Ako by vyzerala spoločnosť fungujúca na princípoch ekonomiky spoločenstva?

Zdroj: Pixabay
Minulý týždeň sme vám priniesli článok, v ktorom sme sa snažili priblížiť tzv. ekonomiku spoločenstva ako jedného zo zaujímavých novodobých ekonomických prístupov. Jeho črty by sme mohli rozpoznať už aj v mnohých podnikateľských a komunitných iniciatívach na Slovensku. Povedali sme si tiež niečo o Františkovej ekonomike, teda globálnom hnutí, ktoré stavia na princípoch ekonomiky spoločenstva a ktoré odštartoval pápež František s cieľom vniesť do ekonomiky viac ľudskosti a srdca. Dnes sa pozrieme na niekoľko príkladov, ako by to mohlo vyzerať v spoločnosti, ktorá by si namiesto klasického ekonomického systému, v ktorom žijeme, osvojila práve prístup ekonomiky spoločenstva. Teda v spoločnosti, kde by sa vzájomné záväzky, udržateľnosť a solidarita stali stredobodom našich hodnôt.
Newsletter

Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Ekonomika spoločenstva nie je len utópiou, ale skutočnou alternatívou k tradičným ekonomickým modelom. V takejto spoločnosti by ľudia spolupracovali namiesto súťaženia, spoločne by využívali zdroje namiesto toho, že by ich nadmerne veľa vlastnili, a starali by sa o potreby celej komunity namiesto hromadenia individuálneho zisku. Ako by teda mohli vyzerať jednotlivé sféry ľudského života cez optiku ekonomiky spoločenstva?

Zamestnanosť a práca
Zamestnanosť a práca sú dnes väčšinou závislé od individuálneho podnikania a pracovných zmlúv. Ľudia sú motivovaní ziskom, a to, kde a ako dlho pracujú, závisí od dostupných príležitostí na trhu práce. V ekonomike spoločenstva by sa zamestnanosť mohla zameriavať na potreby komunity a na to, ako jednotlivci môžu prispieť svojimi schopnosťami a skúsenosťami. Práca by mohla byť orientovaná na spoluprácu a spoločný prospech a starostlivosť o starších členov komunity by mohla byť jednou z priorít.

Spotreba a vlastníctvo
V klasickom ekonomickom systéme sa jednotlivci snažia vlastniť čo najviac a konzumovať tovar a služby na základe vlastného príjmu. Spotreba je často spojená s rastom ekonomiky a individuálnym úspechom. Hlavným cieľom je dosiahnuť individuálnu prosperitu. V ekonomike spoločenstva by mohla byť spotreba zameraná na spoločné využívanie zdrojov a minimalizovanie nadmerného konzumu. Jednotlivci by mohli zvažovať, čo je skutočne potrebné, a navzájom si požičiavať a využívať veci, ako sú nástroje, automobily a zariadenia, čím by sa znižovala spotreba a tiež záťaž na životné prostredie.

Dostupnosť zdravotnej starostlivosti
Dostupnosť zdravotnej starostlivosti môže v niektorých krajinách s klasickým systémom (napr. v USA) závisieť od finančných možností jednotlivcov. Plná zdravotná starostlivosť môže byť nákladná a nie všetci si ju môžu dovoliť. V ekonomike spoločenstva je zdravotná starostlivosť vnímaná ako právo a komunity sa snažia zabezpečiť, aby bola dostupná pre všetkých obyvateľov bez ohľadu na ich finančný status.

Vzťahy v spoločnosti
V klasickom systéme sú ľudia často konkurencieschopní a zameraní na svoj individuálny prospech. Vzťahy môžu byť trhové a transakčné. Ekonomika spoločenstva by mohla podporovať silnejšie vzťahy medzi ľuďmi v rámci komunity. Spolupráca a zdieľanie by mohli viesť k väčšej dôvere a posilneniu väzieb.
Vezmime si príklad starostlivosti o deti. V klasickom ekonomickom systéme sa starostlivosť o deti často privatizuje a závisí od rodinných financií a externých poskytovateľov služieb. Naopak, v ekonomike spoločenstva sa starostlivosť o deti považuje za spoločnú vec, ktorá sa zakladá na solidarite a spolupráci v rámci komunity. Tento prístup k starostlivosti o deti môže viesť k silnejším vzťahom v komunite a väčšej sociálnej podpore pre rodiny.

Životné prostredie a udržateľnosť
V súčasnosti sme často svedkami maximálneho využívania dostupných zdrojov s cieľom zabezpečiť ekonomický rast a zisk. Hlavným hľadiskom je efektívnosť a konkurencieschopnosť. Výroba energie sa často zakladá na konvenčných metódach, ako sú spaľovanie fosílnych palív. To môže byť síce lacné a spojené s krátkodobými hospodárskymi ziskami, ale takáto produkcia energie má škodlivý vplyv na životné prostredie vrátane emisií skleníkových plynov a znečisťovania ovzdušia.

V ekonomike spoločenstva je prioritou udržateľnosť a ohľaduplný prístup k životnému prostrediu. Komunity sa snažia minimalizovať ekologickú záťaž a zvyšovať udržateľnosť výroby energie. To môže zahŕňať investície do obnoviteľných zdrojov energie, ako sú slnečná a veterná energia, ale aj miestne projekty zamerané na úsporu energie a spoločné využívanie energie v rámci komunity. Dôležitým aspektom môže byť aj udržateľná doprava, ako sú spoločné jazdy (tzv. carpooling či ridesharing) a verejná doprava, ktoré znižujú emisie skleníkových plynov.

Ako vidíme, jedným z ústredných pojmov, ktorý sa spája s ekonomikou spoločenstva, je komunita, ktorej princípy sa zakladajú na spravodlivosti, solidarite a starostlivosti o zraniteľných. Cesta k týmto princípom si vyžaduje odhodlanie a zmenu myslenia. Jej výsledkom však môže byť spoločnosť, kde sa všetci cítia podporovaní a kde je trvalé blaho dôležitejšie ako krátkodobý zisk. Je to vízia, ktorá nás môže inšpirovať k lepšiemu a spravodlivejšiemu spôsobu života pre všetkých. A práve o tejto vízii bude reč aj na najbližšom globálnom stretnutí Františkovej ekonomiky.

Už 6. októbra sa pápež František stretne s ekonómami, podnikateľmi a podporovateľmi zmeny v talianskom meste Assisi, kde budú spoločne diskutovať o novej a solidárnejšej podobe ekonomiky pre tento svet.

Buďte pri tom spolu s nami a sledujte náš priamy prenos!

Newsletter

Teší nás, že ste tu. Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Podobné články