Viera v dnešnom svete je hlavnou témou nového vydania teologicko-pastoračného časopisu Ekklesía

Ako dnes hovoriť o Bohu, ktorého ľudia nevnímajú? Sme v období „noci“ Boha? Ako čeliť búrkam dnešných čias? Týmto základným otázkam sa venuje prvé tohtoročné číslo časopisu Ekklesía.
Newsletter

Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

„K Bohu vedie toľko ciest, koľko je na zemi ľudí,“ napísal francúzsky katolícky filozof Maritain v jednej zo svojich kníh o hľadaní Boha. To, čo platí pre jednotlivé osoby, platí aj pre ľudské dejiny. Každá doba má svoj vlastný spôsob chápania Boha s dôrazmi, krízami a hľadaním nových odpovedí, ktoré viac vyhovujú daným časom. Aké sú charakteristiky našich čias, ktoré spôsobujú, že niektoré obrazy Boha sa javia zastarané? A aké aspekty, aj tie doteraz nerozvinuté, môžu dnes prispieť k tomu, aby sa oplatilo veriť v kresťanského Boha?

Odborníci z rôznych krajín sveta sa snažia analyzovať dnešnú situáciu z hľadiska teológie, sociológie a pastorácie. Pýtajú sa, či je možné hovoriť o Bohu v spoločnosti, v ktorej sa zdá, že Boh sa stal do istej miery „cudzím“, a javí sa tak nielen z vonkajších dôvodov, ale aj pre samotné sebauvedomenie si ľudí, najmä v západnom svete? Predkladajú výzvy a príležitosti pre vieru aj z pohľadu krajín strednej a východnej Európy, Ázie a Afriky. Vo výbere ich najlepších článkov sa môžete v novom vydaní časopisu Ekklesía inšpirovať, ako dnes interpretovať, vysvetliť a žiť jednotu s Bohom uprostred „noci“, ktorá vyvoláva dojem jeho neprítomnosti.

Na ďalších stranách časopisu si môžete prečítať zaujímavé informácie z nedávneho synodálneho stretnutia v Nimnici. Podnetné skúsenosti z nasadenia sa v synodálnom štýle, viaceré príspevky ekumenického charakteru a zaujímavé svedectvá vás presvedčia o snahe veriacich o vzájomný dialóg. Záverom sa môžete povzbudiť článkom s pútavým názvom Proroctvo pre budúcnosť Cirkvi.

Spolu s novým číslom časopisu Ekklesía Vydavateľstvo Nové mesto na svojom portáli nm.sk spúšťa aj podstránku venovanú tomuto časopisu. Záujemcovia si na nej môžu prečítať a zadarmo stiahnuť v elektronickom formáte všetky doterajšie vydania a šíriť ich vo svojom okolí v duchu kultúry jednoty a snahy o dialóg.

Časopis Ekklesía je určený kňazom, diakonom, seminaristom, zasväteným osobám a všetkým laikom aktívne zapojeným do života a misie Cirkvi. Vhodný je aj pre farské a rôzne kresťanské spoločenstvá. Všetkým záujemcom o cestu Cirkvi v dnešnej spoločnosti, poslúži ako zdroj inšpirácie, formácie či pomôcka pri pastoračnom pôsobení.

Newsletter

Teší nás, že ste tu. Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.