Tridsať otázok, ktoré si položte pred svadbou

Foto: Kampus production
Foto: Kampus production
Skôr ako sa zaviažeme na celý život, je potrebné poznať silné a slabé stránky svojho budúceho partnera. Týchto tridsať otázok môže pomôcť párom hovoriť spolu pred svadbou o niekoľkých strategických témach.
Newsletter

Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

„Keď sa muž a žena vezmú, môžu ísť už len jedným smerom; prvý problém je rozhodnúť sa ktorým,“ hovorí vtipne americký novinár Henry Louis Mencken. Pred zaviazaním sa na celý život je potrebné trošku viac spoznať potreby, slabosti, silné stránky, kvality a nedostatky svojho budúceho partnera. „Rozdiely môžu byť obohatením, ale aj rizikom,“ dodáva otec Denis Sonet, manželský poradca, autor knihy Réussir son couple (Uspieť vo svojom manželstve) a redaktor webu Famille chrétienne.

Ak sa všetko nedá z akýchkoľvek dôvodov medzi snúbencami vypovedať, môže to priniesť do dialógu a vzťahu nedôveru. Nie je potrebné poznať všetky detaily, ale nebyť ani zviazaný obavami z vysvetľovania. Hoci láska všetko prekonáva, zamlčané témy sa môžu stať časom neprekonateľnými prekážkami.

„Nezodpovedané otázky skrývajú v sebe do budúcnosti vreteničie hniezdo,“ nalieha Denis Sonet. Malé riečky vytvárajú veľtoky a malé kamienky v topánkach veľké otlaky. Obdobie zasnúbenia ponúka nečakaný čas na skutočnú komunikáciu. „Keď ste spolu, hovorte, strojte svoje plány,“ radí Denis Sonet. Ak ste odlúčení, píšte si. Odlúčenie núti k vytváraniu mostov nad absenciou: treba budovať mosty slova. Týchto tridsať otázok môže byť vzácnou pomocou na dotknutie sa neraz opomínaných tém v partnerskej komunikácii.

Zanechať život slobodného, aby sme objavili život vo dvojici

„Muž opustí svojho otca a matku… priľne k svojej žene… budú jedno“ (porov. Gen 2, 24). Jednota páru vyžaduje, aby každý mohol opustiť život slobodného, a tak mohol prijať druhého. Skúste porozmýšľať nad nasledujúcimi otázkami z pohľadu svojich skúseností z rodinného či pracovného života, z pohľadu apoštolátu, dovoleniek, rozpočtu atď., aby ste sa vyhli nebezpečenstvu, že zostanete závislí od svojho rodinného prostredia alebo svojich zvykov.

 1. Čoho by som sa mal/mala najväčší problém vzdať? Aké sú moje najťažšie závislosti?
 2. Aký vplyv mali na mňa moji rodičia a moja rodina? Akú úlohu zohrávali v mojom živote, keď som bol mladší/bola mladšia? Aké sú najpozitívnejšie a najnegatívnejšie aspekty zo života v mojej rodine, ktoré si uchovávam dodnes?
 3. Existujú „vzorové“ páry, ktoré by som chcel napodobniť? Prečo? Čo by si to odo mňa vyžadovalo?

Lepšie sa spoznať v pravde

Milovať druhého znamená milovať sám seba. Aby sme sa milovali, je dobré postupne spoznávať, kto sme. Aký je zmysel môjho života?

 1. Prijímam sa taký, aký som, taká, aká som? Čo mám na sebe rád/rada? Čo na sebe nemám rád/rada? Verím si? V ktorých oblastiach si verím najmenej?
 2. Mám veľké sny, ktoré vo mne driemu, ktoré by som mohol/mohla rozvinúť a s ktorými by som sa chcel/chcela zveriť svojej snúbenici/snúbencovi?
 3. Aké mám vo svojom živote nevyriešené problémy? Aký budú mať vplyv na naše manželstvo? Mohol/Mohla by som požiadať svoju snúbenicu/svojho snúbenca o pomoc?
 4. Som šťastný/Som šťastná? Ako sa to prejavuje? Aká je moja vlastná definícia šťastia?
 5. Ako sa stavia môj snúbenec/moja snúbenica k peniazom, hrám, alkoholu?
 6. Sme jednotní v otázke životnej úrovne, ktorú chceme žiť?

Ak sa všetko nedá z akýchkoľvek dôvodov medzi snúbencami vypovedať, môže to priniesť do dialógu a vzťahu nedôveru.

Aby sme lepšie jeden druhého počúvali

Milovať znamená počúvať, prijímať druhého takého, aký je, nie takého, akého by som ho chcel mať alebo o akom snívam, aby bol.

 1. Pozerám sa pozitívne na svojho snúbenca/svoju snúbenicu v akejkoľvek situácii? Čo si na ňom/na nej najviac cením? Čo dôležité mi priniesol/priniesla (vyrovnanosť, predstavu o živote, vzťah s inými atď.)?
 2. Čo mi na jeho/jej povahe prekáža? Je na jeho/jej tele, fyzickom vzhľade niečo, čo neznášam?
 3. Čo mi na ňom/na nej spôsobuje utrpenie (charakter, postoje, vzdelanie…)? Čo nie je ťažké na ňom/na nej prijať a o čom sa nehovorí?
 4. Sú veci, o ktorých má môj snúbenec/moja snúbenica právo vedieť, aby som bol pravdivý/bola pravdivá vo svojom vzťahu? Naopak, som si vedomý/vedomá toho, že môj snúbenec/snúbenica môže mať trinástu komnatu, a som pripravený/pripravená rešpektovať to bez toho, aby to spochybňovalo pravdivosť našich rozhovorov?
 5. Čo pre mňa v mojom živote znamená priateľstvo? Má každý ozajstných priateľov? Som v pohode s priateľmi svojho snúbenca/snúbenice?
 6. Aké sú oblasti jeho/jej záujmov? Môžeme sa o nich rozprávať? To isté platí, čo sa týka jeho/jej práce: hovorí mi o nej? Usilujem sa o to zaujímať?

Sloboda a sebadarovanie

Láska sa prejavuje v slobode a sebadarovaní. Táto sloboda sa uskutočňuje vo voľbe života cez lepšie sebadarovanie druhému.

 1. Láska sa vyjadruje cez city, úmysly a činy. Podľa môjho názoru, kde sa dar lásky prejavuje najviac? Ako môžeme už teraz prežívať vyjadrenie tohto daru v čase zasnúbenia?
 2. Budovanie páru niekedy vyžaduje odrieknuť si rôzne vlastné túžby. Som pripravený/pripravená uvažovať o tom pre dobro svojho partnera/partnerky či nášho manželstva (profesia, deti, voľné chvíle, dovolenky…)?
 3. Ak sa vyskytne v komunikácii s mojím snúbencom/mojou snúbenicou nezhoda, ako reagujem? Dovoľujem si byť sám/sama sebou? Darí sa mi prekonávať sa pri hľadaní dobra pre toho druhého?
 4. Zaviažem sa k nerozlučiteľnosti a vernosti v manželstve na celý život: mal/mala som už možnosť zaviazať sa k niečomu? Čo to pre mňa znamenalo? Čo znamená pre nás dvoch tento doživotný záväzok?
 5. Kde budem čerpať silu a podporu pre naše nerozlučiteľné spojenie? Aké ľudské a Božie prostriedky chcem využiť?
Sexualita a plodnosť lásky

Lásku vyjadrujeme darovaním tela. Je zdrojom plodnosti telesnej aj duchovnej v otvorenosti voči iným.

 1. Ako mi bola pri mojej výchove predstavovaná sexualita? Ako ma to ovplyvňuje ešte dnes? Mám z niečoho zvlášť strach?
 2. Aké miesto má z môjho pohľadu nežnosť v láske (slová, gestá, správanie)? A ako je to s túžbou?
 3. Ako si predstavujem reguláciu plodnosti? Aké sú moje túžby, obavy? Chcem byť informovaný či poučený, ako žiť svoju voľbu čo najzodpovednejšie? Ako chcem spolupracovať v tejto veci v páre?
 4. Chcem mať deti v prvých rokoch po svadbe? Sú nejaké situácie, ktoré by som nechcel/nechcela zažiť? Počítal/počítala som napríklad s tým, že môžem mať dieťa s telesným alebo mentálnym postihnutím? Počítal/Počítala som s možnosťou neplodnosti? Ako by som sa v takom prípade postavil/postavila k možnosti adopcie?
 5. Prečo Cirkev trvá na tom, aby snúbenci nežili spolu pred sviatostným manželstvom?
 6. V čom je manželstvo povolaním? Ako sa môžeme ako pár stať znakom lásky v našej rodine, medzi priateľmi, v zamestnaní, medzi susedmi, vo farnosti, v spoločenskom živote…? (Zamyslite sa nad príkladmi, ktoré by ste mohli vo dvojici realizovať.)

Po sobáši je dobré tieto otázky neodkladať, ale vracať sa k nim a upevňovať prostredníctvom nich manželský vzťah.

Kristus v srdci našej lásky: sviatosť a svätosť

Sviatosť nie je „magické“ požehnanie, aby medzi nami všetko fungovalo. Sviatosť ma uvádza do tajomstva lásky Boha voči človeku.

 1. Ako sa žila viera v mojej rodine, v rodine môjho snúbenca/snúbenice? Komu vďačím za vieru? Kto mi ju odovzdal?
 2. Kto je pre mňa Boh? Kto je Kristus? Aký chcem mať s ním vzťah? Čo doteraz predstavoval v mojom živote? Aké významné etapy boli v mojom živote viery?
 3. Nezhodujeme sa na niečom, čo sa týka náboženstva? Prejavujeme vieru rovnakým spôsobom?
 4. Prebudilo stretnutie s mojím snúbencom/snúbenicou moju modlitbu, pomohlo jej, zmenilo ju, zatienilo ju? Skôr ma k Bohu priblížilo alebo od neho vzdialilo?

Odpovedať na tieto otázky nie je jednoduché, ale potrebné: práve ony snúbencom ukazujú, do akej hĺbky potrebuje ísť a zrieť vzťah, aby sa stal pre oboch darom a požehnaním, aby v ňom túžili stále ostať. Nie je dôležité odpovedať si na všetky v jeden večer, ale určite si všetky prejsť ešte pred vstupom do manželstva a odpovedať si na ne pravdivo a úprimne.

Po sobáši je dobré tieto otázky neodkladať, ale vracať sa k nim a upevňovať prostredníctvom nich manželský vzťah, aby sa stal darom pre manželov samotných, pre ich deti aj ich okolie.

Zdroj: Famille chrétienne

Autor
Články autora
Odporúčané
Newsletter

Teší nás, že ste tu. Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Podobné články