudzuje, plne nám dôveruje a spolieha sa na nás, je pre mňa skutočným otcovským pohladením,“ hovorí o stretnutí s pápežom Josef Zvoníček.
Nádej na zmenu

Mladé publikum vyhlásilo, že v túto ekonomiku verí, a trvalo na tom, že vízia načrtnutá v dohode nie je utópiou, pretože mnohí z nich ju už sami úspešne budujú. Pápež František si na pódiu divadla Lyrick v Assisi vypočul svedectvá ôsmich mladých ľudí, ktoré boli popretkávané hudobnými a divadelnými predstaveniami. Text dohody potom prečítal nahlas. „Keď mladý človek vidí v inom mladom človeku to isté poslanie a túto skúsenosť zopakuje so stovkami, ba tisíckami ďalších mladých ľudí, potom sa môžu diať veľké veci, dokonca aj nádej na zmenu takého mohutného a zložitého systému, akým je svetová ekonomika,“ povedal Svätý Otec, ktorý dohodu následne aj podpísal. Na záver stretnutia načrtol víziu globálnej ekonomiky, zopakoval prosby za chudobných a za životné prostredie a vyzval prítomných mladých ekonómov a podnikateľov, aby rozbehli nové cesty spravodlivosti a rovnosti. „Nová ekonómia inšpirovaná Františkom z Assisi sa dnes môže a musí stať ekonómiou priateľstva so Zemou a ekonómiou mieru,“ zdôraznil pápež.

„Za posledný polrok intenzívnej práce sme si definovali oblasti a konkrétne projekty, ktoré chceme realizovať alebo podporiť. Dôležitou oblasťou je pre nás vzdelávanie, v rámci ktorého chceme iniciovať neformálny vzdelávací program pre stredné školy inšpirovaný Františkovou ekonomikou. Chceme tiež podporiť ekologické a regeneratívne hospodárstvo a lokálnu ekonomiku cez podporu spolkových a bezobalových obchodov. Zo sociálnej oblasti by sme radi iniciovali projekt Lazár, ktorý už funguje vo Francúzsku a združuje mladých ľudí s ľuďmi bez domova, aby spolu mohli vytvárať domov a zároveň žiť v komunite,“ odhaľuje ďalšie plány Josef Zvoníček, ktorý z podujatia v Assisi odchádzal plný inšpirácie.

„Jedným z podnetných momentov bolo stretnutie s katechétkou, ktorá praktizuje emocionálne vzdelávanie. Mali sme spolu dlhší rozhovor, ktorý bol veľmi srdečný a vďaka ktorému som získal viac kontaktov aj pre náš vzdelávací program. Tiež ma zaujala iniciatíva ekonómie pre spoločné dobro, ktorá vytvára alternatívny ekonomický model, ktorý by firmy motivoval k etickému a udržateľnému fungovaniu,“ predznamenáva ďalšie pozitívne smerovanie lokálnych projektov koordinátor Františkovej ekonomiky pre Českú a Slovenskú republiku.

Foto: archív Josefa Zvoníčka, Pixabay

Autor
Články autora
Odporúčané
Newsletter

Teší nás, že ste tu. Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Podobné články