Ako s polarizáciami

2 - 2023/2

Ako s polarizáciami? Ísť za hranice duálnej mentality, snažiť sa o harmóniu protikladov, vytvoriť priestor druhému s jeho odlišnosťami, nestratiť sa v labyrinte dualít – sú základné témy, ktorým sa venuje druhé číslo časopisu Ekklesía. Autormi článkov sú exegéta Gérard Rossé, odborník na životopis a dielo svätého Pavla, filozof Massimo Borghesi, autor intelektuálnej biografie pápeža Františka, viacerí rehoľníci a laici a tiež evanjelicky farár a moslimský teológ.
FRANTIŠEK
Harmónia protikladov

CHIARA LUBICHOVÁ
Vytvoriť priestor druhému s jeho odlišnosťami

GÉRAD ROSSÉ
Pavol a konfliktná situácia v Korinte

CARLOS GARCÍA ANDRADE, CMF
Nestratiť sa v labyrinte dualít

MASSIMO BORGHESI
Protikladnosť pólov u Romana Guardiniho

ANTONIO OLMI, OP
Dopĺňanie sa protikladov v tradičnom čínskom myslení

SAMEIRO FREITASOVÁ
Vietnam: Naučiť sa harmónii vzťahov

JENS-MARTIN KRUSE
Ako prežívam konfesionálnu rozmanitosť

ADNANE MOKRANI
Skúsenosť medzináboženskej odbornej skupiny

M. REBECCHI, G. SIGNORINIOVÁ, M. SUERTE
Keď sa stretnú charizmy…

MARINA (ELSE) CASTELLITTOVÁ
Tridsať rokov v africkej „škole života“

PAT SANTOIANNIOVÁ
Formovanie komunitných lídrov

PAOLO ARCHIATI, OMI
Interkultúra v rehoľných komunitách

BEATRIZ ISOLOVÁ
Ikuméni

ADRIANA MASOTTIOVÁ
Správy zo sveta o synodálnom procese

IRENE RAOELISONOVÁ
#Spolu2023

Odporúčame prečítať

Ekklesíu podporili

Ako podporiť vydávanie Ekklesíe

Boli by sme radi, aby si tento časopis našiel svojich priaznivcov. Chceli by sme, aby jeho obsah bol prístupný zdarma všetkým čitateľom. Preto pozývame aj Vás zapojiť sa do siete dobrovoľných podporovateľov tohto časopisu Ekklesía. Podporiť  nás môžete jednorazovým alebo pravidelným príspevkom na číslo účtu: 

SK35 1100 0000 0029 4906 1968

Ďakujeme za vašu pomoc!