Politická anketa: Sú súčasné čakacie lehoty k špecialistom v poriadku?

Pokračujeme druhou z piatich politických ankiet pred septembrovými parlamentnými voľbami. Po rodinnej politike sme sa tentoraz zaujímali o zdravotníctvo.
Newsletter

Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

V prvej ankete zástupcovia politických strán hodnotili dostupnosť bývania pre mladých. Aj tentoraz dostali dve otázky týkajúce sa konkrétneho problému, ktorý trápi ľudí. Na prvú otázku mali odpovedať vždy jednoslovne (áno – nie – neviem), pri druhej sme im odpoveď obmedzili na maximálne 150 slov. Oslovili sme strany a hnutia, ktoré by podľa augustového prieskumu agentúry Focus získali aspoň 5 % hlasov. Hnutie Sme rodina a koalícia OĽANO a priatelia, KÚ a Za ľudí na naše otázky nereagovali, hnutie Republika sa do ankety odmietlo zapojiť.

V oblasti zdravotníctva sme politickým stranám položili nasledujúce otázky. Poradie odpovedí zodpovedá poradiu v prieskume.

  • Sú súčasné čakacie lehoty k špecialistom (niekoľko mesiacov) v poriadku?
  • Ak by ste boli súčasťou novej vlády, čo by ste robili pre zlepšenie dostupnosti špecialistov? Pomohlo by napríklad, keby sa špecialistom zvýšila výška úhrady za jednotlivé výkony, pričom ich vykazovanie by bolo transparentné a jednotné pre všetky zdravotné poisťovne?

Vladimír Baláž, Smer – SSD

Čakacie doby k špecialistom na Slovensku sú vo všeobecnosti veľmi dlhé, čo sa musí zmeniť. Problém je však komplexný a vyžaduje aj komplexnejšiu odpoveď. Legislatíva, ktorá upravuje čakacie listiny pacientov, má vstúpiť do platnosti od januára 2024. Pôjde o konfrontáciu očakávaní a možností (zdrojov), ktoré v systéme budú. Rozsah, v ktorom bude legislatíva účinná od januára 2024, je potrebné ešte prehodnotiť, nakoľko na jej úspešné nasadenie zdravotnícky systém ako taký nie je pripravený. V súčasnosti vzhľadom na neexistenciu dostupných dát nebolo doposiaľ možné urobiť kvalitnú analytickú prípravu. V tomto čase teda reálne nie je možné vyčísliť finančné dosahy novej legislatívy. Racionálnym riešením je v roku 2024 začať tvoriť čakacie listiny tak, aby bolo možné nastaviť a oceniť reálne očakávania pre rok 2025. Najväčšími výzvami sú finančné zdroje a nedostatočné personálne zabezpečenie (hlavne stredný zdravotný personál).

Oskar Dvořák, Progresívne Slovensko

NIE. V oblasti poskytovania špecializovanej starostlivosti potrebujeme prísnejšie lehoty a tlak štátu na poskytovateľov a poisťovne, aby začali plniť svoje záväzky. Obzvlášť problematická je táto téma v oblastiach mimo veľkých miest. Podporíme preto zmenu prístupu a podporu špecialistkám a špecialistom, ktorí sa rozhodnú pracovať v nedostatkových špecializáciách a regiónoch.

Zuzana Dolinková, Hlas – SD

NIE. Motivačné prostredie na otvorenie špecializovanej ambulancie dnes lekárom chýba. Sieť špecializovaných ambulancií ešte ako tak držia tí lekári, ktorí sú už v dôchodkovom veku a generačná výmena je potrebná ako soľ. Okrem odbúravania byrokracie a výrazného zefektívnenia elektronizácie zdravotníctva je kľúčové predovšetkým zreálniť úhrady za výkony. To znamená vytvoriť a schváliť nový katalóg zdravotných výkonov, ktorý bude odsúhlasený odbornými spoločnosťami a organizáciami. Pokiaľ noví a mladí lekári nebudú vidieť, že štát sa o nich a ich potreby zaujíma, dotkne sa to predovšetkým pacientov. Ak nebudú ambulancie adekvátne financované, stanú sa pre nich zmluvy so zdravotnými poisťovňami nezaujímavé. To bude mať za následok, že pacienti si za vyšetrenie u špecialistu budú musieť zaplatiť. HLAS si plne uvedomuje, že toto nie je správna cesta. Rovnako sme presvedčení, že bez výrazného zvýšenia výdavkov na dlhodobo nedostatočne financované slovenské zdravotníctvo, ale aj bez efektívnej kontroly ich vynakladania, sa kolaps nášho zdravotníctva nezastaví.

Peter Stachura, Kresťanskodemokratické hnutie

Čakacie lehoty ku špecialistom sú síce nevyhnutné, ale nesmú presiahnuť únosnú hranicu. Ochorenia a problémy pacientov majú svoju závažnosť, a preto podľa nej by mali mať prístup k zdravotnej starostlivosti. Závažné stavy čo najskôr, menej závažné potom a nakoniec tie, pri ktorých nehrozí ďalšie poškodenie zdravia alebo ohrozenie života. Od toho by mala závisieť dostupnosť zmluvných špecialistov, a nie od ochoty za vyšetrenie zaplatiť.

Treba prepracovať finančný model, ako sú špecialisti ohodnotení, a vydať katalóg výkonov s bodovníkom, ktorý by reflektoval skutočné ceny výkonov. Mali by sme presne určiť, ktoré výkony sa nehradia z verejného zdravotného poistenia a stanoviť ich ceny. Ku každej diagnóze má byť u zmluvného lekára alternatíva uhrádzaná zdravotnou poisťovňou. Ďalej musíme zadefinovať, kto je a kto nie je zmluvný lekár poisťovne a zaviesť telefonickú pomocnú službu poisťovní, ktoré by aktívne pomáhali s hľadaním termínu u špecialistu. Takisto musíme zredukovať prebytočné vyšetrenia a zvýšiť platbu za akútneho pacienta.

Sloboda a Solidarita – stanovisko strany

SASKA zníži čakacie doby na vyšetrenia tým, že:

Stanovíme zákonné maximálne čakacie lehoty na neakútne problémy pacientov. Pre akútnych pacientov bude vyčlenený potrebný čas, aby mohli byť prijatí ihneď. Predpokladom na to bude optimalizácia siete ambulancií. Budeme presadzovať, aby každej návšteve ambulancie (mimo akútnych stavov) predchádzalo objednanie sa.

Umožníme za poplatok poskytovať výkony špecialistov aj bez výmenného lístka na základe zverejneného cenníka výkonov tak, aby nedošlo k významnému obmedzeniu pacientov s výmenným lístkom.

Zavedieme povinnosť pre zdravotné poisťovne zabezpečiť svojim poistencom termín u špecialistu.

Chceme, aby neprichádzalo k plytvaniu termínmi, a preto bude možné žiadať od pacientov spoluúčasť za nedodržanie nimi potvrdeného termínu bez závažného dôvodu.

Zavedieme opäť možnosť objednávania sa za úhradu na určitý vyhradený funkčný čas, ak ambulancia zároveň zachová vyhradený čas aj pre pacientov bez objednania.

Peter Kišška, Slovenská národná strana

NIE. Súčasné čakacie lehoty k špecialistom nie sú v poriadku a pripomínajú skôr „Čakanie na Godota“ respektíve „Nekonečný príbeh“. Zdravotníctvo netrápia v súčasnosti iba samotné čakacie doby k špecialistom, ale pokrivkáva aj dostupnosť a kvalita v primárnej, sekundárnej aj následnej zdravotnej starostlivosti. Ak by SNS bola súčasťou novej vlády, náš zdravotnícky tím má pripravených niekoľko návrhov na zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti, pretože občania Slovenskej republiky si ju zaslúžia. Nemyslíme si, že zvýšenie výšky úhrady za jednotlivé výkony poisťovní by ako jediné riešenie súčasnú krízu v zdravotníctve vyriešilo. Zdravotníctvo je dlhodobo podfinancované. Základný problém nedostupnosti špecialistov vychádza hlavne z ich nedostatočného počtu, čím sa neúmerne predlžujú čakacie doby. Našou snahou je napríklad zjednodušenie a zrýchlenie dostupnosti špecializačných skúšok, prípadne úprava a skvalitnenie rezidenčného programu. SNS usilovne pracuje na návrhoch pre zlepšenie dostupnosti či už primárnej, ale aj špecializovanej zdravotnej starostlivosti o občanov.

Prečítajte si tiež

Politická anketa: Je bývanie pre mladé páry v súčasnosti dostupné?

Newsletter

Teší nás, že ste tu. Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Podobné články