V Starom lýceu bude Laboratórium otvorenej spoločnosti 

Vzácna knižnica čaká na svoje znovuzrodenie. Foto: Marek Jančúch, OZ PUNKT
Vzácna knižnica čaká na svoje znovuzrodenie. Foto: Marek Jančúch, OZ PUNKT
Finálna fáza projektu rekonštrukcie bratislavskej budovy Starého lýcea s národným významom je tu. Ide o priestory, v ktorých pôsobili napríklad štúrovci či Milan Rastislav Štefánik. Ich súčasťou je aj Lyceálna knižnica s viac ako 80-tisíc zväzkami kníh, pričom najstaršie z nich pochádzajú z 11. či 12. storočia. Po ukončení rekonštrukcie v budove nájde svoje miesto Laboratórium otvorenej spoločnosti, ktoré prinesie rozmanité kultúrno-komunitné aktivity.
Newsletter

Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Priestor pre dialóg

V rámci projektu Lýceum – Laboratórium otvorenej spoločnosti vytvorí Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava Staré Mesto kultúrno-komunitné centrum pre slobodné myslenie, vieru, tvorivosť, modernú i klasickú kultúru a najmä dialóg. Obnova budovy aj aktivity, ktoré sa v nej budú odohrávať, nadviažu na tradíciu a históriu starého evanjelického lýcea, ktoré je v našich dejinách symbolom vzdelanosti. Ústrednou myšlienkou je presvedčenie, že ak chceme pomôcť človeku, musíme mu porozumieť, poznať jeho problémy aj túžby. Potom môžeme prostredníctvom diskusie hľadať nové cesty k premene myslenia a konania ľudí v spoločnosti a v cirkvi. 

„Zámerom projektu je rekonštrukcia budovy, ktorá zveľadí jednu z najnavštevovanejších častí Bratislavy. Priestor následne otvoríme aktivitám a organizáciám, ktoré by mali vrátiť Lýceu jeho niekdajšieho slobodného ducha a zvýšiť povedomie o historickom význame. Vznikne tu moderná expozícia dejín slovenského modernizačného a emancipačného hnutia a priestor na budovanie zdravej národnej i európskej identity,“ hovorí Anna Polcková, predsedajúca zborová farárka. 

História vzdelávania

Bratislavské evanjelické gymnázium bolo založené tesne po vzniku cirkevného zboru v roku 1606. Malo osem tried, z toho dve elementárne. Vyučovacím jazykom bola latinčina a v najvyšších ročníkoch sa prednášala teológia, filozofia, gréčtina a hebrejčina. V rokoch 1714 – 1749 na lýceu ako rektor pôsobil Matej Bel, ktorý školu zmodernizoval, zaviedol prírodovedné predmety a aj vyučovanie domáceho jazyka. V období jeho pôsobenia bola škola považovaná za jednu z najlepších v Uhorsku. Budova Starého lýcea na Konventnej 15 bola postavená v roku 1783. Stojí na tom istom pozemku ako škola, v ktorej pôsobil Matej Bel a v ktorej bola pôvodne založená knižnica.

Ústrednou myšlienkou je presvedčenie, že ak chceme pomôcť človeku, musíme mu porozumieť, poznať jeho problémy aj túžby.

Študovala tu mládež z celého Uhorska – Maďari, Nemci, Slováci či Srbi vrátane príslušníkov židovského vierovyznania. V tejto multikultúrnej atmosfére sa začalo vplyvom dobových ideí o formovaní moderného národa rodiť národné hnutie 19. storočia. Z tohto prostredia potom vzišli osobnosti vedy a kultúry, okrem iných Ján Kollár, Pavol Jozef Šafárik, Samuel Mikovíni či Ján Andrej Segner. Dejiny lýcea sú úzko spojené aj s činnosťou štúrovcov. Študovali tu Ľudovít Štúr, Karol Kuzmány, Jozef Holuby, Janko Kráľ, Ján i Samuel Chalupkovci, Jozef Miloslav Hurban, Michal Miloslav Hodža a ďalší. Z významných osobností na lýceu od roku 1890 študoval aj Milan Rastislav Štefánik. Lýceum bolo zrušené v roku 1923, keď z neho vzniklo štátne nemecké gymnázium, ako Evanjelické lýceum bolo obnovené v roku 1991 na Palisádach.

Laboratórium otvorenej spoločnosti podporí tvorbu komunít.
Foto: Marek Jančúch, OZ PUNKT
Laboratórium otvorenej spoločnosti

V rámci rekonštrukcie prejde kompletnou obnovou aj Lyceálna knižnica so vzácnym knižničným fondom, zhromažďovaným od 13. storočia, ktorá pôjde ruka v ruke s výskumom Ústrednej knižnice Slovenskej akadémie vied. Aj v knižnici budú prebiehať aktivity nadväzujúce na oživenú históriu s cieľom rozvíjať jej odkaz pre 21. storočie. „Odkaz slobody je zvlášť dôležitý v dnešnej dobe ‚fake news‘, nenávistných prejavov, diskriminácie a silnejúcich antisystémových síl,dodáva Anna Polcková. 

Zrekonštruovaná budova Lýcea prinesie priestor pre aktivity zboru, partnerov projektu, spolupracujúcich organizácií, samosprávy, ale aj miestnej komunity. Cieľom je organizovať kultúrno-komunitné aktivity, ako napríklad prednášky, exkurzie, workshopy, komunitné stretnutia, semináre, konferencie, výstavy, školenia či komorné koncerty. Nebudú chýbať celospoločenské a vzdelávacie aktivity vrátane tých, ktoré sú zvlášť v cirkvi vnímané veľmi citlivo a v súčasnosti v spoločnosti zneužívané najmä nacionalistickými politikmi. Bude sa preto hovoriť aj o migrácii, rodovej rovnosti, medzináboženskom dialógu či s ľuďmi bez domova, Rómami alebo komunitou LGBTI+. Cieľovými skupinami aktivít sú komunity, školy, mladí ľudia, široká verejnosť, odborníci a náboženské obce.

Ochutnávka spoločenských aktivít v podobe workshopu Kirkelig Dialogsenter na tému vedenia dialógu v rozdelenej spoločnosti.
Foto. Marek Jančúch, OZ PUNKT

Projekt je realizovaný vďaka podpore grantu z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a štátneho rozpočtu SR v rámci programu Kultúra. Partnermi projektu sú Nadácia Milana Šimečku, Kirkelig Dialogsenter Oslo aj občianske združenie PUNKT, ktoré je zapojené do participatívneho plánovania strategického zamerania Lýcea a jeho aktivít. 

Autor
Články autora
Odporúčané
Newsletter

Teší nás, že ste tu. Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Jedna odpoveď

  1. Ako prednosta Kliniky detskej psychiatrie som viedol 24 a pol roka terapiu detí a mládeže z celej SR a vytvoril doškolovanie pedopsychiatrov na LFUK.Opublikoval som práce z oblasti CAN,ktorí bola aj grantovou úlohou Min. zdravotníctva.Ako evanjelik som sa sa úačstnil mnohých akcií v zbore spoločne s pani Ančkou Polckovou

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Podobné články