Ochota biskupa Haľka diskutovať aj v prostredí, kde nemusia prevládať postoje, ktoré reprezentuje, je príkladom života v slobodnej spoločnosti

Zdroj: Biskup Jozef Haľko/Facebook
Verejné vyhlásenie na podporu biskupa Jozefa Haľka.

Sme otvorení rozhovoru.
Potrebujeme však vašu pomoc.

Naším cieľom je urobiť z portálu nm.sk udržateľné médium. Obstáť v súčasnosti na mediálnom trhu však nie je jednoduché. Naše články nie sú uzamknuté. Chceme, aby k nim mal prístup každý, koho zaujmú. 

Vďaka vašim príspevkom budeme môcť naďalej prinášať kvalitné a korektné rozhovory a iný exkluzívny obsah. Ďakujeme!

Sme presvedčení, že sloboda, ktorú si Slovensko v roku 1989 vydobylo, je dar. Tento dar treba starostlivo chrániť a zveľaďovať. Vytvárať prostredie, „v ktorom sa budú ľudské bytosti zbavené strachu a núdze tešiť slobode prejavu a viery“ (cit. z preambuly Všeobecnej deklarácie ľudských práv), je celospoločenskou úlohou.

Kultúrno-spoločenské podujatia majú tento étos kultivovať. Sme preto veľmi znepokojení, že udalosti na festivale Pohoda a najmä následné vyjadrenia riaditeľa festivalu Michala Kaščáka tento ideál na Slovensku podkopávajú.

Zarazila nás preto miera konfrontácie, ktorej sa biskupovi Haľkovi na festivale dostalo pre jeho predošlú snahu verejne artikulovať a aplikovať učenie Katolíckej cirkvi v otázke manželstva a rodiny.

V priebehu festivalu bol opakovane vyrušený pri svojej spovednej službe. Jeho provizórna spovednica sa stala cieľom viacerých nedôstojných prejavov aktivistov a účastníkov festivalu, od prekrytia náboženského symbolu – kríža – dúhovou vlajkou cez popísanie kríža a spovednice nedôstojnými heslami až po trápnu „queer-performance“, keď sa mu ako biskupovi dostalo od aktivistov „rozhrešenia“.

Takéto správanie považujeme za nedôstojné festivalu Pohoda a celkovo podvratné vo vzťahu k cieľu budovania slušnej a slobodnej spoločnosti, v ktorej sa bežní ľudia môžu cítiť slobodní prejaviť svoje náboženské, morálne a politické presvedčenie.

Sklamala nás tiež následná reakcia riaditeľa festivalu Michala Kaščáka a viacerých publicistov, ktorí vyčíňanie týchto aktivistov bagatelizovali alebo ospravedlňovali.

Namiesto toho, aby sa riaditeľ festivalu dištancoval od narušenia pokojného a tolerantného spolužitia rôznych názorových skupín, svojím ospravedlnením sa za účasť otca biskupa ustúpil hlučnej menšine, ktorá bráni kultivovaniu verejnej diskusie. Týmto krokom riaditeľ festivalu prilial vodu na mlyn hlučnej menšiny, ktorá postoje biskupa Haľka a samotné učenie Katolíckej cirkvi vo veci manželstva a rodiny označuje za homofóbne a ktorá sa dlhodobo usiluje o ostrakizáciu tých, ktorí toto učenie vo verejnom priestore zastávajú.

Biskupovi Haľkovi patrí za jeho službu vďaka. Jeho ochota ísť slušne diskutovať a vykonávať svoju službu aj do prostredia, kde postoje, ktoré reprezentuje, azda nemusia byť práve tými prevládajúcimi, je príkladom života v slobodnej spoločnosti.

Otec biskup pokojne prijal animozitu namierenú voči svojej osobe a zachoval si tvár. Považujeme za svoju povinnosť sa ho v týchto dňoch zastať a povedať, že stojíme za ním.

Šimon Sádovský – vysokoškolský učiteľ, Univerzita Komenského
Samuel Trizuljak – doktorand, Univerzita Karlova
Ján Tomaštík – doktorand, Masarykova Univerzita
František Bartek – študent, Katholische Hochschule ITI
Jaro Zacko – podnikateľ, DevinBand a škola Libellus
Filip Cák – výkonný riaditeľ, Festival Lumen
Andrej Gejdoš – predseda eRko-HKSD
Juraj Šúst – predseda Spoločenstva Ladislava Hanusa
Vladimír Smataník – IT manažér, vedúci spoločenstva EFATA
Martin Škoviera – vysokoškolský profesor, Univerzita Komenského
Rastislav Kráľovič – vysokoškolský profesor, Univerzita Komenského
Veronika Baumgartnerová – učiteľka, CZŠ Narnia
Marek Novák – projektový manažér
Klára Hodálová – lekárka NÚDCH, BA a doktorandka, Univerzita Komenského
Juraj Králik – výkonný priaditeľ eRko-HKSD
Jozef Kudry – učiteľ, člen eRko-HKSD
Dana Kudryová – učiteľka, členka eRko-HKSD
Veronika Sádovská – social media manažérka, členka eRko-HKSD
Juraj Breza – lekár
Katarína Brezová
Róbert Tóth – doktorand, Trinity College Dublin
Pavel Neogrady – vysokoškolský učiteľ, Univerzita Komenského
Samuel Furka – vysokoškolský učiteľ, Univerzita Komenského
Daniel Furka – vysokoškolský učiteľ, Univerzita Komenského
Ondrej Ružička – vysokoškolský učiteľ, Univerzita Komenského
Andrej Babulík – koordinátor konferencia Nové Svitanie,
mechanical design engineer
Matej Melo – spoluvedúci Walsinghamského spoločenstva, dátový
analytik
Dimitrij Olšovský – spoločenstvo Efata
Rebeka Lukáčová – projektová manažérka Spoločenstva Ladislava
Hanusa
Jozef Bujnovský – podnikateľ
Peter Hospodár – podnikateľ, Spolok sv. Cyrila a Metoda
Tomáš Tuleja – marketér
Dominika Kostolníková – software testerka, alumni Študentského
parlamentu NHF EUBA
Erik Dujava – obchodný manažér
Matúš Hagara – CitizenGO
Ján Magušin – právnik
Michal Krčméry – riaditeľ v štátnej správe
Dominik Harman – fundraiser, ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi
Kristína Hrehová – doktorandka, Univerzita Karlova
Adam Rehák – asistent poslanca NRSR
Dominik Rajský – IT projektový manažér
Andrej Leitner – softvérový inžinier
Tomáš Sepp – marketingový manažér
Stanislav Ondruš – maliar, výtvarník
Jozef Sabol – lekár
Dominik Sepp – fotograf, kameraman
Lukáš Košťál – zakladateľ portálu bezhranicnalaska.sk
Peter Lipták – evanjelizátor, spoločenstvo Maják
Lívia Halmkan – projekt Tlakový hrniec
Marián Kuna – vysokoškolský učiteľ, Katolícka univerzita v Ružomberku
Andrej Skala – pracovník s mládežou
Mária Orbanová – stavebná inžinierka

Autor
Články autora
Odporúčané
Newsletter

Teší nás, že ste tu. Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Newsletter

Teší nás, že ste tu. Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.