Pápež František podpísal dohodu s mladými ľuďmi: „Nová ekonomika nie je utópia“

Pápež zavítal v sobotu do Assisi, aby sa stretol s mladými nadšencami, ekonómami, podnikateľmi a predstaviteľmi iniciatívy Františkovej ekonomiky, ktorí pricestovali na medzinárodné podujatie z viac ako sto krajín z celého sveta. Podpísal s nimi dohodu o ekonomike, ktorá má svojím charakterom a dušou prinavrátiť hodnoty ľudstvu a vytrhnúť ho z izolácie sebectva.

Sme otvorení rozhovoru.
Potrebujeme však vašu pomoc.

Naším cieľom je urobiť z portálu nm.sk udržateľné médium. Obstáť v súčasnosti na mediálnom trhu však nie je jednoduché. Naše články nie sú uzamknuté. Chceme, aby k nim mal prístup každý, koho zaujmú. 

Vďaka vašim príspevkom budeme môcť naďalej prinášať kvalitné a korektné rozhovory a iný exkluzívny obsah. Ďakujeme!

„Na tento moment som myslel tri roky,“ vyslovil sa na začiatku stretnutia Svätý Otec pred plnou divadelnou sálou, pričom jeho prejav bol vysielaný v reálnom čase online. Pozdravil v ňom všetkých mladých ľudí v hľadisku, ale spomenul i tých, ktorí sa na tejto výnimočnej udalosti nemohli zúčastniť. S prirodzenou úctou sebe vlastnou zdôraznil, že myslí na každého jedného z nich. Pripomenul tak hlavnú ideu spoločenstva, v rámci ktorého je každý jeho článok rovnako dôležitý. Na mieste podpísal aj dohodu načrtávajúcu spoločnú víziu mierovej a spravodlivej ekonomiky, ktorá má byť ohľaduplnejšia voči chudobným ľuďom a životnému prostrediu.

Do Assisi pricestovalo tisíc mladých ľudí z viac ako sto krajín, aby spolu diskutovali o Františkovej ekonomike a stretli sa s pápežom, s ktorým na záver podpísali dohodu.
Do Assisi pricestovalo tisíc mladých ľudí z viac ako sto krajín, aby spolu diskutovali o Františkovej ekonomike a stretli sa s pápežom, s ktorým na záver podpísali dohodu.
Mier a jednota

V Dohode z Assisi, podpísanej a prednesenej 24. septembra 2022 na záver trojdňového podujatia Františkova ekonomika v Assisi, mladí uznali, že oni sú tou generáciou, ktorá musí prevziať zodpovednosť. Zároveň vyjadrili záväzok, že „strávia svoje životy tak, aby sa ekonómia dneška a zajtrajška stala ekonómiou evanjelia“. Konkrétne zadefinovali svoju víziu ako „ekonomiku mieru, nie vojny“ a odmietli šírenie zbraní, obzvlášť tých najničivejších. Cieľom je slúžiť človeku i rodinám, najmä tým najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva. Vyjadrili tiež svoju túžbu po hospodárstve, ktoré rešpektuje stvorenie, nezneužíva ho a ktoré chráni rôzne kultúry a tradície, ako aj prírodné zdroje Zeme.

„Prišlo mi neuveriteľné, že tisíc ľudí asi zo stovky národov je na jednej vlne. Bolo cítiť, že nás poháňa rovnaký cieľ a že sme zjednotení do povrazu, ktorý sa skladá z tisícky malých nitiek. Všetci boli k sebe maximálne otvorení a pripravení sa navzájom počúvať,“ opisuje osobnú skúsenosť účastník podujatia Josef Zvoníček, ktorý pôsobí ako koordinátor Františkovej ekonomiky pre Českú a Slovenskú republiku.

O inšpiratívne stretnutia nebola podľa Josefa Zvoníčka (prvý sprava) núdza.
O inšpiratívne stretnutia nebola podľa Josefa Zvoníčka (prvý sprava) núdza.
Spravodlivejší svet

Dohoda tiež zdôraznila potrebu ekonomiky, ktorá sa zaviaže vytvárať bezpečnú a dôstojnú prácu pre každého. Proti chudobe vo všetkých jej formách treba bojovať, aby sa zmenšila nerovnosť a skutočne sa prijali chudobní, uvádza sa v dokumente. Mládež zdôraznila potrebu ekonomiky „riadenej etikou a otvorenej k transcendencii“, ktorá vytvára bohatstvo pre všetkých a podporuje dobrý pocit – pretože šťastie, ktoré nie je spoločné, je neúplné. 

„V dohode sú zhrnuté základné body diskusií v jednotlivých skupinách, ktoré sme viedli v piatok, deň pred stretnutím s pápežom Františkom. Každý bod v nej je silným vyhlásením, ktoré pomenúva bolesť dnešného dňa a ponúka smer, ktorým sa vydať v ústrety novej ekonomike a budúcnosti, ktorá do svojho stredu stavia starostlivosť o človeka a stvorenie,“ hovorí Josef Zvoníček, ktorý v sebe ešte stále spracováva všetky myšlienky a dojmy z početných osobných rozhovorov a zo stretnutia s pápežom Františkom. „Hovorí sa, že človek si ani tak nepamätá, čo mu druhí ľudia povedali, ale skôr to, ako sa k nemu druhí správali a ako ho prijali. V tomto duchu som plný dojmov z nadšenia mladých ľudí, ktorí investujú všetok svoj potenciál do práce za lepší svet, ktorý je viac bratský, solidárny a v ktorom hrá hlavnú úlohu spoločné dobro. Určite ma to povzbudilo a prinieslo mi to množstvo myšlienok, ku ktorým sa po stretnutí budem musieť vrátiť.“

„Bolo to pre mňa silné stretnutie aj z toho pohľadu, že pápež František je pre mňa veľkou duchovnou a životnou inšpiráciou a tiež dôvodom, prečo som sa stal koordinátorom Františkovej ekonomiky na plný úväzok. To, ako nás mladých povzbudzuje, plne nám dôveruje a spolieha sa na nás, je pre mňa skutočným otcovským pohladením,“ hovorí o stretnutí s pápežom Josef Zvoníček.
„Bolo to pre mňa silné stretnutie aj z toho pohľadu, že pápež František je pre mňa veľkou duchovnou a životnou inšpiráciou a tiež dôvodom, prečo som sa stal koordinátorom Františkovej ekonomiky na plný úväzok. To, ako nás mladých povzbudzuje, plne nám dôveruje a spolieha sa na nás, je pre mňa skutočným otcovským pohladením,“ hovorí o stretnutí s pápežom Josef Zvoníček.
Nádej na zmenu

Mladé publikum vyhlásilo, že v túto ekonomiku verí, a trvalo na tom, že vízia načrtnutá v dohode nie je utópiou, pretože mnohí z nich ju už sami úspešne budujú. Pápež František si na pódiu divadla Lyrick v Assisi vypočul svedectvá ôsmich mladých ľudí, ktoré boli popretkávané hudobnými a divadelnými predstaveniami. Text dohody potom prečítal nahlas. „Keď mladý človek vidí v inom mladom človeku to isté poslanie a túto skúsenosť zopakuje so stovkami, ba tisíckami ďalších mladých ľudí, potom sa môžu diať veľké veci, dokonca aj nádej na zmenu takého mohutného a zložitého systému, akým je svetová ekonomika,“ povedal Svätý Otec, ktorý dohodu následne aj podpísal. Na záver stretnutia načrtol víziu globálnej ekonomiky, zopakoval prosby za chudobných a za životné prostredie a vyzval prítomných mladých ekonómov a podnikateľov, aby rozbehli nové cesty spravodlivosti a rovnosti. „Nová ekonómia inšpirovaná Františkom z Assisi sa dnes môže a musí stať ekonómiou priateľstva so Zemou a ekonómiou mieru,“ zdôraznil pápež.

„Za posledný polrok intenzívnej práce sme si definovali oblasti a konkrétne projekty, ktoré chceme realizovať alebo podporiť. Dôležitou oblasťou je pre nás vzdelávanie, v rámci ktorého chceme iniciovať neformálny vzdelávací program pre stredné školy inšpirovaný Františkovou ekonomikou. Chceme tiež podporiť ekologické a regeneratívne hospodárstvo a lokálnu ekonomiku cez podporu spolkových a bezobalových obchodov. Zo sociálnej oblasti by sme radi iniciovali projekt Lazár, ktorý už funguje vo Francúzsku a združuje mladých ľudí s ľuďmi bez domova, aby spolu mohli vytvárať domov a zároveň žiť v komunite,“ odhaľuje ďalšie plány Josef Zvoníček, ktorý z podujatia v Assisi odchádzal plný inšpirácie.

„Jedným z podnetných momentov bolo stretnutie s katechétkou, ktorá praktizuje emocionálne vzdelávanie. Mali sme spolu dlhší rozhovor, ktorý bol veľmi srdečný a vďaka ktorému som získal viac kontaktov aj pre náš vzdelávací program. Tiež ma zaujala iniciatíva ekonómie pre spoločné dobro, ktorá vytvára alternatívny ekonomický model, ktorý by firmy motivoval k etickému a udržateľnému fungovaniu,“ predznamenáva ďalšie pozitívne smerovanie lokálnych projektov koordinátor Františkovej ekonomiky pre Českú a Slovenskú republiku.

Foto: archív Josefa Zvoníčka, Pixabay

Autor
Články autora
Odporúčané
Newsletter

Teší nás, že ste tu. Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Newsletter

Teší nás, že ste tu. Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Podobné články