Vzdelávanie

Zdieľať:

Články z kategórie

Príhovor dekana Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku Samuela Štefana Mahúta pri odovzdávaní čestného titulu Doctor honoris causa Robertovi Nanovicovi. Slávnostný akt bol súčasťou