Cirkev nie je organizácia, ale komunitný subjekt

Cirkev je komunitný subjekt zložený zo slobodných osobných subjektov, ktoré sú vo vzájomnom slobodnom vzťahu a tvoria jedno telo.

Sme otvorení rozhovoru.
Potrebujeme však vašu pomoc.

Naším cieľom je urobiť z portálu nm.sk udržateľné médium. Obstáť v súčasnosti na mediálnom trhu však nie je jednoduché. Naše články nie sú uzamknuté. Chceme, aby k nim mal prístup každý, koho zaujmú. 

Vďaka vašim príspevkom budeme môcť naďalej prinášať kvalitné a korektné rozhovory a iný exkluzívny obsah. Ďakujeme!

Prítomnosť zmŕtvychvstalého Ježiša v dejinách treba vidieť a vnímať nielen na takpovediac vrchu púte Božieho ľudu, ale aj v doline. Táto prítomnosť je nielen podstatou tejto púte, ale aj jej darom. Hovorí to Druhý vatikánsky koncil, keď hovorí, že Cirkev je „sviatosť v Kristovi, čiže znakom a nástrojom dôverného spojenia s Bohom a jednoty celého ľudstva“.

Aby sa tak stalo, je potrebné, aby každý v cirkevnom spoločenstve uplatňoval svoje povolanie, svoju charizmu, svoju službu v slobodnej a veľkorysej vzájomnosti. Vtedy Zmŕtvychvstalý zapáli srdcia, osvieti mysle, pomôže rozoznať cestu a dá silu a odvahu kráčať po nej.

Cirkev je povolaná rozvíjať sa ako ten komunitný subjekt, v ktorom sa nasledovaním Ježiša a načúvaním Duchu uskutočňuje Božie kráľovstvo, ktoré je proroctvom bratstva.

Od Jeruzalemského apoštolského koncilu až po Druhý vatikánsky koncil je kresťanské sebauvedomenie jasné: Cirkev je povolaná rozvíjať sa ako ten komunitný subjekt, v ktorom sa nasledovaním Ježiša a načúvaním Duchu uskutočňuje Božie kráľovstvo, ktoré je proroctvom bratstva. Z toho vyplýva záväzok nasledovať Ježiša pri rozlišovaní krokov, ktoré treba urobiť.

„Duchu a aj nám sa to zdalo dobré…“: takto sa oznamuje rozhodnutie jeruzalemského zhromaždenia. „My“ predstavuje komunitný subjekt, ktorý rozlišuje a rozhoduje, odkaz na Ducha hovorí o jeho identite v nasledovaní Ježiša, ktorý prisľúbil: „Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi“ (Mt 18, 20).

Cirkev teda nie je „čo“, ale „kto“: nie organizácia, ale komunitný subjekt zložený zo slobodných osobných subjektov, ktoré sú vo vzájomnom slobodnom vzťahu a tvoria jedno telo.

Aktuálne synodálne kráčanie je špecifickým spôsobom života a pôsobenia Cirkvi. Pretože podporuje – píše Medzinárodná teologická komisia – „veľkonočný prechod od individualisticky chápaného ja k cirkevnému ‚my‘, kde každé ‚ja‘, oblečené v Kristovi (porov. Gal 2, 20), žije a putuje s bratmi a sestrami ako zodpovedný a aktívny subjekt v jednej spoločnej misii Božieho ľudu“ (č. 107).

Prevzaté z cittanuova.it.

V nedeľnej rubrike Horizonty nm prinášame krátke úvahy zahraničných autorov Jesúsa MoránaPiera Codu. Reflektujú súčasnú situáciu a pomáhajú preniknúť do doby, v ktorej žijeme, aby sme jej mohli lepšie porozumieť.

Autor
Články autora
Odporúčané
Newsletter

Teší nás, že ste tu. Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Newsletter

Teší nás, že ste tu. Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.