Podľa akých kritérií volíme?

Zdroj: Unsplash
Komentár k voľbám: Na základe čoho si vyberáme stranu, ktorú budeme voliť?
Newsletter

Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Pravdepodobne nikto z nás nepristupuje k voľbám náhodným spôsobom. Výberu strany, ktorej odovzdáme svoj hlas, predchádza nejaká úvaha, ktorá sa zakladá na istých kritériách.

Často sa stáva, že jedným z týchto kritérií je hľadanie vlastných výhod. Teda vyberáme stranu, ktorá presadzuje niečo, čo zodpovedá našim osobným záujmom. Zväčša ide o ekonomickú oblasť a konečný dosah na našu peňaženku alebo nejaké výhody.

Problém takéhoto prístupu spočíva v tom, že mu chýba širokospektrálny pohľad na celú spoločnosť, spojený s analýzou jej potrieb a výziev. To, čo môže byť výhodné pre určitú skupinu, môže mať negatívny vplyv na ešte širšiu oblasť spoločnosti.

Jedným z kritérií je hľadanie vlastných výhod.

Ďalším kritériom je zvyk a vplyv okolia. Volím danú stranu, lebo ju volí celá rodina alebo okruh mojich priateľov. Sčasti sa to prelína s istými hodnotami a stotožnením sa s obsahom a smerovaním strany. No môže sa stať, že takýto prístup nebude dostatočne reflektovať vývoj strany a aktuálnosť jej programu.

Naša tridsaťročná politická skúsenosť s demokraciou je spojená s hľadaním vodcov. Kritériom voľby sa tak podvedome alebo aj vedome stáva potreba mať na politickej scéne osobnosť, ktorá mi pomáha zorientovať sa v lokálnej a svetovej politickej realite. Takýto prístup môže byť spojený so zbavovaním sa politickej zodpovednosti a osobnej angažovanosti.

Veľmi výrazným a dôležitým kritériom sú hodnoty. Práve to je jedným z dnes azda najviac mediálne zdôrazňovaných aspektov.

S hľadaním vodcov sú spojené aj osobné sympatie voči politikom, ktorí reprezentujú stranu a vďaka ktorým sa rozhodneme dať svoj hlas tej či onej strane. Politický program či správanie sa daných politikov pritom nezohráva až takú úlohu. V tomto prípade nejde o racionálny výber.

Veľmi výrazným a dôležitým kritériom sú hodnoty. Práve to je jedným z dnes azda najviac mediálne zdôrazňovaných aspektov. Od toho sa potom odvíja náklonnosť k liberálnym či konzervatívnym stranám, ktoré v rámci svojej propagácie stavajú do protikladu určité aspekty hodnôt. V tomto prípade ide už o premyslený výber, ktorý však môže byť manipulovaný. A to v zmysle, že nie všetko, čo strany slovne hlásajú, v skutočnosti aj pretavujú do zákonov a činov. Prípadne ohýbajú vybrané hodnoty s cieľom prilákať voliča.

Pri nerozhodných a možno aj pri prvovoličoch je dôležitým kritériom politický program jednotlivých strán. Jeho analýza môže viesť k tomu, že volič sa úplne alebo aspoň sčasti stotožní s víziou strany a následne jej dá svoj hlas. Tu však hrá veľkú úlohu celý vnútorný svet jednotlivých osôb a všetko to, čo ho formovalo. Prelínajú sa tu mnohé z kritérií spomínaných vyššie.

Klasické a stále aktuálne chápanie politiky ako služby spoločnému dobru by malo byť aj dnes hlavným kritériom správy vecí verejných.

Samozrejme, týchto kritérií môže byť viac. Často sa dokonca za našimi rozhodnutiami nachádza ich spleť. Dôležité je však zamyslieť sa nad tým, čo je pre mňa rozhodujúce, podľa čoho sa rozhodujem.

Vplýva na to skutočnosť, ako vnímame politiku. Klasické a stále aktuálne chápanie politiky ako služby spoločnému dobru by malo byť aj dnes hlavným kritériom správy vecí verejných spolu s ústredným postavením každej osoby. Vyžaduje si to očistenie politiky od finančných machinácií, osobných záujmov a všetkého toho, čo je v protiklade s týmito princípmi. 

Dnes sme svedkami určitej nedôvery voči politikom a politike samej osebe. Iste, táto nedôvera nie je bez príčin. Nachádzajú sa za ňou rôzne faktory. Možno ten podstatný spočíva práve v odklone od tejto vízie a poslania. Preto je potrebné vrátiť do myslí a skutkov tak politikov, ako aj voličov spoločné dobro ako cieľ a kritérium. Teda zamerať sa na dobro, no nie hocijaké či hocčie, ale spoločné. Práve to ho kvalifikuje a nevylučuje z neho nikoho.

Autor
Články autora
Odporúčané
Newsletter

Teší nás, že ste tu. Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Podobné články