V dialógu nie je rozhodujúca viera, ale láska

Existuje nejaká špecifická vlastnosť v dialógu Hnutia fokoláre?
Newsletter

Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

V predchádzajúcich článkoch sme skúmali náboženské pramene a antropologické princípy dialógu. Teraz sa môže nastoliť otázka, či existuje nejaká špecifická vlastnosť, pridaná hodnota v dialógu Hnutia fokoláre? Nazývame to „skúsenosť jednoty“. Keď človek začne žiť tento ideál, ktorý nám ukázala Chiara Lubichová, prvá vec, ktorú sa naučí, je, že „musí milovať“. Možno mu to bolo ohlásené, že Boh je Láska, ale skutočná skúsenosť, ktorú zažije, keď sa začne otvárať druhému, je iná.

Katolícky biskup Klaus Hemmerle po svojej prvej účasti na mariapoli, letnom stretnutí Hnutia fokoláre, napísal toto: „Boh bol jednoducho tam. Prenikol naše vzájomné vzťahy. Pamätám si, že som nemohol celú noc spať pri myšlienke na bezprostrednú Božiu blízkosť“ (Nouva umanità 216/2014).

Základný rozmer ľudskej existencie: sme „nábožní“.

Ale nielen katolícki biskupi; aj ľudia rôznych presvedčení, neveriaci zažijú rovnakú konkrétnu skúsenosť dialógu, ale bez Boha. To nás vedie k objaveniu základného rozmeru ľudskej existencie, ktorá nás spája: vďaka iskre ľudskej inteligencie a ľudského ducha sme „nábožní“ muži alebo ženy. To znamená, že sme bytosti otvorené, ktoré vedia viesť dialóg, ktoré rozumejú a prežívajú niečo nepomenované, čo nás presahuje, čo nás predchádza a čo nás spája: skutočnosť sama osebe, to, že žijeme, existujeme, hľadanie dobra, spoločné budovanie niečoho.

Táto skutočnosť predchádza náboženskej skúsenosti a je jej základom. Dokonca si myslím, že môžu existovať „náboženské“ osoby, ktoré, pretože to nezažili, nemajú skutočnú skúsenosť Boha. To hovorím bez toho, aby som niekoho súdil. Keď niekto spozná „ideál jednoty“, uvedomí si, že láska je základom všetkého, a zvyčajne zmení svoj spôsob života, bytia v spoločnosti a v dejinách. Stane sa staviteľom dejín. Nie je rozhodujúce, či človek verí alebo nie, alebo v čo verí; dôležité je naladiť sa na to, čo nás spája, teda pôvodná skúsenosť: láska.

Veľký nemecký teológ Bonhoeffer má vo svojich listoch z nacistického väzenia nesmierne odvážnu víziu náboženstva, ktorá je zhrnutá vo výraze „Boh bez náboženstva“. V podstate hovorí, že Ježiš neprišiel založiť náboženstvo, ale nastoliť nový spôsob existencie zameraný na lásku (Odpor a odovzdanie – 30. 4. 1944). Samozrejme, že to neznamená odmietnutie náboženstva, ale skôr jeho prehodnotenie v zmysle oslobodenia od všetkých inštitucionálnych nánosov (moc, podriadenie, vonkajškovosť, heteronómia, povera), ktoré ho niekedy zakrývajú. Prví Ježišovi nasledovníci našli nový spôsob existencie, ktorý spočíval vo vzájomnej láske. Spoločenstvo, ktoré tvorili tí, čo včlenení do Ježiša, prijali tento nový spôsob života, nazvali ekklesíou.

Som presvedčený, že ideál Chiary Lubichovej nás privádza späť k tejto skúsenosti. To je dôvod, prečo sa cítim byť spojený s ľuďmi, ktorí neveria. Viera je hlboká skúsenosť, ale v hľadaní, zatiaľ čo láska ma určite môže spojiť s každým. Ježiš mi to ukazuje. Jeho nasledovanie ma robí spolucestujúcim všetkých ľudí, ktorí hľadajú niečo hodnotné pre človeka. Dialóg teda môžem viesť s každým, pretože – hoci si toho nemusím byť vedomý –, máme spoločný základ, na ktorom môžeme stavať.

Viera je hlboká skúsenosť, ale to, čo ma určite môže spojiť s každým, je láska.

Keď máme túto „jednotu medzi sebou“, bez ohľadu na to, či mám náboženské presvedčenie alebo nie, chápem, prečo žijem, čo je cieľ, ktorý môžem dosiahnuť spolu s ostatnými, a aký zmysel dávam svojmu životu. Myslím si, že táto skúsenosť dialógu, jednoty je tým viac špecifickou charakteristikou Hnutia fokoláre, vysvetlením skutočnosti, že ide o „ľud“, v ktorom spolunažívajú a spolupracujú, okrem iných, aj biskupi a neveriaci.

Prevzaté z cittanuova.it.

V nedeľnej rubrike Horizonty nm prinášame krátke úvahy zahraničných autorov Jesúsa MoránaPiera Codu. Reflektujú súčasnú situáciu a pomáhajú preniknúť do doby, v ktorej žijeme, aby sme jej mohli lepšie porozumieť. Články v tejto rubrike vychádzajú vďaka grantovej podpore Konferencie katolíckych biskupov Spojených štátov amerických.

Newsletter

Teší nás, že ste tu. Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.