Politická anketa: Je potrebné čím skôr razantne zlepšiť pracovné a platové podmienky učiteľov?

Predposledná anketová otázka na jednotlivých predstaviteľov politických strán, ktoré kandidujú v sobotňajších voľbách, sa týka školstva.
Newsletter

Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Anketové otázky sme zamerali na päť oblastí: ekonomiku, zdravotníctvo, justíciu, školstvo a rodinnú politiku. Ku každej oblasti dostali strany dve otázky. Na prvú mali odpovedať vždy jedným slovom (áno – nie – neviem), pri druhej sme im odpoveď obmedzili na maximálne 150 slov. Oslovili sme strany a hnutia, ktoré by podľa augustového prieskumu agentúry Focus získali aspoň 5 % hlasov. Hnutie Sme rodina a koalícia OĽaNO a priatelia, KÚ a Za ľudí na naše otázky nereagovali, hnutie Republika sa do ankety odmietlo zapojiť. Na otázku týkajúcu sa školstva tentokrát nezareagovala ani strana Hlas – SD.

Odpovede zástupcov politických strán vám prinášame na pokračovanie v piatich častiach. V každej z nich sa venujeme jednej zo spomenutých oblastí.

V oblasti školstva sme stranám položili nasledujúce otázky: (Pozn.: Poradie odpovedí zodpovedá poradiu politických strán v prieskume.)

  • Je potrebné čím skôr razantne zlepšiť pracovné a platové podmienky učiteľov?
  • Slovenské školstvo čelí vážnemu nedostatku kvalifikovaných učiteľov, najmä v niektorých regiónoch a v oblastiach matematiky, prírodných vied a cudzích jazykov. Len v uplynulom polroku hľadali školy na celom Slovensku viac ako 5000 učiteľov. Priemerne nízke platy učiteľov v porovnaní s inými krajinami OECD tiež znamenajú, že učiteľské povolanie nemusí byť dostatočne atraktívne pre talentovaných jednotlivcov, ktorí by mohli prispieť k zlepšeniu školstva. Navyše, dnešní učitelia sa často stretávajú s vysokým pracovným zaťažením vrátane hodín strávených mimo triedy, čo môže mať negatívny vplyv na ich osobný život a odhodlanie ostať v tomto povolaní. Ako konkrétne chcete zvýšiť atraktivitu učiteľského povolania a zlepšiť pracovné podmienky pre učiteľov?

Jozef Habánik, SMER – SSD

Problém s nedostatkom kvalifikovaných učiteľov v regionálnom školstve sa v posledných troch rokoch výrazne prehĺbil. Je to výsledkom toho, že školstvo stratilo schopnosť určovať a navrhovať riešenia kľúčových tém. Strana SMER sa vráti k takej valorizácii tarifných platov učiteľov a nepedagogických zamestnancov, ktorá prinesie rast ich reálnych miezd minimálne tak, ako to bolo v období 2016 až 2020. K tomu bude potrebná zmena zákona a zásadná zmena nastavenia normatívneho financovania tak, aby zriaďovatelia a riaditelia škôl a školských zariadení mali prostriedky na motivačné nástroje a vedeli tak získať kvalifikovaných ľudí.

To tiež priamo súvisí s pracovným zaťažením, lebo sa tak umožní financovať ďalšie pozície ako špeciálny pedagóg, asistent učiteľa, digitálny koordinátor a iné. Zmenou financovania prejdú aj pedagogické fakulty našich univerzít. Atraktivita povolania učiteľa je viazaná na stabilitu prostredia a predvídateľnosť zmien, preto aj v tomto smere prinášame garanciu profesionálnej komunikácie s kľúčovými zriaďovateľmi, profesijnými a stavovskými organizáciami.

Ingrid Kosová, Progresívne Slovensko

ÁNO. Učiteľské povolanie musí byť atraktívnou kariérnou cestou. Zvýšime preto odmeňovanie učiteliek a učiteľov i iných osôb zamestnaných v školstve a zjednodušíme vstup do pedagogického povolania. Finančné ohodnotenie by malo byť v rovnakom pomere k platom vysokoškolsky vzdelaných ľudí v iných povolaniach, ako je to v zahraničí. Máme tiež za cieľ školy podporovať pri vzdelávaní učiteľov a učiteliek, metodickými materiálmi, ako aj inovatívnymi učebnými pomôckami. Posilniť chceme aj odbornú a personálnu podporu učiteľov a učiteliek.

Martin Šmilňák, Kresťanskodemokratické hnutie

Dobré školstvo tvoria dobrí učitelia a rozumný systém. Potom môžu byť spokojní rodičia i deti. Ešte stále máme v školách dobrých a zapálených učiteľov, no sú slabo ohodnotení a zavalení rôznymi papierovačkami. To preto, lebo školy na Slovensku majú veľa pánov a do ich financovania vstupujú obce, samosprávne kraje, viaceré ministerstvá, nekonečné projekty. Tento komplikovaný a neprehľadný systém financovania musíme zjednodušiť. Nech má školstvo jedného „pána“, jedno kompetentné riadenie a jeden zdroj financovania.

Učiteľov musíme lepšie zaplatiť a zbaviť byrokracie, aby sa do školstva hlásili noví šikovní ľudia, plní energie, ktorí pomôžu vytvárať lepšiu budúcnosť pre našu krajinu.

Pre KDH je školstvo, postavenie a odmeňovanie učiteľov a zamestnancov školstva skutočnou prioritou, čoho odrazom je náš volebný program i kandidátka. Učitelia potrebujú pridať, inak ich stratíme.

Branislav Gröhling, Sloboda a Solidarita

Zavedieme automatické pravidelné zvyšovanie platov pedagogických zamestnancov v školstve o infláciu. Ďalšie navýšenie bude naviazané na merateľné zlepšenie vo výsledkoch žiakov.

Jana Beňáková Tulisová, Slovenská národná strana

ÁNO. Atraktívnosť učiteľského povolania by rozhodne zvýšilo vyššie platové ohodnotenie, zníženie administratívneho zaťaženia pedagóga, rozumná zmena v legislatívnej forme uznávania vysokoškolského vzdelania i prírodovedných univerzít aspoň v rozsahu potrebnom na vyučovanie na ZŠ v kombinácii s doplňujúcim pedagogickým štúdiom „bez ďalšej potreby rozširujúceho štúdia“. Samozrejme, atraktívnosť by stúpla aj v prípade benefitov, ktoré sú rozbehnuté v niektorých krajinách EÚ, ide o benefity ako nárok na rok voľna po nepretržite odučených rokoch. V niektorých krajinách dokonca pedagóg vyučujúci prírodovedné predmety a jazyky má vyššiu platovú triedu ako pedagóg vyučujúci iné predmety, ale to ja osobne vidím ako diskriminačné. V iných krajinách ide o benefit ako príspevok na stomatológov či reprezentačný príspevok na odev a iné. Avšak zvýšiť atraktívnosť je potrebné aj na spoločenskej a morálnej úrovni a na tom musíme my pedagógovia, ktorí sme v praxi, zapracovať, aby mladí poslucháči pedagogických fakúlt mali záujem vstupovať do systému.

Prečítajte si tiež

Politická anketa: Je bývanie pre mladé páry v súčasnosti dostupné?

Politická anketa: Sú súčasné čakacie lehoty k špecialistom v poriadku?

Politická anketa: Podporili by ste zníženie DPH na potraviny?

Newsletter

Teší nás, že ste tu. Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Podobné články