Konferencia o synodalite v Bratislave: Teológa Piera Codu vyznamenala Univerzita Komenského zlatou medailou

Piero Coda so zlatou medailou Univerzity Komenského.
Bratislava hostila medzinárodnú konferenciu o synodalite. Jej hlavným rečníkom bol prof. Piero Coda, generálny sekretár Medzinárodnej teologickej komisie. Hovoril o potrebe synodálnej obnovy života a misie cirkvi. Okrem neho sa približne 150 účastníkom prihovorili ďalší domáci i zahraniční teológovia, ktorí synodalitu aplikovali do konkrétnych oblastí života. Priestor bol aj na diskusiu s publikom a neformálne rozhovory.
Newsletter

Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Prekvapenie na úvod

Podujatie sa konalo v Aule Benedikta XVI. Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského, ktorú zastupoval prorektor pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť profesor Jozef Masarik. Prof. Codovi v úvode slávnostne udelil zvláštne ocenenie – zlatú medailu Univerzity Komenského. Pri významnom akte, ako aj na celom podujatí, boli prítomní aj apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Nicola Girasoli, bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo či dekan hosťujúcej fakulty Jozef Jančovič.

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský a apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Nicola Girasoli.
Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský a apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Nicola Girasoli.
Cirkev, ktorej budú rozumieť

Profesor Coda v prednáške uviedol, že pápež František chce, aby sa metodológia synodality etablovala aj v iných cirkvách. Spomenul tiež Európu, ktorá by mala kráčať spoločne. „Európa je stará a nedokáže hovoriť jednotným jazykom. Je pozvaná, aby vnímala nové prieniky a budovala dialóg,“ uviedol Coda. Hlavný rečník spomenul aj encykliku pápeža Pavla VI. Ecclesiam suam, ktorá hovorí o tom, ako má cirkev plniť svoje poslanie v prítomnosti. „Cirkev je povolaná stať sa dialógom a rozhovorom. Stať sa slovom a to tým, že všetci ostatní jej budú rozumieť, ale zároveň je otvorená počúvaniu a dáva priestor aj iným. Dôležité však je, aby používala zrozumiteľný jazyk pre dnešnú kultúru,“ podotkol uznávaný teológ.

Piero Coda (vľavo) a moderátor Cyril Dunaj počas konferencie o synodalite v Bratislave.
Piero Coda (vľavo) a moderátor Cyril Dunaj počas konferencie o synodalite v Bratislave.
Ako aplikovať synodalitu

V následnej aplikačnej časti sa odborníci venovali uvedeniu synodálnej obnovy do konkrétnych oblastí – myslenia, spirituality, komunikácie či pastorácie. Reč bola aj o perspektívach synodality do budúcna. „Synodálny spôsob myslenia je aplikáciou trojičnej ontológie formulovanej biskupom Klausom Hemmerlem v jeho diele Tézy k trojičnej ontológii. Základom trojičnej ontológie je Ježišovo sebadarovanie. Život vzájomnej lásky k druhému je účasť na trojičnom živote osôb v Bohu a prejavuje sa aj v dialógu, hovorením, počúvaním, inšpiráciou, čiže je inšpiráciou aj pre myslenie. Je to napĺňaním podstaty cirkvi, ako ju určil koncilový dokument Lumen gentium,“ povedal profesor a kňaz Peter Volek z Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Nad tým, ako aplikovať synodalitu v pastorácii, sa zamyslel farár v Bratislave – Záhorskej Bystrici Ľudovít Pokojný. „Synodálna spolupráca medzi pastiermi a laikmi musí byť podľa vzoru Najsvätejšej Trojice, lebo je zameraná na konečný cieľ, ktorý treba dosiahnuť, a ním je ´Boh všetko vo všetkom´ a ´Aby všetci boli jedno´. Pápeži od Druhého vatikánskeho koncilu sa zhodujú v tom, že farnosť je dnes nielen dôležitá, ale že sa v nej musí obnoviť dynamizmus vychádzania, aby sa nestala uzavretou, zahľadenou do seba a skostnatenou, a teda nepodporujúcou každodenný život,“ ozrejmil kňaz Pokojný, ktorý je zároveň predsedom Rady pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy.

V diskusii sa jeden z účastníkov pýtal na formáciu v oblasti synodality v kňazských seminároch. „Musí existovať edukačná komunita, komunita formátorov, toto je slabý bod života v seminári,“ priznal v reakcii Piero Coda.

„Ovocím synodálneho procesu je nový klíčok, ktorému dáva vzrast Boh. Nasledujme synodálne kráčanie a buďme otvorení tejto novosti, ktorá je taká stará ako evanjelium,“ reagoval ďalej Coda na otázku, aké ovocie synodálneho kráčania by si on sám želal.

Konferencia prilákala okolo 150 účastníkov.
Konferencia prilákala okolo 150 účastníkov.
Dve nové knihy

Popoludnie patrilo dvom paralelným sekciám prednášok slovenských teológov z univerzít z Bratislavy, Ružomberka, Nitry, Košíc a Prešova. Venovali sa, okrem iných tém, prehĺbeniu spoločenstva cestou spirituality, starostlivosti o kňazov, či viere ako skúsenosti spoločného kráčania z pohľadu Josepha Ratzingera.

Na konferencii uviedlo Vydavateľstvo Nové mesto do života svoje dve knižné novinky. Ich autorom je práve Piero Coda. Prvým dielom sú prednášky zamerané na podstatu teologického učenia určené najmä tým, ktorí nemajú poznatky v tejto oblasti, pod názvom Božie meno je Láska. Druhou publikáciou je zbierka základných autorových textov o trojičnej ontológii Žiť a myslieť v Trojici, ktorá je výsledkom jeho najnovšej tvorby. Obidve knihy sú dostupné v e-shope Vydavateľstva Nové mesto.

Po konferencii a rozhovoroch s médiami sa prof. Coda stretol s členmi Hnutia fokoláre. Konferenciu zorganizovalo Vydavateľstvo Nové mesto v spolupráci s Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského a Slovenskou spoločnosťou pre katolícku teológiu.

Foto: Peter Kubička

Autor
Články autora
Odporúčané
Newsletter

Teší nás, že ste tu. Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Podobné články