Ako nachádzať zmysel v každodennosti? Odpovede ponúka nová kniha Elisabeth Lukasovej

Po úspešnom knižnom debute Od strachu k pokoju od žiačky Viktora Frankla Elisabeth Lukasovej vám tentoraz z Vydavateľstva Nové mesto prinášame jej novinku Tvoj život je tvoja šanca. Ako už samotný názov napovedá, kniha je pozvánkou k tomu, aby sme uchopili svoj život z toho správneho konca a využili jeho potenciál na maximum.
Newsletter

Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Čo môžem a chcem urobiť so svojím životom? Túto otázku si ľudia kladú stále nanovo v každom životnom období. Známa psychologička a psychoterapeutka Elisabeth Lukasová vo svojej novej knihe Tvoj život je tvoja šanca ukazuje, ako prísť tejto otázke na koreň. Na základe svojich bohatých skúseností poskytuje mnoho praktických tipov k znovuobjaveniu radosti zo života, vyrovnaniu a zmiereniu sa s minulosťou a formovaniu budúcnosti s novým elánom.

Lukasová sa v tomto diele venuje svojej najdôležitejšej téme: zmysluplnému spôsobu života. Jej cieľom je, aby ľudia pomocou svojich schopností a talentov konštruktívne aktualizovali svoj tvorivý potenciál. Čiže aby sa nesústreďovali len na svoje osobné blaho, ale aby prekonali sami seba v službe druhým. V knihe obhajuje tézu, že zmysel života vyplýva z praktizovania lásky k blížnemu.

Každý z nás dostal do vienka špecifickú úlohu, ktorú môže vykonať iba on.

Kniha je rozdelená do štyroch častí, ktoré v nadväznosti na seba stále viac rozvíjajú ústrednú tému nachádzania zmyslu. V prvej kapitole Lukasová upozorňuje na rozdiel medzi zmyslom života a životnými cieľmi. Zatiaľ čo životné ciele si stanovuje sám človek na základe svojho duševného rozpoloženia a charakteru, zmysel života sa do jeho života dostane „zvonku“, je sprostredkovaný, vyznačený a pridelený. „Ak prijmeme toto pochopenie zmyslu života za svoje, čoskoro spoznáme, že z neho vyplýva perspektíva prinášajúca zvláštny pokoj,“ vysvetľuje autorka.

Podľa Lukasovej dostal každý z nás do vienka špecifickú úlohu, ktorú môže vykonať iba on, a obhajuje tézu gréckeho filozofa Aristotela, ktorý tvrdí, že naše poslanie leží tam, kde sa pretínajú naše talenty s potrebami sveta.

Novodobé „opiáty“ sú výsledkom toho, že mladí ľudia sa bezcieľne túlajú životom a hľadajú niečo, čím by dokázali naplniť hlbokú vnútornú prázdnotu.

V druhej časti knihy autorka ďalej rozvíja otázku zmyslu a nachádzania životného poslania, ktoré je potrebné hľadať v tichom a úprimnom rozhovore so sebou. Kde táto vôľa k zmyslu absentuje, prichádzajú na rad substitúcie v podobe obžerstva, počítačových hier, sexuálnych výstredností či dokonca alkoholu a heroínu. Tieto novodobé „opiáty“ sú výsledkom toho, že mladí ľudia sa bezcieľne túlajú životom a hľadajú niečo, čím by dokázali naplniť hlbokú vnútornú prázdnotu.

V nekonečnom množstve lákadiel sa však rýchlo strácajú a upadajú do stále hlbšej životnej apatie. Jediným východiskom z tohto temného labyrintu letargie je z pohľadu autorky vstúpenie do ticha. „Deťom,“ ako Lukasová približuje, „treba hodiť záchranné lano a vytiahnuť ich zo záplavy lákadiel, aby sa spamätali a zamysleli a tak odhalili liečivú silu ticha.“

Šťastie neznamená, ak niekto povie „Mám sa dobre,“ ale ak niekto môže povedať: „Som na niečo užitočný.“

V súvislosti s túžbou po zaplnení tejto vnútornej priepasti sa autorka zároveň zamýšľa nad tajomstvom ľudského šťastia. Na príklade amerických tínedžerov, ktorí sa znudení komfortom a na seba zameraným spôsobom života stále viac prepadali do bezcieľnosti bytia, demonštruje, že v kulte ega, ktorý pretláča súčasný svet, šťastie nikdy nemožno nájsť.

Až keď boli títo študenti vyzvaní prekonať sa a ponúknuť seba samých v službe druhým, začali pociťovať príchuť skutočného šťastia. Lukasová prichádza k záveru, že šťastie neznamená, ak niekto povie: „Mám sa dobre,“ ale ak niekto môže povedať: „Som na niečo užitočný.“

V závere tejto časti Lukasová upozorňuje, že vplyvom moderných technológií sa do formujúceho svetonázoru mladých stále viac pretláčajú falošné predstavy o fungovaní sveta. Tie stierajú hranicu medzi realitou a fikciou a ponúkajú jednoduchý únik od problémov a prevzatia zodpovednosti za svoj život. Autorka je presvedčená, že len ak budeme v mladých ľuďoch budovať návyk zotrvávania v tichu, rozvíjať v nich schopnosť kritického myslenia a utvrdzovať ich vo vlastnej sebahodnote, budú schopní čeliť výzvam, ktoré život prinesie.

Iba ak budeme schopní hľadieť na svoju minulosť cez optiku zmyslu, môže sa aj naša ťaživá životná história stať príležitosťou na rast a stanovenie nových cieľov.

V tretej časti knihy nám autorka na niekoľkých príbehoch zo svojej terapeutickej praxe približuje, prečo je pre štart do nového života dôležité vyrovnať sa s vlastnou minulosťou. Totiž iba ak budeme schopní hľadieť na svoju minulosť cez optiku zmyslu, môže sa aj naša ťaživá životná história stať príležitosťou na rast a stanovenie nových cieľov.

Elisabeth Lukasová. Foto: nm.sk/Adam Rábara

Lukasová dáva čitateľom niekoľko tipov, ako sa rozlúčiť so svojou minulosťou a oslobodiť sa pre budúcnosť. Môžu byť skvelým návodom najmä pre tých, ktorí sa ocitli na sklonku svojho produktívneho života a chceli by tie roky, ktoré im ešte ostávajú, naplniť niečím zmysluplným. Lukasová v knihe predkladá katalóg múdrych zvykov, ktoré sa pre toho, kto si ich osvojí, môžu stať odrazovým mostíkom k lepšej a kvalitnejšej budúcnosti.

Pre starších ľudí by bolo zmysluplnou úlohou sprostredkovať mladým ľuďom posolstvo, že majú s dôverou napredovať na svojej životnej ceste aj napriek prekážkam, lebo na konci bude mať hodnotu len dobro a nič iné, iba dobro.

V závere tretej časti sa autorka dotýka rozdielov medzi generáciami, ktoré podľa nej nemusia byť príčinou neprekonateľných konfliktov, ale príležitosťou k vzájomnému obohateniu. „Najmä medzi generáciami, ktoré sú následkom rýchleho tempa súčasnej doby takmer bez vzájomného kontaktu, sú veľkorysosť, trpezlivé mlčanie a neprešpekulované, jednoduché ‚spolubytie‘ tajným receptom na vzájomný súzvuk,“ konštatuje Lukasová.

Autorka si myslí, že pre starších ľudí by bolo zmysluplnou úlohou sprostredkovať mladým ľuďom posolstvo, že majú s dôverou napredovať na svojej životnej ceste, a to aj napriek rôznym prekážkam a úderom osudu, „lebo na konci bude mať hodnotu len dobro a nič iné, iba dobro“.

Posledná, štvrtá časť knihy je venovaná krátkym príbehom so silným posolstvom, na pozadí ktorých autorka zhŕňa svoje doterajšie tézy – o potrebe vôle k zmyslu, ktorá podmieňuje životné napredovanie, o šťastí prichádzajúcom ako sprievodný efekt snahy prekonať seba samých a urobiť šťastným tých druhých a napokon o nevyhnutnosti urovnania vzťahov ako ceste k zmiereniu sa so svojou minulosťou a slobodnému vykročeniu v ústrety neprebádaným vodám budúcnosti.

Kniha je napísaná tak, aby sa človek necítil povinný autorkine rady bezodkladne realizovať, ale aby ich zatúžil s radosťou a novým elánom vo svojom živote aplikovať.

Zlatá niť, ktorá prepája všetky príbehy, vedie cez opis situácie súčasných mladých ľudí k radám pre ľudí v strednom veku až po pomoc starším, ktorí hľadajú nové životné naplnenie. V knihe sa prelínajú citáty Alfreda Adlera, Viktora E. Frankla, Manfreda Spitzera, Franka Schätzinga a ďalších.

Kniha Tvoj život je tvoja šanca je napísaná tak, aby sa človek necítil povinný autorkine rady bezodkladne realizovať, ale aby ich zatúžil s radosťou a novým elánom vo svojom živote aplikovať. Vďaka striedaniu faktov, vysvetlení, tipov a príkladov z autorkinej terapeutickej praxe je text nielen ľahkým, ale aj zrozumiteľným a pútavým čítaním.

Autor
Články autora
Odporúčané
Newsletter

Teší nás, že ste tu. Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Podobné články