DEMDIS diskusia: Aká je funkcia manželstva v spoločnosti?

Aká je hlavná funkcia manželstva? Môžu dané funkcie napĺňať aj civilné zväzky? A prečo sa nevieme zhodnúť na potrebe ochrany lásky viacerými spôsobmi? Zapojte sa do pokračovania snahy nachádzať spoločnú reč!
Newsletter

Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Napriek tomu, že aktuálna diskusia obsahuje pestré názory, dokážeme nachádzať konsenzus. Zhodujeme sa v tom, že práve manželstvo plní funkciu stabilizačného prvku v spoločenských vzťahoch. Taktiež sa zhodneme v tom, že LGBTI+ komunita je súčasťou občianskej spoločnosti a tak by sme sa mali k nej aj správať.

Relatívna zhoda panuje aj vzhľadom na okruh práv, ktoré by mal štát zaručovať homosexuálnym párom. Patrí sem možnosť nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie či dedenie po partnerovi alebo partnerke.

Do akej miery je solidarita s LGBTI+ komunitou heslom? Sme pripravení nanovo zadefinovať vzťahy medzi sebou? A hlavne, vieme, aká je primárna funkcia civilných zväzkov?

Zapojte sa do pokračovania diskusie a nájdime spoločnú reč!

Hlasujte aspoň za sedem komentárov a uvidíte, ktorá názorová skupina je vám bližšia.

Ďakujeme, že diskutujete slušne.

Kto sa zapojil?

Do diskusie sa zatiaľ zapojilo viac ako 400 diskutujúcich, ktorí boli na základe hlasovania automaticky zaradení do dvoch názorových skupín – A a B.

Skupinu A definuje pomerne silná podpora LGBTI+ komunity. Až 91 % diskutujúcich z tejto skupiny považuje nemožnosť uzavrieť formu civilného zväzku pre LGBTI+ komunitu za diskrimináciu. Drvivá väčšina tejto skupiny taktiež nesúhlasí s tým, že ochranu si zaslúžia len páry, ktoré vedia splodiť dieťa. Z daného sa dá predpokladať, že funkciu manželstva nevnímajú len cez biologickú funkciu – zachovanie rodu. Dôležitý pre túto skupinu je aj progres spoločnosti cez posilňovanie postavenia homosexuálnych párov.

Skupinu B definuje uprednostnenie biologickej funkcie manželstva a odmietnutie civilných zväzkov pre LGBTI+ komunitu. Až 77 % diskutujúcich z tejto skupiny si myslí, že nie je diskriminačné, ak štát negarantuje možnosť civilného zväzku, a až 88 % vníma inštitút manželstva ako podmienečne vyhradený pre heterosexuálne páry. Diskutujúci zo skupiny B súhlasia s tým, že štát by mal chrániť len páry, ktoré sú schopné napĺňať biologickú funkciu a zároveň pre ne nemá zmysel manželstvo bez detí. Paradoxne si však táto skupina nemyslí, že manželstvo by mohlo zlepšiť spoločný život páru, a preto odmietajú aj možnosť civilného zväzku ako takého.

Nepravý konsenzus oboch skupín je v problematike toho, či by štát mal uznávať zväzky homosexuálnych párov, ktoré uzatvorili civilný zväzok v zahraničí. Možno sa domnievať, že skupina A nesúhlasí, keďže verí, že štát by mal uznávať nielen tieto zväzky, ale, naopak, napĺňať pozitívny záväzok v právach LGBTI+ komunity. A pravdepodobné je, že skupina B nesúhlasí s tvrdením, pretože plošne odmieta akékoľvek civilné zväzky, bez ohľadu na to, či sú v danom štáte sú uznané.

Aké sú naše motivácie uzatvárať civilné zväzky? Ako vyzerá spoločnosť, v ktorej sa všetci cítime slobodní?

Spoločný život

Viac ako polovica všetkých diskutujúcich si zhodne myslí, že štát by nemal zasahovať do výberu nášho partnera a partnerky. Mierne nestabilná je skupina B, kde si približne polovica diskutujúcich vie predstaviť zásahy štátu do výberu partnera. Mal by štát rešpektovať našu slobodu a autonómiu pri výbere partnera a partnerky? Ak by mal štát zasahovať do našich súkromných vzťahov, ako by to mal robiť?

Sú otázky civilných zväzkov v skutočnosti otázkami priradenia sa k civilizovanému svetu? Táto otázka nevyhnutne zostáva otvorenou, nakoľko debata ukazuje, že drvivá väčšina diskutujúcich zo skupiny A si dané myslí a až 80 % diskutujúcich zo skupiny B odmieta tento posun.

Ignorujeme možnosť spoločného života pre LGBTI+ komunitu? Bojíme sa strašiaka, ktorý neexistuje? Alebo progres nie je niečo, na čo je naša spoločnosť pripravená?

O projekte

DEMDIS je občianske združenie, ktoré inovatívnymi metódami nachádza konsenzus a porozumenie v rozhádanej spoločnosti. Viac informácií o projekte a výsledky predošlých diskusií nájdete na demdis.sk.

Pravidlá diskusie nájdete v Kódexe férovej a otvorenej diskusie, ktorý tvoríme spolu s vami. Viac o metodike si prečítajte tu. Live report z diskusie môžete sledovať tu.

Portál nm.sk je mediálnym partnerom OZ DEMDIS.

Newsletter

Teší nás, že ste tu. Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Podobné články