Cenu svätej Matky Terezy z Kalkaty si odniesli štyria laureáti

Laureáti Ceny svätej Matky Terezy z Kalkaty. Foto: Ondrej Danko/Človek a Viera
Včera sa konal druhý ročník slávnostného udeľovania Ceny svätej Matky Terezy z Kalkaty. Zmyslom ocenenia je vyjadriť úctu a vďaku konkrétnym ľuďom, ktorí celým srdcom, dlhodobo a často aj v skrytosti slúžia chudobným a tým, ktorí sú odkázaní na pomoc. Vidia v nich Ježišovu tvár, sú inšpirovaní evanjeliom a svoju vieru prejavujú v skutkoch konkrétnej pomoci a služby.
Newsletter

Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Osobnosti charity

Cenu udeľuje Sociálna subkomisia, ktorá pôsobí pod Teologickou komisiou Konferencie biskupov Slovenska a prostredníctvom nej chce vyjadriť úctu a uznanie ľuďom, ktorí slúžia núdznym. Z rúk predsedu subkomisie vladyku Mons. Petra Rusnáka si ju prevzali traja muži a jedna žena. 

Prvý laureát Juraj Barát pôsobí ako riaditeľ Diecéznej charity v Nitre. Stojí za zrodom niekoľkých projektov sociálnych služieb, konkrétne agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, charitatívno-sociálneho centra, prvého detského domova rodinného typu v Považskej Bystrici, Domu charity sv. Rafaela, nitrianskeho hospicu či chránenej dielne. Priamo sa angažoval aj pri práci súvisiacej s integráciou asýrskych kresťanov na Slovensku či pozval na Slovensko deti z Černobyľa. 

Ocenenie si následne prevzala Magdaléna Boledovičová zo Spolku sv. Vincenta de Paul Slovensko, ktorá ho 15 rokov držala na svojich pleciach a dnes pôsobí ako asistentka jeho prezidentky. Popri práci pre charitu pracovala ako inštrumentárna sestra na očnom oddelení. Svojich spolupracovníkov vždy povzbudzovala slovami: „Milá sestra, brat, viem, že radosť napĺňa každého z vás pri službe našim núdznym. Viem, že spoločne s nimi prežívame ich problémy, starosti a bezradnosť, trpíme s nimi, keď im nevieme pomôcť, no najdôležitejšie je, že stojíme pri nich. Majú sa o koho oprieť, komu napísať a má ich kto vypočuť. Veď oporu potrebuje každý zabudnutý, odvrhnutý, bohatý, či chudobný, ale aj my všetci.“

Otec Ľubomír Matejovič sa zaslúžil o 63 dopravných prostriedkov na misiách. Foto: Tatiana Kubišová

Tretím laureátom sa stal Ľubomír Matejovič, gréckokatolícky kňaz a zakladateľ organizácie MIVA Slovensko. Tieto štyri písmená možno vidieť na dopravných prostriedkoch na mnohých pôsobiskách misionárov v Afrike, Ázii, Južnej Amerike či Európe. Otec Matejovič založil organizáciu v roku 1998 a ešte v tom istom roku sa prvým darom stalo jeho vlastné osobné auto, ktoré putovalo do ženského rehoľného rádu na Ukrajine. Vo svojej ďakovnej reči spomenul, že dnes sa počet darovaných osobných a terénnych áut, dodávky, autobusu, mikrobusov, bicyklov a nakoniec aj elektromobilu vyšplhal až na číslo 63. „Pomoc v mobilite pre misionárov má zmysel nielen pre šírenie evanjelia, ale aj pre sociálnu a zdravotnú pomoc tým najbiednejším ľuďom v ťažkých podmienkach na misiách. Dopravný prostriedok sa tak stáva nástrojom pomoci a kresťanskej lásky,“ vyslovil na záver. 

Kapucín Miroslav Kulich. Foto: Tatiana Kubišová

Posledným oceneným sa stal brat Miroslav Kulich, zakladateľ neziskovej organizácie Doma u kapucínov, ktorá otvára dvere všetkým ľuďom v núdzi. Tím organizácie im poskytuje zmysluplnú a adresnú potravinovú pomoc, pomáha im s nájdením ubytovania, práce, poskytuje im tiež sociálne poradenstvo a vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti. Svoju činnosť postavili na štyroch pilieroch, ktoré prepájajú darcov, dobrovoľníkov, klientov a partnerov. Do potravinových zbierok zapájajú tak materské, základné a stredné školy, ako aj firmy a iné dobročinné organizácie. 

Ocenené osobnosti získali medailu, ktorú navrhol akademický sochár Michal Gavula. Foto: Ondrej Danko/Človek a Viera
Ocenenie v podobe medaily 

O povolenie udeliť ocenenie svätej Matky Terezy z Kalkaty požiadala Sociálna subkomisia vedenie Kongregácie Misionárok lásky. Ocenenie má podobu medaily, ktorú navrhol akademický sochár Michal Gavula, držiteľ ceny patróna umelcov Fra Angelico. Na medaile je zobrazená svätá Matka Tereza z Kalkaty, ktorá má v rukách ruženec. Sedem korálok ruženca presahuje priestor kruhu a symbolizuje známe biblické číslo. Na reverze medaily sa nachádza nápis: Rob aj ty podobne. Okrem toho tejto strane dominuje cyrilo-metodský kríž, z ktorého vychádzajú lúče, symbolizujúce Ducha Svätého. Nachádzajú sa tam aj dva páry pomáhajúcich rúk.

Naša knižná novinka

Autor
Články autora
Odporúčané
Newsletter

Teší nás, že ste tu. Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.