DEMDIS diskusia: Máme politiku „na háku“? A prečo?

„Nakoniec vám budú vládnuť tí najneschopnejší z vás. To je trest za neochotu podieľať sa na politike.“ Platí Platónov výrok aj v dnešných časoch? Je podoba slovenskej politiky hodnoverným obrazom našej spoločnosti? Vyzerala by inak, ak by sme sa na nej podieľali viac? A prečo má značná časť slovenskej spoločnosti politiku „na háku“?

Sme otvorení rozhovoru.
Potrebujeme však vašu pomoc.

Naším cieľom je urobiť z portálu nm.sk udržateľné médium. Obstáť v súčasnosti na mediálnom trhu však nie je jednoduché. Naše články nie sú uzamknuté. Chceme, aby k nim mal prístup každý, koho zaujmú. 

Vďaka vašim príspevkom budeme môcť naďalej prinášať kvalitné a korektné rozhovory a iný exkluzívny obsah. Ďakujeme!

Zapojte sa do diskusie a nájdime spoločné riešenia problému, ktorý sa týka nás všetkých.

Keď zahlasujete za aspoň 7 komentárov, budete zoskupení v názorových skupinách.

Ďakujeme, že diskutujete slušne.

Prečo sa pýtame?

Nie všetci sme politicky aktívni. Dlhodobým trendom na Slovensku je nízka volebná účasť. Vidíme vôbec zmysel v tom, prečo sa zapojiť? Z čoho pramení názor, že politika sa nás netýka? Pesimizmus, frustrácia, nedôvera či neschopnosť nachádzať politický konsenzus?

Neprevalcovala nás politická apatia alebo pocit občianskej bezmocnosti? Neovplyvnilo nás okolie názormi, ktoré nám predtým boli cudzie? Nestalo sa nám, že sme pod tlakom okolností konali inak, ako sme chceli? A konali sme vôbec?

Konať? A prečo?!

V každodennom živote sa rozhodujeme a konáme s cieľom naplniť určité potreby či záujmy. Či už tých, ktoré reflektujú chuť zmeniť neželaný stav, alebo tých, ktoré majú za cieľ udržať stav, ktorý nám vyhovuje. Zakaždým však narážame na nevyhnutnosť ich definovania a odkomunikovania. V spoločnosti je diskusia nevyhnutná. Vzájomne nás obohacuje a uľahčuje spoluprácu. Vnímame uplatňovanie rovnakých pravidiel aj v politike? Nefunguje na tomto princípe demokracia? Vieme, čo demokracia znamená?

A ak budeme mať politiku „na háku“, budeme aj naďalej jej súčasťou?

Aké sú dôsledky?

Čo pre nás bude znamenať, ak svoj hlas nikomu nedáme? Prípadne, ak k voľbám vôbec nepristúpime? Parlament je odrazom spoločnosti a má za cieľ reflektovať mienku a názory občanov, ktoré sa prenášajú do konkrétnych politických rozhodnutí.

Každý neuplatnený hlas zväčšuje priepasť medzi spoločnosťou a podobou jej politickej reprezentácie. Hlasy nevoličov sa proporcionálne prerozdelia stranám zvoleným do parlamentu podľa skutočného výsledku volieb.

Ak sa dobrovoľne zriekneme možnosti verejne participovať, politické rozhodnutia budú robiť ľudia, ktorým sme dôveru vo voľbách nevyslovili. Sme ochotní tolerovať, že politika bude obrazom len určitej skupiny občanov?

Nejde v takom prípade o rozhodovanie „o nás bez nás“? Vnímame takýto dôsledok našej nečinnosti, a ak áno, do akej miery?

Čo si myslíte vy?

Je nám politika ľahostajná? Ak áno, tak prečo?

Podeľte sa s nami o dôvody, pre ktoré sa ľudia dištancujú od politiky. Zapojte sa do aktuálnej diskusie a prispejte k spoločnému úsiliu o angažovanejšiu spoločnosť.

O projekte

Diskusiu zastrešuje občianske združenie DEMDIS, ktorého mediálnym partnerom je aj portál nm.sk. Cieľom spolupráce je zapájať širokú verejnosť do slušnej diskusie a nachádzať konsenzus v rozdelenej spoločnosti.

Viac informácií o projekte a výsledky predošlých diskusií nájdete na demdis.sk.

Pravidlá diskusie nájdete v Kódexe férovej a otvorenej diskusie, ktorý tvoríme spolu s vami.

Viac o metodike nájdete na tomto linku.

Prečítajte si tiež

DEMDIS diskusie na nm.sk: Hľadajme spoločnú reč pri polarizujúcich témach

Autor
Články autora
Odporúčané
Newsletter

Teší nás, že ste tu. Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Newsletter

Teší nás, že ste tu. Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.