Nová online formácia prehĺbi kultúru jednoty a dialogické vedenie

Univerzitný inštitút Sophia, ktorý sídli v talianskom Loppiane, spúšťa novú online platformu s názvom Sophia Web Academy.
Newsletter

Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Sophia Web Academy rozširuje a sprístupňuje formáciu vychádzajúcu z charizmy jednoty pre ľudí rôzneho veku v rozličných častiach sveta.

Po nedávnom založení lokálneho sídla v Južnej Amerike sa inštitút týmto novým projektom naďalej rozširuje a stáva prístupnejším. Pandémia, ktorá prinútila prejsť od prezenčnej formy k online výučbe, nie je však hlavným motívom tohto kroku.

„Inštitút už pár rokov uvažuje nad kurzmi online, ktoré by boli určené nielen pre tých, čo majú možnosť presťahovať sa na rok-dva do Loppiana, ale aj pre tých, hlavne starších, ktorí takúto možnosť nemajú,“ priblížil pre nm.sk koordinátor nového projektu Michele Zanzucchi. „Kompetencie, ktoré sa nahromadili za trinásť-štrnásť rokov existencie, si zaslúžia, aby sa na nich mohli podieľať viacerí. Tento spôsob fungovania je flexibilnejší, umožní prijať viac ľudí a v budúcnosti by mohol byť rozšírený aj v ostatných sídlach inštitútu. Momentálne je otvorené lokálne sídlo v Južnej Amerike a čoskoro pribudne ďalšie v Ázii,“ dodal Zanzucchi.

Michele Zanzucchi, koordinátor projektu Sophia Web Academy. Zdroj: Istituto Universitario Sophia.

Prvý ročník štúdia sa začína teraz v januári a potrvá šesť mesiacov. Bude výlučne v taliančine. Ponúka dva formačné kurzy: kultúru jednoty a dialogické vedenie. Prečo práve tieto dva? „Kultúra jednoty je srdcom vyučovania na Sophii. Ide o snahu ponúknuť disciplinárnu argumentáciu mystických a duchovných intuícií Chiary Lubichovej a Hnutia fokoláre. Na kultúru jednoty bol zameraný aj prvý magisterský cyklus inštitútu. Druhý kurz odpovedá na potrebu prítomnú nielen v Taliansku, teda vedieť riadiť skupiny,“ vysvetlil Michele Zanzucchi. Tento kurz sa zameriava na základné pojmy zo psychológie, z politiky, ekonomiky, zo sociológie, ktoré sú potrebné na dosiahnutie správneho vedenia malých alebo veľkých skupín. Ide o obzvlášť dôležitú výzvu dneška, mať líderstvo, ktoré nie je samotárske, ale ktoré je skutočne vyjadrením charizmy jednoty. Nie vždy to tak bolo predovšetkým v Hnutí fokoláre. Podľa Zanzucchiho sú potrebné desaťročia na realizáciu mystických inšpirácií, ktoré sú veľmi jasné.

Sophia Web Academy neostane len pri týchto kurzoch, postupne by sa mala rozširovať a už od budúceho roka by mala spustiť kurz integrálnej ekológie a tiež kurzy prvého ročníka aj v angličtine.

Prvý ročník online programu má už 130 študentov. Máju tútora, skladajú skúšky a po ich absolvovaní získajú 30 akademických kreditov a certifikát. Podmienkou zápisu pre študentov je mať ukončený bakalársky stupeň.

Študenti s profesormi. Zdroj: Archív Elišky Polčičovej

Univerzitný inštitút ponúka aj naďalej magisterské a doktorandské štúdium ekonomiky a manažmentu, politických vied, trojičnej ontológie a kultúry jednoty. Svoju skúsenosť z ročného študijného pobytu pre nm.sk opisuje Eliška Polčičová. „V septembri 2019 som prišla na Sophiu, kde som bola ubytovaná v rezidencii spolu so štyrmi spolubývajúcimi – z Madagaskaru, Brazílie a Talianska. Postupom času sme sa naučili spolunažívať a fungovať. Najviac sa mi páčili úprimné rozhovory na všetky možné témy a to, ako sme sa vzájomne podporovali. Štúdium bolo, aspoň pre mňa, intenzívne, keďže som profesiou architektka a nikdy predtým som neštudovala sociálne vedy. Okrem toho som stále pracovala na projektoch pre našu firmu v Anglicku. Profesori na Sophii boli vždy veľmi chápaví, keď som im vysvetlila moju situáciu a nemohla sa zúčastniť na výučbe. Samotné predmety v programe kultúry jednoty boli nesmierne zaujímavé a veľmi ma obohatili. Veľa vecí som už vedela, veľa nových vecí som sa naučila a všetko som zrazu videla v novom kontexte. Sophia nie je celkom obyčajná univerzita, kde je človek anonymným študentom. Je to skôr komunita, ktorá sa vzdeláva vzájomným spolunažívaním a odovzdávaním skúseností,“ uviedla absolventka.

Eliška Polčičová v prvom rade druhá sprava.

Ilustračná foto: swa.sophiauniversity.org

Autor
Články autora
Odporúčané
Newsletter

Teší nás, že ste tu. Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.