Výber nm: Slovenskí biskupi zareagovali na kontroverziu vo veci webstránky Potratári.com

Prehľad udalostí, ktoré ukazujú, že dialóg je možné viesť aj v dnešnej polarizovanej dobe.
Newsletter

Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Slovenskí biskupi zareagovali na kontroverziu vo veci webstránky Potratári.com
Foto: Facebook

Konferencia biskupov Slovenska vydala vyhlásenie, v ktorom vyjadrila znepokojenie nad mediálnymi aktivitami, ktoré sa snažia „agresívnym, až kriminalizujúcim spôsobom znevážiť konkrétnych slovenských lekárov“.

„Katolícka cirkev vo svojom učení plne rešpektuje a vždy ochraňuje  dôstojnosť každej ľudskej osoby – či ide o ľudskú dôstojnosť nenarodeného dieťaťa, alebo v tomto konkrétnom prípade o ľudskú dôstojnosť konkrétnych lekárov, ktorá je cieľom neprípustného útoku,“ napísali slovenskí biskupi.

Zástupcovia Katolíckej cirkvi na Slovensku si zároveň všimli vo verejnom priestore prítomné útoky na ľudí, ktorí zastávajú pro-life postoje. „Odlišnosť postojov v bioetických otázkach nemôže v pluralitnej spoločnosti generovať osobnú nenávisť, ale má smerovať odbornú i laickú diskusiu k vzájomnému pochopeniu, úcte a rešpektu,“ uvádzajú.

Biskupi upozorňujú, že sloboda slova, ktorá je jedným z pilierov demokratickej spoločnosti, neznamená, že verejnosť musí tolerovať nenávistné prejavy. Konferencia biskupov Slovenska preto víta aktivity štátnych orgánov, ktorých cieľom je potrestanie konateľov takýchto „nebezpečných aktivít“.

Čo sa týka samotných umelých potratov, slovenskí biskupi zaujali jasné stanovisko. „V súlade s učením Katolíckej cirkvi KBS súčasne pripomína svoj nemenný a jednoznačný postoj vo veci rešpektovania a ochrany každého ľudského života od jeho počatia po prirodzenú smrť. To prakticky znamená aj jasné odmietnutie každého úmyselného, priameho umelého potratu a všetkých poľutovaniahodných skutkov ohrozujúcich alebo priamo ničiacich nevinný ľudský život,“ tlmočí KBS oficiálne učenie Katolíckej cirkvi.

Biskupi ocenili konanie ľudí, ktorí pomáhajú „tehotným ženám, matkám, rodinám alebo osamelým, starším, chorým či zdravotne postihnutým osobám“. Ich konanie podľa biskupov pomáha rešpektovať a ochraňovať dôstojnosť ľudského života.

„Opravdivý kresťan sa má vo svojom úsilí pro-life riadiť príkladom, ktorý mu dal svojím životom a konaním sám Ježiš Kristus. Osobitne jeho príkladom skutočného súcitu a účinne pomáhajúcej lásky voči každému človeku podľa podobenstva o milosrdnom Samaritánovi (porov. Lk 10, 30-37). V takomto naozajstnom, pravom úsilí a činnosti za život má autentický kresťan účinne spolupracovať so všetkými ľuďmi dobrej vôle,“ uzavreli biskupi svoje vyhlásenie.

Kto hľadá Krista, ktorý je pravda, nemôže šíriť lži, povedal arcibiskup Graubner počas kázne na levočskej Mariánskej hore
Foto: Wikimedia Commons

Pražský arcibiskup Jan Graubner, hlavný celebrant svätej omše na tohtoročnej Levočskej púti, vo svojej homílii veriacich povzbudil, aby sa nebáli hovoriť Bohu „áno“ tak ako Panna Mária. Plné znenie jeho kázne priniesol denník Postoj.

Veriaci by podľa neho mali mať odvahu rozprávať sa o Božích skutkoch vo svojom živote so svojimi deťmi. „Majte odvahu prejavovať vieru, ale nielen ako tradíciu. Počúvajte tiež svoje deti, pretože aj skrze ne k vám môže hovoriť Boh,“ povedal pražský arcibiskup veriacim v Levoči. Rodičia by podľa neho mali prijať to, keď ich deti pocítia duchovné povolanie.

Žijeme v ťažkých časoch, na susednej Ukrajine prebieha vojna a my sa nemôžeme tváriť, že sa nás netýka, uviedol arcibiskup. V tejto vojne sa okrem zbraní bojuje aj nepravdivými informáciami, no ten, „kto hľadá Krista, ktorý je pravda, nemôže šíriť lži“.

Boh však chce aj dnes vstúpiť do dejín cez ľudí, ktorí mu povedia „áno“ tak ako Mária.

Mnohí ľudia podľa neho s obľubou vyhľadávajú rôzne súkromné zjavenia, no v žiadnom z nich nepočujeme nič väčšie ako to, čo povedala Mária na svadbe v Káne Galilejskej: „Urobte všetko, čo vám povie Ježiš.“ Základom mariánskej úcty je preto otvorenosť voči Božiemu slovu a ako mariánski ctitelia by mali katolíci často otvárať Sväté písmo.

Pražský arcibiskup upozornil tiež na to, že túžba dostať sa do neba by mala byť pre nás najvyššou prioritou v našom živote. „Keď sa ponáhľam na vlak, nestrácam čas rozprávaním so susedom alebo prezeraním výkladov. Keď mám cieľ, viem si veci podľa toho zariadiť. Viem si zariadiť život tak, aby som mohol dosiahnuť nebo? Je to moja priorita?“ opýtal sa veriacich Jan Graubner.

Zasvätené osoby by mali užšie spolupracovať s katolíckym školstvom, píšu vatikánske inštitúcie
Foto: Pexels

Dikastérium pre kultúru a vzdelávanie spolu s Dikastériom pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života napísali list venovaný „všetkým, ktorí sa podieľajú na vzdelávacom poslaní katolíckych škôl“. Prostredníctvom tohto listu, ktorý bol publikovaný 28. júna, chcú „poďakovať tým, ktorí venujú najlepšie prostriedky svojho života dôležitému výchovnému poslaniu, ku ktorému sú povolaní“.

Tieto dikastériá v máji zorganizovali vo Vatikáne stretnutie zástupcov celosvetovej siete katolíckych škôl, ktorí sa rozprávali o tom, ako sa prispôsobiť súčasným výzvam, pripomína Vatican News. Dikastériá spolupracovali, pretože „dve oči vidia lepšie ako jedno a dve uši počujú lepšie ako jedno“, uvádza sa v liste.

V liste podpísanom prefektmi oboch dikastérií sa uvádza, že všetci ľudia, ktorí sa zaoberajú oblasťou vzdelávania, „každý s vlastným oduševnením a charizmou, vytvárajú veľkolepú choreografiu, v ktorej nechcú nikoho vylúčiť z tanca života“.

Dikastériá okrem iného upozorňujú aj na súčasné ťažkosti vo svete vzdelávania, ako napríklad dôsledky pandémie, globálna hospodárska kríza, ťažká chudoba, nerovný prístup k potravinám, vode, zdravotníctvu, vzdelaniu, informáciám, kultúre a internetu. V niektorých krajinách dochádza k ekonomickej nerovnosti neštátnych škôl či zatváraniu katolíckych škôl.

„Tam, kde sa diecézna alebo rehoľná škola zatvorí, sa zo vzdelávacieho prostredia vymažú odtlačky histórie miestnej cirkvi, nezameniteľná charizma rehoľnej rodiny. Keď je človek svedkom bolestného zatvorenia školy, vyhasína miesto, ktoré symbolizuje a uchováva iskierku nádeje,“ píše sa v liste.

To, čo na prvý pohľad vyzerá ako prekážka, však podľa listu môže v konečnom dôsledku zapôsobiť ako nový štart, ktorý podporuje „nový výbuch, napredovanie“.

Dikastériá vyzývajú, aby vznikla užšia spolupráca medzi rôznymi inštitútmi zasväteného života, biskupmi, farármi a „bohatstvom výchovných chariziem“, ktoré zaručujú katolícke školy. Preto by sa mali dať do pohybu „iniciatívy, aj experimentálneho charakteru, živé predstavivosťou a tvorivosťou, schopné navzájom komunikovať aj niesť obavy o budúcnosť, presné v diagnóze a vzdušné vo vízii“.

Ako píšu prefekti dikastérií, „strach z rizík by nemal uhasiť odvahu, pretože kríza nie je časom na strkanie hlavy do piesku, ale na to, aby sme sa pozerali ku hviezdam ako Abrahám“.

„Nech Kristov Duch osvieti naše zmysly, aby boli schopné rozlišovať, predstavovať si a riskovať,“ uzatvárajú list prefekti.

Autor
Články autora
Odporúčané
Newsletter

Teší nás, že ste tu. Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Podobné články