Vzdelávanie

Zdieľať:

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Články z kategórie

Príhovor dekana Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku Samuela Štefana Mahúta pri odovzdávaní čestného titulu Doctor honoris causa Robertovi Nanovicovi. Slávnostný akt bol súčasťou