Byť slobodný neznamená, že si dospievajúci robí, čo chce

Zdroj: Pexels
Vo štvrtom, poslednom článku o dospievaní sa zameriame na slobodu. Zastaňme si rolu rodiča a nastavme dospievajúcim hranice, no nedramatizujme malé prešľapy. Veďme ich k tomu, aby dokázali prevziať zodpovednosť za seba samých a ukážme im, aké je dôležité začínať stále odznovu.

Sme otvorení rozhovoru.
Potrebujeme však vašu pomoc.

Naším cieľom je urobiť z portálu nm.sk udržateľné médium. Obstáť v súčasnosti na mediálnom trhu však nie je jednoduché. Naše články nie sú uzamknuté. Chceme, aby k nim mal prístup každý, koho zaujmú. 

Vďaka vašim príspevkom budeme môcť naďalej prinášať kvalitné a korektné rozhovory a iný exkluzívny obsah. Ďakujeme!

V tretej časti sme sa zamerali na emocionálny a sexuálny rozmer u chlapcov a dievčat. Ak chceme ako rodičia svojim deťom lepšie porozumieť a prispieť k tomu, aby z nich vyrástli slobodní a zrelí dospelí, osvojme si zopár poznatkov o ich vývoji, no najmä sami buďme príkladom realizovaných ľudí.

Predpoklad

Sme pri poslednom článku o dospievaní. Ponúkneme niekoľko dôležitých podnetov k výchove, vďaka ktorým z detí môžu vyrásť slobodní ľudia, teda schopní konštruktívne a inteligentne sa vyrovnať s výzvami života a dospelosti.

Videli sme, že dospievanie je vek bohatý na kreativitu, pocity, neustále zmeny, predsavzatia a najmä odzrkadľuje vitálnu energiu chlapcov a dievčat. Je to tiež vek, ku ktorému neodmysliteľne patria nebezpečenstvá, ťažkosti, ako aj pocit osamelosti, keďže súčasný svet neberie ohľad na skutočné potreby rastu našich detí.

Položme si otázku: aký je hlavný cieľ, ktorý môžu deti dosiahnuť? Čo je skutočne dôležité pre ich život?

Byť slobodný v prvom rade neznamená robiť si, čo človek chce, ale konať pre dobro seba a druhých.

Osvojiť si slobodu

Ustavičné podnety tejto doby a potreba upútavať pozornosť sú veľkým rizikom pre naše deti. Ľahko sa totiž dajú zmanipulovať tými, čo im prihodia lajk, až napokon nedokážu prevziať zodpovednosť za seba samých a stať sa skutočne slobodnými osobami.

Je potrebné, aby chlapec a dievča smerovali k slobode. Čo však znamená „byť slobodný“? Byť slobodný v prvom rade neznamená robiť si, čo človek chce, ale konať pre dobro seba a druhých. Nie všetko, čo človek cíti, ho vedie k slobode. Byť slobodný teda znamená mať kontrolu nad sebou samým. Znamená to cítiť v sebe mnohé pocity, hodnoty, pohnútky, pudy, napätia a následne rozumne uvažovať a rozhodovať sa, čo je dobré a čo nie.

Potrebné sú presné pravidlá, aj keď ich mladí budú chcieť prekračovať.

Je dôležité, aby rodičia a vychovávatelia odovzdávali deťom všetky hodnoty dobra a oboznámili ich aj o zle, s ktorým môžu prísť do kontaktu. Potrebné sú presné pravidlá, aj keď ich mladí budú chcieť prekračovať. Je dobré, aby rodina nastavila jasné hodnoty.

Magna charta pre deti

Na konci našej cesty na planétu tínedžerov chceme zanechať niekoľko tipov, ktoré im môžu pomôcť stať sa slobodnými mužmi a ženami. Vieme, že budúcnosť je v ich rukách, ale musia to byť slobodné a altruistické ruky, ktoré sa otvoria dokonca aj v spletitom svete, ktorý je plný nástrah.

Nadovšetko treba mať vzťah s Božou prítomnosťou, ktorá je v každom z nás.

  • Športovanie na rekreačno-súťažnej úrovni pomáha uvoľniť napätie.
  • Mať priateľov podporuje dôveru a dialóg. My rodičia však nemáme byť priateľmi svojich detí, pretože musíme vedieť povedať nie.
  • Život v skupine je pomocou, pokiaľ ide o pozitívnu, otvorenú a nesebeckú skupinu.
  • Nedramatizujte: vieme, že príliš ideálne zmýšľanie má sklon dramatizovať aj malé negatívne skúsenosti a prináša sklamanie a osamelosť.
  • Začínať odznova treba stále: viac zaváži osoba, ktorá sa mnoho ráz pomýli, no vstane, aby sa zlepšila, ako osoba, ktorá pochybí iba raz, no už nevstane.
  • Mať vzťah s Ježišom je skutočne to najdôležitejšie, pretože vzťah s ním rieši všetko. Nikto totiž nevie lepšie ako Ježiš poskytnúť rady, ktoré sú užitočné pre rast chlapcov a dievčat.
Záver

Nadovšetko treba mať vzťah s Božou prítomnosťou, ktorá je v každom z nás. Podarí sa nám tak vyriešiť mnohé problémy a ťažkosti. Pretože pre tých, ktorí sú veriaci, je Ježiš realizovaným človekom, zdrojom všetkého dobra, a ak sa ho pýtame, môže nám dať svetlo, ktoré je také dôležité na ceste k zrelosti.

Autor
Články autora
Odporúčané
Newsletter

Teší nás, že ste tu. Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Newsletter

Teší nás, že ste tu. Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.