Medzináboženský dialóg

Zdieľať:

Články z kategórie

Je generálnym sekretárom medzinárodnej inštitúcie Religions for Peace (Náboženstvá pre mier, pozn. red.) v Japonsku, ktorá združuje náboženských predstaviteľov po celom svete. Zároveň je členom