V Európe nechceme byť cudzincami, no chýba nám vízia, stratégia a dialóg (výsledky DEMDIS diskusie)

Chceme byť v Európe cudzincami? A prečo? DEMDIS diskusia nám opäť ukazuje, že názorová vyhranenosť nemusí byť prekážkou nachádzania zhody. Konsenzus existuje a je na dosah.
Newsletter

Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Ten (okrem iného) nachádzame v tom, že sila nášho hlasu v EÚ dostatočne nenapĺňa potenciál, ktorý by mohla. Zhodne dôvody vnímame v nedostatočnej kvalite našej politickej reprezentácie, ako aj v tom, že pre politikov je ľahké zvaľovať vinu na EÚ za nepopulárne opatrenia.

Zároveň si priznávame, že nám chýba vízia a stratégia slovenskej „hry“ v európskej politike. Za nenaplnený potenciál nášho vplyvu a členstva v EÚ si tak do nemalej miery môžeme aj sami.

Kto sa zapojil?

Do diskusie na tému „Prečo (ne)chceme byť v Európe cudzincami?“ sa zapojil rekordný počet – 1790 diskutujúcich. Tí boli na základe svojho hlasovania rozdelení do dvoch názorových skupín – A a B. Zásadné názorové rozdiely sa objavujú v pohľade na EÚ, jej prospešnosti pre Slovensko a šance Slovenska na úspešnú existenciu mimo EÚ.

Skupinu A definuje najmä hlboká dôvera v budúcnosť Slovenska v EÚ a obava zo zlej reputácie Slovenska ako člena Európskeho spoločenstva. Až 98 % diskutujúcich v tejto skupine je presvedčených, že „Slovensko by nemalo opúšťať Európske spoločenstvo“. Táto skupina zároveň prejavuje pomerne nízku neistotu. Podiel odpovedí „neviem“ sa drží prevažne pod 15 %. Zároveň 62 % z nich deklaruje, že vie, ako funguje Európska únia.

Skupina B nie je spokojná s fungovaním EÚ, aj keď nezavrhuje výhody slovenskej účasti na väčšom spoločenstve. Pohľad tejto skupiny na fungovanie EÚ sa dá interpretovať ako euroskeptický až cynický – charakterizuje ho viera v dominanciu väčších štátov Únie nad menšími východnými členmi. Skupina B sa teda vyznačuje obavami z budúcnosti a nespokojnosťou s nárastom byrokratizácie a hierarchizácie Európskej únie. Zároveň 53 % z členov skupiny B deklaruje, že vie, ako funguje EÚ.

Najkonsenzuálnejšie názory v diskusii
  • Neschopní politici = slabý hlas Slovenska v EÚ.
  • Chýba nám vízia slovenskej „hry“ a stratégie v politike EÚ.
  • Potrebujeme lepší dialóg medzi občanmi a európskymi inštitúciami.
  • Viac vecných diskusií o európskych témach by veci len prospelo.
  • Viem, ako funguje EÚ.
  • Chýbajú mi prehľadné informácie o aktuálnom dianí a politike EÚ.
  • Slovensko by sa malo viac zapájať do politiky EÚ.
  • Cítim sa aj Slovákom, aj Európanom.
  • Pre slovenských politikov je lákavé zvaľovať vinu na EÚ za nepopulárne opatrenia.
Chceme vystúpiť?

Napriek všetkej nespokojnosti sa nám Úniu opúšťať nechce. Len 24 % diskutujúcich súhlasí, že by sme sa mali izolovať od Európskej únie. V skupine B nesúhlas s týmto tvrdením dosahuje 97 %, v skupine B s izoláciou súhlasí relatívna väčšina 43 % (21 % nerozhodnutých). Túžbu osamostatniť sa vyjadruje menšina 32 % diskutujúcich.

Podpora odchodu z Únie je teda o niečo väčšia než podpora úplnej izolácie od nej. V tomto svetle je zaujímavé sledovať zmenu postojov o pár percentuálnych bodov v závislosti od toho, ako je formulovaný slovenský odchod z EÚ.

Napriek všetkej nespokojnosti sa nám Úniu opúšťať nechce.

Nespokojnosť s politickou reprezentáciou

Z diskusie vyplýva nespokojnosť s politickou reprezentáciou a s tým, ako nás zastupuje a presadzuje naše záujmy v európskej politike. Obe skupiny sa zhodnú, že nekvalitné politické zastúpenie spôsobuje slabý hlas slovenskej politiky v EÚ.

Relatívna zhoda panuje aj v tom, že „pre slovenských politikov je lákavé zvaľovať vinu za nepopulárne opatrenia na Úniu. Myslí si to 65 % zo všetkých diskutujúcich, väčšina v oboch skupinách.

Chýba nám vízia a stratégia našej „hry“

Zhodneme sa, že značná časť nespokojnosti s postavením Slovenska v EÚ pramení z domácich podmienok a faktorov. Okrem vnímanej nedostatočnej kvality reprezentácie Slovenska nachádzame konsenzus aj v tom, že nám chýba „vízia slovenskej ,hry‘ a stratégie v politike EÚ“.

Tento názor sa premieta aj do zhody v tom, že „Slovensko by sa malo viac zapájať do politiky EÚ“.

Chýbajúca diskusia a informácie

Demokracia je diskusia. Preto je azda dobrou správou, že obom skupinám chýba viac vecných diskusií (aj) o európskych témach a otázkach. Po častejšom a kvalitnejšom dialógu medzi európskymi inštitúciami a občanmi zhodne túži až 74 % diskutujúcich.

Okrem nedostatočnej diskusie sa účastníci zhodujú aj v tom, že nám chýbajú „prehľadné informácie o politike a dianí v EÚ“.

Cítime sa Európanmi?

Medzi skupinami je značná miera zhodnej identifikácie s európskou identitou. Až 67 % diskutujúcich sa cíti aj Slovákmi, aj Európanmi, pričom v oboch skupinách tvoria väčšinu. Ako Európan či Európanka sa vyslovene necíti 23 % všetkých diskutujúcich. Podobné percento diskutujúcich v skupine B teda zároveň tvrdí, že sa Európanmi cítia, aj že sa nimi necítia.

Až 67 % diskutujúcich sa cíti aj Slovákmi, aj Európanmi, pričom v oboch skupinách tvoria väčšinu.

Konsenzus existuje

Aj keď nenachádzame absolútny konsenzus v tom, či by Slovensko malo zotrvať v EÚ, tak si zhodne uvedomujeme jej výhody, ako aj nevýhody. Spoločne si ceníme slobodu pohybu, voľný obchod a uznávame, že v jednote je sila. Efektívnu spoluprácu zároveň nevnímame ako obmedzenie štátnej suverenity.

Konsenzus okrem toho nachádzame aj v tom, že sila nášho hlasu v EÚ dostatočne nenapĺňa potenciál, ktorý by mohla. Zhodne dôvody vnímame najmä v nedostatočnej kvalite našej politickej reprezentácie, ako aj v tom, že pre politikov je ľahké zvaľovať vinu na EÚ za nepopulárne opatrenia. Zároveň si zhodne priznávame, že nám chýba vízia a stratégia slovenskej „hry“ v európskej politike. Za nenaplnený potenciál nášho vplyvu a členstva v EÚ si tak do nemalej miery môžeme aj sami.

Demokracia je diskusia. So správnym prístupom vieme nielen zvýšiť slušnosť a vecnosť diskusie, ale aj nachádzať konsenzus. Téma postavenia Slovenska v EÚ je zároveň značne komplexná a má viacero rovín. Preto sa na rôzne nezodpovedané aspekty témy pozrieme bližšie v ďalších DEMDIS diskusiách. Potenciál nachádzania zhody totiž ani zďaleka nebol vyčerpaný.

Ďakujeme za vašu účasť!

O projekte

DEMDIS je občianske združenie, ktoré inovatívnymi metódami nachádza konsenzus a porozumenie v rozhádanej spoločnosti.

Viac informácií o projekte a výsledky predošlých diskusií nájdete na demdis.sk.

Pravidlá diskusie nájdete v Kódexe férovej a otvorenej diskusie, ktorý tvoríme spolu s vami.

Viac o metodike si prečítate tu. Report z diskusie ponúkame tu.

Newsletter

Teší nás, že ste tu. Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Podobné články